MEP'erne vil have en Arktispolitik, der bedre afspejler sikkerhedsbekymringer

Mens Kommissionen lige nu arbejder på at opdatere EU’s Arktispolitik, er MEP'erne bekymrede for nye trusler mod stabiliteten i området, der er dukket op.

Militartærbase på øen Alexandra Land, d. 17. maj 2021
Militartærbase på øen Alexandra Land, d. 17. maj 2021.

Siden den Kolde Krig har Arktis været en fredelig zone med internationalt samarbejde. Men de seneste år er situationen forandret. Regionen har oplevet russisk militærtilstedeværelse, mens Kina ønsker at integrere en nordlig, arktisk, maritim rute i sit Bælt og Vej-initiativ (en polar ‘silkevej’).

Europa-Kommissionen er ved at genevaluere EU's rolle i Arktis for at lave en interegreret EU-politik ved udgangen af 2021. Parlamentet vedtog sin egen rapport i Strasbourg i oktober.

Arktis er hjemsted for en halv million EU-borgere fra Finland, Sverige og Danmark (via Grønland).

“Det er nødvendigt med et skift i forståelsen af Arktis, da en voksende anspændt situation tvinger os til at genoverveje vores Arktispolitik," siger Anna Fotyga (ECR, Polen), der er ordfører og forfatter til rapporten om Arktis.

Arktis vil ikke længere være en fjern og utilgængelig region, understreger hun, men vil faktisk spille en vigtig rolle for Europas fremtid.

Arktisk aggression

“EU’s Arktisstrategi skal afspejle den nye virkelighed for sikkerheden i regionen, øgede geopolitiske spændinger og nye spillere såsom Kina,” understreger Fotyga. “Moskva har et langsigtet perspektiv på Arktis og ønsker at indføre en række lovmæssige, økonomiske og militære tiltag. Dermed introducerer man nogle globale spændinger til en region, som vi ønsker at bevare som et område for fred og frugtbart samarbejde.”

Rapporten opfordrer Rusland til at fuldt ud respektere international lov og være betænksom omkring konsekvenserne af sine handlinger. Den siger også, at et potentielt samarbejde med Rusland i Arktis ikke må sætte målsætningerne for de sanktioner, EU har mod Rusland andre steder, på spil.

Koalisionskurs

Den større rolle for Arktis inden for handel, navigation, miljø og klima, problemstillinger relateret til de lokale samfund, ikke mindst det oprindelige folk, skal tages i betragtning, siger Fotyga.

Der er en voksende interesse i Arktis og dets sjældne mineralressourcer, der er en vigtig del i udviklingen af nye teknologier - både grønne og militære.

“Europa skal mindske sin afhængighed af Kina angående disse mineraler, og Arktis skal spille en rolle for den Europæiske Råstofalliance,” siger den polske MEP.

MEP'erne er bekymrede for, at Rusland og Kina vil udnytte regionen uden at have evalueret de miljømæssige påvirkninger først. Kinas investeringer i strategiske infrastrukturprojekter og indsats til at få rettigheder til miner er en bekymring, fordi det minder om, hvordan landet opererer i andre dele af verden. MEP'erne opfordrer derfor landene i Arktis til at bruge grundige screeninger af udenlandske investeringer.
Da Kina udvikler isbryderprogrammer, foreslår rapporten, at EU's medlemslande og partnerlande kan bygge isbrydere, der kan sejle under et EU-flag.

Fotyga, der var en del af Parlamentets delegation til Danmark, Island og Grønland i september, tilføjer, at Parlamentet ønsker, at EU bliver synligt i regionen samt en større EU-koordinering såvel som samarbejde mellem de parter, der vil respektere international lov, udvikle fredelig samarbejde og sikre navigationsfriheden.