Κορωνοϊός: Το ΕΚ ενέκρινε 37 δισ. για την αντιμετώπιση του COVID-19

Στην ολομέλειας της 26ης Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν ώστε τα 37 δισ. ευρώ, από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, να διατεθούν στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

A sign on a windows shop: "Closed for coronavirus" ©Antic/AdobeStock
©Antic/AdobeStock

Το μέτρο, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί βασικό στοιχείο της απάντησης της ΕΕ στην πανδημία και έχει επιταχυνθεί μέσω του ΕΚ.

Από πού προέρχονται τα χρήματα;

Η πρόταση αφορά στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των περιφερειών, των αλιέων και των δράσεων κοινωνικής πολιτικής, όπως η επανεκπαίδευση των απολυθέντων εργαζομένων.

Κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη λαμβάνουν χρήματα από αυτά τα κονδύλια ως προχρηματοδότηση για έργα. Αν ορισμένες από τις προχρηματοδοτήσεις παραμείνουν αχρησιμοποίητες, πρέπει να επιστραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ το επόμενο έτος.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να επιστρέψουν σχεδόν 8 δισ. ευρώ από αχρησιμοποίητες προχρηματοδοτήσεις για το 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να κρατήσουν αυτά τα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουν για νέα έργα, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού.

Μέρος των χρημάτων για έργα προέρχονται από τα κράτη-μέλη, ενώ τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούνται από τα κονδύλια της ΕΕ. Το μερίδιο του κόστους που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ποικίλλει - εάν ένα έργο αφορά μια λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια, η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται στο 85% του συνολικού ποσού.

Τα κράτη-μέλη στα οποία επιτρέπεται να κρατήσουν τα χρήματα, θα τους επιτραπεί να καλύψουν το μερίδιό τους σε έργα για ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, με τα υπόλοιπα κεφάλαια να προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Επιτροπή υπολογίζει ότι το ποσό των 8 δισ. ευρώ θα μπορούσε να συμπληρωθεί από περίπου 29 δισ. ευρώ στην συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Αυτό θα ισοδυναμούσε με 37 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα 8 δισ. ευρώ θα πρέπει να επιστραφούν κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 του προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να είναι γύρω στο 2025.

Το ΕΚ λαμβάνει κατεπείγουσα δράση
Η πρόταση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στις 13 Μαρτίου. Πρέπει να εγκριθεί από το ΕΚ και το Συμβούλιο και προωθήθηκε γρήγορα μέσω της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ. Η διαδικασία του κατεπείγοντος επιτρέπει την ψηφοφορία στην ολομέλεια χωρίς έκθεση ή με προφορική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής.

Ο πρόεδρος της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης του ΕΚ, Younous Omarjee (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γαλλία), είπε όταν έλαβε την πρόταση στις 17 Μαρτίου: "Πρέπει να αντιδράσουμε επειγόντως με τη διοχέτευση όλων των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να μετριασθεί η καταστροφική κατάσταση που προκαλείται από την επιδημία του κορονοϊού. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες απώλειες ζωών και πρόσθετες δυσκολίες για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες."

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας, το ΕΚ θα ψηφίσει, επίσης, για άλλα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ζητήσουν υποστήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ σε περίπτωση κρίσεων δημόσιας υγείας.