Big data: Definition, fordele og udfordringer (infografik)

Find ud af hvad 'big data' er, og hvad dets fordele og udfordringer er for mennesker, virksomheder og miljøet.

Vores brug af elektroniske apparater er stigende, og produktionsprocesserne bliver mere og mere digitaliserede. Det betyder, at en kæmpe mængde data genereres dagligt i økonomien og gennem menneskers personlige og sociale aktiviteter.
Kommissionen skønner, at den samlede globale mængde data vil vokse med 530% i 2025 sammenlignet med 2018.
Data er en vigtig del af EU's digitale omstilling. Kunstig intelligens (KI), der er en af EU's prioriteter, er afhængig af data, og udviklingen afhænger af, hvordan data bliver håndteret i Europa. Data er også en vigtig del af de digitale tjenester, der former vores hverdagsliv og økonomien. Parlamentet arbejder på en datalovgivning, der skal sikre, at mennesker, virksomheder, genopretningen og den grønne omstilling får gavn af en effektiv datastrategi. Til at forløse potentialet for big data arbejder Parlamentet også på at øge datadelingen.


Læs mere om mulighederne ved KI, og hvad Parlamentets holdning er.

Infografik over   big data
Infografik over big data.

Hvad er big data?

Big data henviser til samlede datasæt, der er så store og komplekse, at de kræver nye teknologier, såsom kunstig intelligens, for at kunne blive behandlet. Dataen kommer fra mange forskellige kilder. Ofte er de af den samme type, f.eks. GPS-data fra millioner af mobiltelefoner, der skal bruges til at afbøde trafikpropper, men de kan også være en kombination, f.eks. sundhedsjournaler og patienters brug af apps. Teknologien gør det muligt at samle dataen meget hurtigt, næsten i realtid, og få dem analyseret til at opnå nye indsigter.

Muligheder inden for big data

Big data åbner op for flere muligheder på en lang række områder.


Industri

Big data gør innovation lettere for virksomheder, enten ved bedre at analysere menneskers behov og ønsker eller ved at tilbyde helt nye produkter. Mens de personlige data er centrale for apps og platforme, spiller de også en vigtig rolle i vores liv og for økonomien, og en bedre udnyttelse af industridata kan føre til en ny innovationsbølge i EU. Data kan også øge produktiviteten og hjælpe med at spare omkostninger, f.eks. ved at forudsige salgsudfordringer eller vedligeholdelse af fabrikker.


Miljø

Satellitdata kan forbedre forskningen og hjælpe EU med at mindske sit CO2-udslip og hjælpe med at forebygge og inddæmme naturkatastrofer som f.eks. skovbrande. En bedre produktionseffektivitet i industrien kan også mindske udslippet og affaldsmængden.


Sundhed

Analyser af store datasæt over kliniske forsøg, anonymiserede sundhedsjournaler og data fra patientapps kan føre til bedre diagnoser, behandlinger og udvikling af medicin samtidig med, at omkostningerne reduceres.


Landbrug

Landmændene kan bruge data fra satellitter og sensorer til bedre at bruge ressourcer fra vand eller sollys og tilpasse afgrøderne til skiftende omstændigheder.


Offentlig sektor

Data og advancerede analyser kan forbedre effektiviteten for de offentlige tjenester og tilbyde tjenester, der er skræddersyede til borgerne og forbedre gennemsigtigheden.


Transport

Big data samlet fra GPS'er og sociale medier kan være med til at undgå trafikkøer. Bedre regulering af traffikstrømme kan også spare tid og brændstof og mindske CO2-udslippet.

Infografik over datastrategien
Infografik over datastrategien.

Udfordringer ved big data


Missede muligheder

Hvis EU ikke får udnyttet big datas potentiale, kan det betyde en mindre optimal implementering af store EU-programmer som den grønne aftale og få negative konsekvenser for virksomheder, forbrugere og økonomien.


Beskyttelse af rettigheder

Når digitale tjenester får mere information om brugerne end omvendt, kan denne uregulerede magtbalance føre til præferencer og at svage punkter udnyttes til egne kommercielle eller politiske fordele. Meget målrettede reklamer kan øge bekymringerne for mulig manipulation, hvor forbrugernes præferencer og svagheder udnyttes.
Automatiseret, databaserede vurderinger kan betyde, at individer eller grupper bliver kategoriserede, hvilket kan føre til, at de udelukkes fra f.eks. særlige jobmuligheder eller at få medicinsk dækning.