Κουίζ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασική αρχή της ΕΕ. Ανακαλύψτε στο παρακάτω κουίζ πόσα γνωρίζετε για αυτά.

Ως πολίτης της ΕΕ, απολαμβάνεις πολλά δικαιώματα. Η ΕΕ επιδιώκει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στην Ευρώπη, όσο και πέραν αυτής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών διεξάγοντας συζητήσεις, υιοθετώντας ψηφίσματα και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της απονομής ενός ετήσιου βραβείου.

Κουίζ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κουίζ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Γνωρίζετε τι κάνει η ΕΕ για να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα; Κάντε το κουιζ μας για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας!