Πώς οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταπολεμήσουν την εργασιακή φτώχεια στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ανάληψη κοινής δράσης για τη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών στην ΕΕ και μεγαλύτερη προστασία όσων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας.

Η πανδημία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην αγορά εργασίας, αναγκάζοντας τους νέους να εργαστούν σε άτυπες θέσεις εργασίας © AdobeStock/Bluraz
Η πανδημία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην αγορά εργασίας, αναγκάζοντας τους νέους να εργαστούν σε άτυπες θέσεις εργασίας.

Σχεδόν το 10% των εργαζομένων στην ΕΕ ζει υπό συνθήκες φτώχειας, με το 21,7% του πληθυσμού να πλήττεται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, η πανδημία κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ανισότητες στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την πρόληψη της φτώχειας των εργαζομένων στην συνολική στόχευσή τους για την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, καθώς η αρχή σύμφωνα με την οποία η "εργασία είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας" δεν ισχύει για τους εργαζομένους σε χαμηλόμισθους τομείς και τους απασχολούμενους που εργάζονται υπό επισφαλείς και άτυπες συνθήκες εργασίας.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε στις 9 Φεβρουαρίου (365 ψήφοι υπέρ, 118 κατά και 208 αποχές) οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τον καθορισμό των κατώτατων μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας.


Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΕΕ.

Χρειαζόμαστε επείγουσα δράση [...]. Χρειαζόμαστε ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Χρειαζόμαστε ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Χρειαζόμαστε μισθούς και εισοδήματα που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση
Οζλέμ Ντεμίρελ (Η Αριστερά)
Εισηγήτρια
Πηγή "Χρειαζόμαστε επείγουσα δράση [...]. Χρειαζόμαστε ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Χρειαζόμαστε ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Χρειαζόμαστε μισθούς και εισοδήματα που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση"

Ευρωπαϊκή οδηγία για τους κατώτατους μισθούς


Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση κανόνων για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία.


Δήλωσαν επίσης ότι ο νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργοδότες δεν θα παρακρατούν δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών (όπως είναι η διαμονή ή ο εξοπλισμός) από τους κατώτατους μισθούς.


21

χώρες της ΕΕ έχουν νόμιμους κατώτατους μισθούς

6

χώρες (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία) έχουν κατώτατους μισθούς που προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις

Ισότιμες συνθήκες εργασίας για εργαζόμενους σε διαδικτυακές πλατφόρμες


Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι για την καταπολέμηση της φτώχειας στην εργασία, το νομοθετικό πλαίσιο για τις ελάχιστες εργασιακές συνθήκες πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης όπως στην οικονομία της πλατφόρμας, οι οποίοι συχνά εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες.


Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από τους εργατικούς νόμους και τις διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης και να μπορούν να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, ανέφεραν οι ευρωβουλευτές.


Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού


Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 15% χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες, εν μέρει λόγω της χαμηλότερης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν την οδηγία για την εξισορρόπηση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν επίσης την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων και την εγγύηση πρόσβασης σε προσιτή και ποιοτική μέριμνα για τα παιδιά.