Forbrugerkredit: Derfor er der behov for opdaterede EU-regler

Medlemmerne af Europa-Parlamentet har vedtaget nye regler for at beskytte forbrugerne mod gæld på kreditkort og overtræk.

Kreditkort
Kreditkort.

Forbrugerkredit er lån til køb af forbrugsgoder og tjenesteydelser. De bruges ofte til at betale for biler, husholdningsartikler og -apparater samt rejser.


Gældende EU-regler

De eksisterende EU-regler (direktivet om forbrugerkredit) har til formål at beskytte europæerne og samtidig fremme EU's forbrugerlånemarked. Reglerne dækker forbrugerkreditter på mellem 200 EUR og 75 000 EUR og kræver, at kreditgiverne stiller oplysninger til rådighed, der gør det muligt for låntagerne at sammenligne tilbud og træffe informerede beslutninger. Forbrugerne har 14 dage til at fortryde en kreditaftale, og de kan foretage en førtidig tilbagebetaling af lånet og dermed sænke omkostningerne.

Reglerne blev vedtaget i 2008 og skulle ajourføres for at tage højde for de nuværende forhold.


Derfor er der behov for ændringer

Den vanskelige økonomiske situation betyder, at flere mennesker leder efter lån, og digitaliseringen har bragt nye aktører og produkter på markedet, herunder skyggebanker såsom låneapps baseret på crowdfunding.

Det betyder f.eks., at det er lettere og mere udbredt at optage små lån online – men disse kan vise sig at være dyre eller uegnede. Det betyder også, at der er behov for at sætte fokus på nye måder, hvorpå man kan videregive oplysninger digitalt og vurdere forbrugernes kreditværdighed ved hjælp af systemer med kunstig intelligens og ikketraditionelle data.

De nuværende regler giver ikke forbrugere, der er sårbare over for overdreven gældsætning, tilstrækkelig beskyttelse. Desuden er reglerne ikke harmoniseret mellem EU-landene.


Nye forbrugerkreditregler

Ifølge de nye regler skal kreditgiverne sikre sig, at forbrugerne modtager standardoplysninger på en mere gennemsigtig måde og give dem mulighed for let at se alle væsentlige oplysninger på enhver enhed, herunder en mobiltelefon.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet understregede, at reklamer for kredit ikke bør tilskynde overforgældede forbrugere til at søge om kredit og bør indeholde et fremtrædende budskab om, at det koster penge at låne penge.

For at hjælpe med at afgøre, om en kredit passer til en persons behov og midler, inden den ydes, ønsker medlemmerne af Europa-Parlamentet, at der stilles krav om oplysninger såsom aktuelle forpligtelser eller leveomkostninger, men at sociale medier og sundhedsdata ikke bør tages i betragtning.

De nye regler stiller krav om:

  • Korrekt vurdering af forbrugernes kreditværdighed
  • Omkostningsloft
  • 14 dages betingelsesløs fortrydelsesret
  • Ret til førtidig tilbagebetaling
  • Annoncer skal klart advare om, at der er udgifter forbundet med at låne penge

De nye regler dækker kreditaftaler på op til 100 000 EUR, hvor hvert land fastsætter den øvre grænse på grundlag af lokale forhold. Medlemmerne af Europa-Parlamentet ønsker regulering af kassekreditter og kreditovertræk, som bliver stadig mere almindelige, men mener, at det bør være op til landene at beslutte, om de anvender forbrugerkreditreglerne på visse lån, såsom små lån på op til 200 EUR, rentefrie lån og lån, der skal tilbagebetales inden for tre måneder og med mindre omkostninger.

Rådet skal også godkende de nye regler, inden de kan træde i kraft.