Κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη: Τι θέλει το ΕΚ

Μάθετε πώς οι νέοι κανόνες σκοπεύουν να ενισχύσουν την καινοτομία, να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΤΝ αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή του χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε πολλά αγαθά και υπηρεσίες, ενώ επίκεινται ακόμα περισσότερες αλλαγές, μεταξύ άλλων, στον χώρο της εργασίας, των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της υγείας, της ασφάλειας, της γεωργίας. Η ΤΝ διαδραματίζει επίσης κεντρικό ρόλο στην Πράσινη Συμφωνία και την ανάκαμψη της ΕΕ μετά τον COVID-19.


Η ΕΕ ετοιμάζει επί του παρόντος το πρώτο σύνολο ολοκληρωμένων κανόνων στον κόσμο για τη διαχείριση των ευκαιριών και των απειλών της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να μετατραπεί η ΕΕ σε παγκόσμιο κόμβο για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.

Μάθετε πώς η ΕΕ συμβάλλει στην ψηφιακή μεταμόρφωση της Ευρώπης

Νόμος Τεχνητής Νοημοσύνης: το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη


Στις 14 Ιουνίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την πράξη της τεχνητής νοημοσύνης. Προτεραιότητα του Κοινοβουλίου είναι να διασφαλίσει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή, διαφανή, ανιχνεύσιμα, χωρίς διακρίσεις και φιλικά προς το περιβάλλον.


Το Κοινοβούλιο θέλει επίσης να καθιερώσει έναν τεχνολογικά ουδέτερο, ενιαίο ορισμό για την τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μελλοντικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος ΤΝ θέτει διαφορετικούς κανόνες για διαφορετικά επίπεδα κινδύνου του.


Μάθετε περισσότερα για τον νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Προτάσεις εργασίας του Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη

Ένας οδικός χάρτης της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη

Το Κοινοβούλιο έχει ήδη συγκροτήσει ειδική επιτροπή για την ΤΝ στην ψηφιακή εποχή (AIDA) για να εξετάσει τον αντίκτυπο της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η τελική έκθεση της επιτροπής AIDA, την οποία η ολομέλεια του Κοινοβουλίου υιοθέτησε τον Μάιο του 2022, προτείνει την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για την τεχνητή νοημοσύνη - μια ολιστική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση που να αναδεικνύει τους βασικούς στόχους και αξίες της ΕΕ σχετικά με την ΤΝ. «Η έκθεση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η ΤΝ θα παίξει κομβικό ρόλο στη ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας και θα αλλάξει τα δεδομένα στον παγκόσμιο ψηφιακό ανταγωνισμό», είπε ο εισηγητής της, Άλεξ Βος (ΕΛ, Γερμανία).


Μη διάκριση, ευθύνη και πνευματική ιδιοκτησία


Στις 20 Οκτωβρίου 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις εκθέσεις που περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα την ΤΝ για να ενισχυθούν τα ηθικά πρότυπα, η καινοτομία, και η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.


Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι οι κανόνες πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικοί. Η έκθεση προτείνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η ασφάλεια και η λογοδοσία, αλλά και τον τρόπο πρόληψης των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. "Ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής", δήλωσε ο εισηγητής Ιμπάν Γκαρθία ντελ Μπλάνκο (S&D, Ισπανία) σε συνέντευξη τύπου.


Ο Άξελ Βος (ΕΛΚ, Γερμανία) εξήγησε ότι ο στόχος της θέσπισης ενός πλαισίου αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη είναι η προστασία των πολιτών, η αύξηση της εμπιστοσύνης τους στις τεχνολογίες ΤΝ, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η παροχή νομικής ασφάλειας στις επιχειρήσεις. "Πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τις επιχειρήσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο υφιστάμενος νόμος", είπε.

Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος για περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΝ. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας για την προστασία καινοτόμων προγραμματιστών μέσω του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος των συμφερόντων των ανθρώπων-δημιουργών. Μεταξύ των εκκρεμών ζητημάτων συγκαταλέγεται ο καθορισμός της ιδιοκτησίας ενός έργου που δημιουργείται εξ ολοκλήρου με χρήση τεχνολογιών ΤΝ, δήλωσε ο εισηγητής Στεφάν Σεζουρνέ (Renew, Γαλλία).

Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς

Στις 20 Ιανουαρίου 2021, το Κοινοβούλιο πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατιωτική και τη μη στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Σε τομείς όπως ο στρατός, η δικαιοσύνη και η υγεία, "η ΤΝ δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστήσει ή να απαλλάξει τους ανθρώπους από την ευθύνη τους", δήλωσε ο εισηγητής Ζιλ Λεμπρετόν (ID, Γαλλία). Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη για ανθρώπινη εποπτεία των συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον τομέα της άμυνας και επανέλαβαν το αίτημα του Κοινοβουλίου για απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων που βρίσκονται υπό την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις 19 Μαΐου 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια έκθεση σχετικά με τη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα, ζητώντας την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι κοινωνικές, πολιτιστικές προκαταλήψεις ή οι προκαταλήψεις με βάση το φύλο.

"Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να αποτρέπει τις διακρίσεις", είπε η εισηγήτρια Σαμπίν Βερχάγιεν (ΕΛΚ, Γερμανία).

Την επόμενη μέρα, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εστιάζοντας στην ΤΝ ως τεχνολογία που μπορεί να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση των δημόσιων και ιδιωτικών τομέων. "Πρέπει να στηρίξουμε τις επενδύσεις και να αφήσουμε στις επιχειρήσεις και στις start-ups το περιθώριο για καινοτομία", τόνισε η εισηγήτρια Ντίρντρε Κλουν (ΕΛΚ, Ιρλανδία).

Στις 6 Οκτωβρίου 2021, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις αρχές, ζητώντας την καθολική απαγόρευση της αυτοματοποιημένης αναγνώρισης ατόμων σε δημόσιους χώρους, την καταπολέμηση των διακρίσεων και περισσότερη διαφάνεια στη χρήση αλγορίθμων. "Δεν τίθεται ερώτημα για το εάν τα συστήματα ΤΝ μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ισχύει κάτι τέτοιο", είπε ο εισηγητής Πέτερ Βιτάνοβ (S&D, Βουλγαρία).


Η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται επίσης από τη θέσπιση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα. Στις 25 Μαρτίου 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις προτάσεις του για τη θέσπιση μιας ειδικής νομοθεσίας για τα δεδομένα. 

Μάθετε περισσότερα για τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα μαζικά δεδομένα. 

Μάθετε πώς η ΕΕ θέλει να διαμορφώσει τον ψηφιακό κόσμο: