Εκπομπές CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά: Το EK εγκρίνει αυστηρότερα όρια

Προκειμένου να καταστήσει τον τομέα των οδικών μεταφορών κλιματικά ουδέτερο, η ΕΕ απαγορεύει την πώληση νέων αυτοκινήτων και φορτηγών με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035.

Ελάττωση των εκπομπών CO2 με καθαρότερα αυτοκίνητα: νέοι κανονισμοί της ΕΕ

Σε μια προσπάθεια να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το κλίμα, η ΕΕ αναθεωρεί τη νομοθεσία σε τομείς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55. Αυτό περιλαμβάνει τις μεταφορές, τον μόνο τομέα στον οποίο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παραμένουν υψηλότερες από το 1990, έχοντας αυξηθεί περισσότερο από 25%. Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών στην ΕΕ.

Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών από τις μεταφορές και το 2021 ήταν υπεύθυνες για το 72% όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις εγχώριες και διεθνείς μεταφορές της ΕΕ.

Γιατί αυτοκίνητα και φορτηγά;


Τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά παράγουν περίπου το 15% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.


Η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων εκπομπών από αυτοκίνητα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα για το 2030.


Η σημερινή πραγματικότητα


Το 2019, οι μέσες εκπομπές C02 από καινούργια αυτοκίνητα ανήλθαν στα 122,3 γρμ CO2/χλμ., καταγράφοντας βελτίωση σε σύγκριση με τον στόχο των 130 γρμ CO2/χλμ. για την περίοδο 2015-2019 αλλά ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο των 95 γρμ CO2/χλμ. που έχει τεθεί για την περίοδο μετά το 2021.


Ο αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί σημαντικά, αντιπροσωπεύοντας το 11% των πρωτοταξινοµούµενων επιβατικών αυτοκινήτων το 2020.

Μάθετε περισσότερα στοιχεία και αριθμούς για τις εκπομπές αυτοκινήτων.


Νέοι στόχοι


Η νέα νομοθεσία καθορίζει τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μηδενιστούν από το 2035 οι εκπομπές CO2 που παράγουν τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030: 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα ημιφορτηγά.


Οι στόχοι εκφράζονται σε ποσοστά επειδή το όριο των 95 g/km θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα με τη νέα πιο αυστηρή δοκιμή εκπομπών που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες μέσω της διάδοσης της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών (καλύτερη ποιότητα αέρα, εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερα κόστη για τους ιδιοκτήτες οχημάτων) και της προώθησης της καινοτομίας στις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών.

Το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία ως προς την τελική μορφή των κανόνων τον Οκτώβριο του 2022. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2023, από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2023 και η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2023.

Επιπλέον, η ΕΕ σχεδιάζει να προβλέψει περισσότερους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας και ανεφοδιασμού υδρογόνου στους κεντρικούς δρόμους. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την εγκατάσταση ηλεκτρικών δεξαμενών φόρτισης για αυτοκίνητα, μία φορά κάθε 60 χιλιόμετρα κατά μήκος των κύριων δρόμων μέχρι το 2026, καθώς και σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου τουλάχιστον κάθε 200 χιλιόμετρα έως το 2031. Οι κανόνες πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο, πριν έρθουν σε ισχύ.

Μάθετε περισσότερα για τις εκπομπές από τις μεταφορές: