"Demokratiet lever": et tilbageblik på valget til Europa-Parlamentet i 2024

Valget til Europa-Parlamentet i 2024 ligger nu bag os. Fra Parlamentets informationskampagne til valgresultatet og de næste skridt - her er, hvad du skal vide.

Roberta Metsola under valgaftenen i Europa-Parlamentet i Bruxelles
Roberta Metsola under valgaftenen i Europa-Parlamentet i Bruxelles

Den 6.-9. juni 2024 stemte millioner af mennesker i hele EU til Europa-Parlamentsvalget for at vælge, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet.


Valget kulminerede med en valgaften i Europa-Parlamentets plenarsal i Bruxelles, hvor hundredvis af journalister dækkede offentliggørelsen af de foreløbige resultater.

Efter resultaterne begyndte at tikke ind, sagde Parlamentets formand, Roberta Metsola: "Demokratiet lever, og vores Parlament vil være et konstruktivt parlament, som fortsat vil arbejde for alle europæere."

Sidst på aftenen blev der offentliggjort en prognose for sammensætningen af det nye Parlament baseret på foreløbige resultater i 23 lande og estimater og data fra før valget i de resterende fire lande.


Foreløbige tal, der blev offentliggjort samme aften, viste en anslået valgdeltagelse i hele EU på omkring 51 %, hvilket er på næsten samme niveau som valgdeltagelsen i 2019.


Valgresultater


Tjek hjemmesiden for valgresultater for oplysninger om både individuelle EU-lande og samlede tal på EU-niveau.


Check out the election results website for information on both individual EU countries and aggregate numbers at the EU level.

Europa-Parlamentet vil fortsætte med at indsamle og offentliggøre data, efterhånden som de bliver offentligt tilgængelige i EU-landene. Det kan tage flere uger, før de endelige resultater er kendt.


Hvad sker der nu, hvor valget til Europa-Parlamentet er ovre?


Nu, hvor valget til Europa-Parlamentet i 2024 er ovre, og de foreløbige resultater er kendt, begynder arbejdet med at sammensætte det nye Parlament, godkende den nye Europa-Kommission og genoptage arbejdet med at tilpasse og stemme om ny EU-lovgivning.

I ugerne efter valget den 6.-9. juni vil de nyvalgte MEP'er danne politiske grupper efter fælles politiske overbevisninger. Fra den 16.-19. juli mødes MEP'erne til den konstituerende forsamling for at stemme om Parlamentets ledelse, herunder formanden.

Som en del af valget opstiller de europæiske politiske partier spidskandidater til posten som formand for Europa-Kommissionen. Udfaldet af valget vil spille en vigtig rolle i beslutningen om, hvem der skal besætte denne post.

Senere skal MEP'erne stemme om den nye formand for Europa-Kommissionen, som er udpeget af EU-landenes ledere.

Parlamentet vil afholde høringer med de kommende kommissærer for at vurdere deres egnethed til de foreslåede porteføljer. Dette vil blive efterfulgt af en afstemning i plenarforsamlingen, hvor MEP'erne skal beslutte, om de vil godkende sammensætningen af Kommissionen som helhed.

Støtte fra civilsamfundet og erhvervslivet


Ledende personer fra hele Europas erhvervsliv, kulturliv og nonprofitorganisationer deltog i kampagnen for at øge bevidstheden om valgets betydning og opfordre folk til at stemme.

Mere end 500 paneuropæiske paraplyorganisationer og mange andre på nationalt plan promoverede #BrugDinStemme-kampagnen gennem deres netværk, med deres egne kampagner eller på deres kanaler på de sociale medier.

På Europadagen den 9. maj blev fremtrædende bygninger i hele Europa oplyst i EU-flagets farver for at øge opmærksomheden på valget til Europa-Parlamentet.

Derudover hjalp fællesskabet sammen-om.eu, som voksede til mere end 200.000 medlemmer, med at skabe opmærksomhed om valget til Europa-Parlamentet. Projektet sammen-om.eu drives af Europa-Parlamentet og har til formål at involvere folk i det demokratiske liv i Europa og især opfordre dem til at deltage aktivt i demokratiet.

Brug din stemme-kampagnen


Parlamentet kørte en kampagne med titlen "Brug din stemme, eller andre tager valget for dig" for at opfordre folk til at stemme.

En vigtig del af kampagnen var en kort video, der understregede vigtigheden af at stemme og sikre demokratiet, og som er blevet set mere end 500 millioner gange.

Brug din stemme-videoen indeholder vidnesbyrd fra ældre borgere fra forskellige EU-lande, der videregiver deres historier om demokrati til de næste generationer og understreger, at demokrati og stemmeafgivning ikke kan tages for givet.

Se Brug din stemme-videoen her.


Modvirkning af disinformation


EU-institutionerne spillede også en aktiv rolle i forsvaret af valget til Europa-Parlamentet mod disinformation og informationsmanipulation rettet mod det europæiske demokrati.

Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse er 81% af EU-borgerne enige i, at nyheder eller information, der giver et forkert billede af virkeligheden eller er falske, er et problem for demokratiet.

Parlamentet har arbejdet sammen med andre EU-institutioner, nationale myndigheder, medier, faktatjekkere og civilsamfundet for at dele indsigt, udveksle bedste praksis og koordinere reaktioner.