Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα και τομέα (γράφημα)

Δείτε τα παρακάτω γραφήματα όπου καταγράφονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ανακαλύψτε τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο.

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι βασικός παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Ποιες χώρες ρυπαίνουν περισσότερο και σε ποιους τομείς;


Ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος στην ΕΕ

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ ανά ρύπο
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ ανά ρύπο

Όπως δείχνει το παραπάνω γράφημα, το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου. Ως επί των πλείστων, η παραγωγή του οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται σε μικρότερες ποσότητες, ωστόσο παγιδεύουν τη θερμότητα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από το διοξείδιο του άνθρακα. Το μεθάνιο για παράδειγμα, είναι πάνω από 80 φορές πιο ισχυρό ανά μονάδα μάζας από το διοξείδιο του άνθρακα σε μια περιόδο 20 ετών.  

Μάθετε περισσότερα για τα διάφορα αέρια θερμοκηπίου, την προέλευσή τους και τις δυνατότητες θέρμανσης.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ

Greenhouse gases emissions by sector in the EU
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ

Σύμφωνα με την 6η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για τις Κλιματικές Μεταβολές (IPCC), οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για περίπου το 1,1°C της θέρμανσης του πλανήτη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στις δραστηριότητές αυτές συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα η καύση του άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αποψίλωση των δασών και η γεωργία.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2019,  κατανεμημένες ανά βασικούς τομείς πηγών. Η ενέργεια ευθύνεται για το 77,1% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2019, το ένα τρίτο των οποίων οφείλεται στον τομέα των μεταφορών.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία αντιστοιχούν στο 10,55%, από  βιομηχανικές διεργασίες και  χρήση προϊόντων στο 9,10%  και από τη διαχείριση αποβλήτων στο 3,32%.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου


Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα στην ΕΕ και παγκοσμίως

Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα της ΕΕ το 2019
Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα της ΕΕ το 2019

Στο παραπάνω διάγραμμα θα βρείτε τη λίστα με συνολικές εκπομπές αερίων κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για το 2019. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για το 2015. Η ΕΕ αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενη από την Ινδία και τη Ρωσία.

Τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για περιόδους που κυμαίνονται από μερικά χρόνια έως χιλιάδες χρόνια. ‘Έχουν συνεπώς παγκόσμιο αντίκτυπο, ανεξάρτητα από τον τόπο αρχικής εκπομπής τους.

Countries emitting the most greenhouse gases in the world in 2015
Χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο το 2015

Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου;

  • Είναι ένα αέριο στην ατμόσφαιρα το οποίο δρα όπως το γυαλί στο θερμοκήπιο. Απορροφά δηλαδή την ηλιακή ενέργεια και τη θερμότητα που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης, την εγκλωβίζει στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας την να διαφύγει στο διάστημα.
  • Η διαδικασία αυτή είναι που διατηρεί τη θερμοκρασία της γης σε υψηλά σχετικά επίπεδα επιτρέποντας την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.
  • Οι δραστηριότητες του ανθρώπου προσθέτουν ένα επιπλέον ποσοστό αερίων στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια την υπερθέρμανση του πλανήτη.