Θανατική ποινή: στοιχεία για την κατάσταση στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται σθεναρά στη θανατική ποινή και στις 27 Φεβρουαρίου φιλοξενεί την έναρξη του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της Θανατικής Ποινής.

Το 2019 αριθμός εκτελέσεων ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.
Το 2019 αριθμός εκτελέσεων ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Θανατική ποινή: στοιχεία και αριθμοί

Το 2019, 142 χώρες είχαν καταργήσει τη θανατική ποινή, νομικά ή πρακτικά, , ενώ 56 εξακολουθούσαν να την επιτρέπουν. 657 είναι οι καταγεγραμμένες εκτελέσεις σε 20 χώρες, με πάνω από 20.000 άτομα εν αναμονή εκτέλεσης. Η Κίνα εξαιρείται, καθώς τα στοιχεία θεωρούνται ‘κρατικό μυστικό’, πιστεύεται όμως ότι πραγματοποιούνται χιλιάδες εκτελέσεις. Το 2019 αριθμός εκτελέσεων ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, από 690 το 2018 και 993 το 2017. 


Το 86% σχεδόν όλων των καταγεγραμμένων εκτελέσεων (2019) πραγματοποιήθηκε σε μόλις τέσσερις χώρες: στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και την Αίγυπτο. (Πηγή: Διεθνής Αμνηστία)


Στην Ασία, τον Αραβικό Κόσμο και τις ΗΠΑ, υπάρχει έντονη αντίδραση για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ωστόσο, τα 4/5 των Αφρικανικών χωρών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή.

Γράφημα 2.
Γράφημα 2

Τι κάνει η ΕΕ για την κατάργηση της θανατικής ποινής

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ένωσης. Για αυτό και όλα τα κράτη μέλη της έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Επίσης έχει λάβει σειρά μέτρων για την κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς:

-Απαγορεύει το εμπόριο αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή εκτελέσεις

-Ενθαρρύνει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της πολιτικής που ασκεί στο εμπόριο

-Υποστηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες που ισχύει η θανατική ποινή

-Ως μόνιμος παρατηρητής στον ΟΗΕ, υποστηρίζει οποιεσδήποτε ενέργειες για τον τερματισμό της θανατικής ποινής


Επίσης, το Ευρωπαϊκός Κοινοβούλιο υιοθετεί ψηφίσματα και φιλοξενεί συζητήσεις που καταδικάζουν τις δραστηριότητες των χωρών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική.


Η Λευκορωσία, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή. Στη Ρωσία υπάρχει μορατόριουμ.


Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Θανατικής Ποινής, πραγματοποιείται 27 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου και είναι το κορυφαίο γεγονός για το θέμα στον κόσμο και διοργανώνεται από το ECPM (Μαζί κατά της θανατικής ποινής), συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1000 ενδιαφερόμενους από περισσότερες από 140 χώρες.