Covid19: έκτακτα μέτρα για τους αγρότες και τους αλιείς της ΕΕ

Η ΕΕ ενέκρινε μέτρα έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους αγρότες και τους αλιείς που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τροφίμων.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την παροχή οικονομικής βοήθειας στις πληγείσες αλιευτικές κοινότητες και τους υδατοκαλλιεργητές ©Curto/Adobe Stock
Το ΕΚ ενέκρινε την παροχή οικονομικής βοήθειας στις πληγείσες αλιευτικές κοινότητες και τους υδατοκαλλιεργητές ©Curto/Adobe Stock

Η ΕΕ έχει λάβει επείγοντα μέτρα για να στηρίξει τους παραγωγούς τροφίμων, με στόχο να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού τροφίμων.

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί τροφίμων

Παρότι οι καθυστερήσεις στη διασυνοριακή μεταφορά γεωργικών αγαθών αντιμετωπίστηκαν μέσω της εισαγωγής των λεγόμενων πράσινων λωρίδων, οι οποίες επιτρέπουν την κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν βασικά αγαθά, οι τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας και της αλιείας εξακολουθούν να συναντούν σοβαρές δυσκολίες.

Οι παραγωγοί τροφίμων αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της αναστολής της ελεύθερης κυκλοφορίας εποχιακών εργαζομένων, στους οποίους στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι σε θέσεις-κλειδιά (οι λεγόμενοι "κρίσιμοι εργαζόμενοι")μπορούν να μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας τους, πολλοί είναι εκείνοι που, για ευνόητους λόγους, προτιμούν να μείνουν στο σπίτι. Η χαμηλότερη παραγωγή θα μπορούσε, με τη σειρά της, να επηρεάσει τις τιμές. Επιπλέον, ο τομέας της γεωργίας έχει χάσει σημαντικούς πελάτες με το κλείσιμο των ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Στήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας στις 17 Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την παροχή οικονομικής βοήθειας στις πληγείσες αλιευτικές κοινότητες και τους υδατοκαλλιεργητές. Ο τομέας της αλιείας αντιμετωπίζει υλικοτεχνικές δυσκολίες στα λιμάνια, αυξημένες τιμές ναύλων για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες, κατάρρευση των τιμών, απώλεια αγορών, ανησυχίες για την ασφάλεια του πληρώματος και περιορισμένες δυνατότητες εναλλαγής πληρώματος λόγω καραντίνας.

Η λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης στοχεύει στην ενίσχυση των παραπάνω τομέων μέσω της δυνατότητας παροχής αυξημένων κρατικών ενισχύσεων και την εισαγωγή πιο ευέλικτων μέτρων στήριξης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσας και Αλιείας.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να παρέχουν υποστήριξη:

  • στους αλιείς για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
  • στους υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής
  • σε οργανισμούς παραγωγών για την προσωρινή αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Πώς βοηθά η ΕΕ τους αγρότες;

Η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου (15 Απριλίου) χαιρέτισε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του τομέα των γεωργικών τροφίμων, αλλά ζήτησε την εφαρμογή πιο στοχοθετημένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων αγοράς όπως είναι η ιδιωτική αποθεματοποίηση. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν, επίσης, την ενεργοποίηση του αποθεματικού κρίσεων για την υποστήριξη των γεωργικών κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία, τονίζοντας ότι η γεωργική πολιτική της ΕΕ θα χρειαστεί επαρκή και μακροπρόθεσμη δημοσιονομική στήριξη κατά την περίοδο μετά τον κορωνοϊό.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η ανακατανομή αχρησιμοποίητων γεωργικών κονδυλίων για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κρίσης στις αγροτικές περιοχές. Ένα πιο ευέλικτο και απλοποιημένο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα επιτρέψει την παροχή δανείων ή εγγυήσων υπό ευνοϊκούς όρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έως 200.000 ευρώ.

Στις 19 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν την αύξηση του ποσού στήριξης που τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει σύντομα να είναι σε θέση να πληρώσουν στους αγρότες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η αποζημίωση που πρόκειται να καταβληθεί στους αγρότες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίιση του COVID-19 θα μπορούσε να φτάσει τα 7.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο για τη στήριξη των ΜΜΕ γεωργικών προϊόντων διατροφής θα μπορούσε να φτάσει το επίπεδο των 50.000 ευρώ. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης να δώσουν στα κράτη μέλη περισσότερο χρόνο για να αποδεσμεύσουν την υποστήριξη.

Όσον αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη φύτευση, τη φροντίδα και τη συγκομιδή, οι χώρες της ΕΕ καλούνται να τους αντιμετωπίζουν ως "κρίσιμους εργαζομένους", να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες τους και να διασφαλίζουν την ομαλή διέλευση των συνόρων.

Στις 18 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια πρώτη δέσμη εξαιρετικών μέτρων που στοχεύουν στην υποστήριξη των οινοπαραγωγών και των παραγωγών οπωροκηπευτικών προϊόντων. Αναμένεται, επίσης, η θέσπιση μιας δεύτερης δέσμης μέτρων, καθώς το Κοινοβούλιο έκρινε την πρώτη δέσμη ανεπαρκή.

Μάθετε τι άλλα μέτρα έχει λάβει η ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Σχετικά άρθρα