Parlamentet evaluerer ny bulgarsk kommissærkandidat

Parlamentets industri- og kulturudvalg vil afholde en høring med Iliana Ivanova, der er Bulgariens kommissærkandidat.

Iliana Ivanova er måske den næste kommissær for  innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge
Iliana Ivanova er måske den næste kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge.

Ivanova vil få ansvaret for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge og erstatte Mariya Gabriel, der gik af i maj 2023 for at overtage en post i den nye bulgarske regering.

Ivanova var MEP fra 2009 til 2012, og har været medlem af Den Europæiske Revisionsret siden 2013.

Høringen i Parlamentet arrangeres i fællesskab mellem udvalget for industri, forskning og energi og udvalget for kultur og uddannelse. Den vil blive afholdt den 5. september med en plenarafstemning mellem den 11.-14. september.

Proceduren i Parlamentet

Når et medlem af Europa-Kommissionen skal erstattes af en anden eller porteføljer skifter hænder, inviterer Parlamentet kandidaterne til de nye poster til høringer, så MEP'erne kan evaluere, om de er egnede.

Proceduren ligner den til valget af Kommissionen ved begyndelse af enhver ny lovgivningsperiode. Først undersøges kandidatens erklæring om finansielle interesser af retsudvalget til at se om, der skulle være interessekonflikter. Det er en forudsættelse for, at en høring kan finde sted.

Høringerne arrangeres derefter af de udvalg, der har med porteføljen at gøre for hver enkelt kandidat. Før de begynder, besvarer kandidaten nogle spørgsmål skriftligt. Høringen varer tre timer og live-streames. Efter høringen vil det eller de ansvarlige udvalg forberede et evalueringsbrev.

Formandskonferencen, der består af udvalgsformændene, vil vurdere udfaldet af de to høringer og fremlægge sine konklusioner for de politiske gruppeledere og politiske grupper samt parlamentsformanden. Sidstnævnte har ansvare for den endelige evaluering og beslutning om at afslutte en høring eller om yderligere handlinger er påkrævet. Parlamentet kan derefter afholde en afstemning ved plenarforsamlingen.

Parlamentet har en vejledende rolle angående de individuelle kandidater til Kommissionen, mens de kan godkende eller nedstemme Kommissionen som helhed.

Som altid stemmer Parlamentet om individuelle kandidater ved en hemmelig afstemning. Der kræves et simpelt flertal for at blive godkendt af Parlamentet.