Regler for kunstig intelligens: Hvad Europa-Parlamentet vil have

Find ud af hvordan MEP'erne ønsker at forme lovgivningen for kunstig intelligens i EU - til at øge innovationen samtidig med at menneskerettighederne overholdes.

Infografik
Infografik.

Kunstig intelligens (KI) spiller en stor rolle i den digitale omstilling af samfundet. Det er svært at forestille sig brugen af KI i mange produkter of tjenester og flere ændringer vil ske inden for vores arbejde, virksomheder, finans, sundhed, sikkerhed, landbrug osv. KI er også vigtigt for EU's grønne aftale og for genopretningen efter Covid-19.

EU er i gang med at forberede verdens første omfattende regler til at håndtere muligheder og risici ved KI. Formålet er at gøre EU til et globalt knudepunkt for KI.

KI-forordning: Første EU-lovramme for kunstig intelligens

Den 14. juni 2023 vedtog Europa-Parlamentet sin behandlingsposition om KI-forordningen. Parlamentets prioritet er at sikre, at KI-systemer, der bruges i EU, er sikre, gennemsigtige, sporbare, ikke diskriminerer og er miljøvenlige.

Parlamentet ønsker også at etablere en teknologi-neutralt, ensartet definition for KI, der kan anvendes til fremtidige KI systemer. KI-forordningen fremsætter forskellige regler for forskellige risikoniveauer ved KI.

Få mere information om EU's KI-forordning.Parlamentets forslag til KI-lovgivning

EU's køreplan for KI

Forud for Kommissionens forslag om KI nedsatte Parlamentet et særligt udvalg for Kunstig Intelligens i den Digitale Tidsalder (AIDA) til at analysere konsekvenserne af KI for EU's økonomi. 

Rapporten fra AIDA-udvalget, som plenaren vedtog i maj 2022 indeholder forslag til en EU-køreplan for kunstig intelligens - en holistisk tilgang til en fælles, langsigtet holdning, der understreger EU's kerneværdier, objektiver og værdier i forbindelse med kunstig intelligens. "Med denne rapport viser vi tydeligt, hvordan kunstig intelligens vil booste digitaliseringen og være en game-changer i den globale digitale konkurrence," sagde den ledende Axel Voss (EPP, Tyskland).

Ikke-diskrimination, ansvarlighed og intellektuel ejendomsret

Derudover vedtog Parlamentet den 20. oktober 2020 tre rapporter, der klargører, hvordan EU bedst kan regulere KI, så man øger innovationen, de etiske standarder og tilliden til teknologien. MEP'erne mener, at reglerne skal sætte mennesket i centrum. Rapporterne foreslår også veje til at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed, hvordan bias og diskrimination kan forebygges og menneskerettigheder sikres. "Borgerne står i centrum for foreslagene," sagde ordfører Ibán García del Blanco (S&D, Spanien) ved en pressekonference. Axel Voss (EPP, Tyskland) forklarede, at formålet ved at bestemme ansvarlighed i forhold til kunstig intelligens er at opbygge tilliden og beskytte borgerne, mens virksomhederne får juridisk klarhed. "Vi skubber ikke på for at få en revolution: Der skal være de samme regler for virksomheder og eksisterende love skal tages i betragtning," sagde han. Angående reglerne for intellektuelle ejendomsrettigheder, understregede Parlamentet vigtigheden af at have et effektivt system for udviklingen af KI såsom patenter og nye kreative processer. Blandt de spørgsmål, der skal løses er, hvem der ejer den intellektuelle ejendom af noget, der kun er udviklet af kunstig intelligens, sagde ordfører Stéphane Séjourné (Forny Europa, Frankrig).

Brug af KI i forskellige sektorer

Den 20. januar 2021 foreslog Parlamentet retningsliner for militær og ikke-militær brug af KI. Særligt inden for militæret, sundheden og retsvæsenet "må KI aldrig erstatte mennesker og deres ansvar," sagde ordfører Gilles Lebreton (ID, Frankrig). MEP'erne understregede behovet for at have menneskeligt tilsyn med KI-systemer brugt i forsvaret og gentog Parlamentets opfordring til at forbyde KI-automatiserede våben.

Den 19. maj 2021 vedtog Parlamentet en rapport om brugen af KI indenfor uddannelse, kultur og den audiovisuele sektor, der opfordrer til, at KI-teknologi designes på en sådan måde, at det forebygger kønsmæssig, social og kulturel bias og beskytter diversitet. "Kunstig intelligens bør blive trænet, så det ikke repeterer diskrimination," sagde ordfører Sabine Verheyen (EPP, Tyskland).
Dagen efter opfordrede Parlamentet Kommissionen til at tackle udfordringer ved den digitale transformation med fokus på KI som en teknologi, der kan støtte Europas offentlige og private sektorer i den digitale omstilling. "For at fuldt ud kunne udnytte KI's muligheder må vi give virksomhederne plads til innovation og støtte investeringer," sagde ordfører Deirdre Clune (EPP, Irland).

Den 6. oktober 2021 krævede MEP'erne større sikkerhedsforanstaltninger ved at opfordre til at få et permanent forbud mod automatiseret genkendelse af individer på offentlige områder for at bekæmpe diskrimination og få mere gennemsigtighed angående algoritmerne. "Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt KI-systemer har potentiale til at nå til diskriminerende konklusioner. Vi ved allerede, at det er tilfældet," sagde ordfører Petar Vitanov (S&D, Bulgarien).

Parlamentet arbejder på en lang række områder i forbindelse med KI:
• CULT - KI inden for uddannelse og kultur
• LIBE - brugen af KI i den kriminelle lovgivning

Udviklingen af kunstig intelligens afhænger også af en succesfuld europæisk datastrategi. Parlamentet vedtog sine forslag til datalovgivningen den 25. marts 2021.

Læs mere om hvordan EU er med til at forme den digitale omstilling i Europa.

Læs mere om hvordan EU former den digitale verden:


Mere