Το ΕΚ ζητά εισφορά άνθρακα σε εισαγωγές για την πρόληψη της διαρροής CO2

Η ΕΕ εισήγαγε μια φιλόδοξη εισφορά άνθρακα στα εισαγόμενα αγαθά για να σταματήσει τις εταιρείες να μετακινούνται εκτός του μπλοκ για να αποφύγουν τα πρότυπα εκπομπών.

Την ώρα που η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ προσπαθεί να τιμήσει τις κλιματικές της δεσμεύσεις προστατεύοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και αλυσίδες παραγωγής.

Το 27% των παγκόσμιων εκπομπών CΟ2 από την καύση ορυκτών καυσίµων προέρχεται από εμπορεύματα του διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα, οι εκπομπές από τις εισαγωγές της ΕΕ έχουν αυξηθεί, υπονομεύοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.


Δείτε πώς το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ δίνει προτεραιότητα στο κλίμα.

Τι είναι η διαρροή άνθρακα;


Η διαρροή άνθρακα είναι η μετατόπιση των βιομηχανιών που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου εκτός ΕΕ για να αποφευχθούν αυστηρότερα πρότυπα.


Πώς μπορεί η ΕΕ να αποτρέψει τη διαρροή άνθρακα;

Οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 κινδυνεύουν να υπονομευτούν από λιγότερο κλιματικά φιλόδοξες χώρες.

Για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος, τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) που θα επιβάλλει εισφορές άνθρακα σε εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ. Ο ΜΣΠΑ συμπεριλαμβάνεται επίσης στη δέσμη μέτρων του πακέτου "Fit for 55, ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η εισφορά αναμένεται να εφαρμοστεί σε εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες με λιγότερο φιλόδοξους κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, διασφαλίζοντας ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα προϊόντα της ΕΕ.Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Πώς θα λειτουργήσει μια ευρωπαϊκή εισφορά άνθρακα;

  • Η εισφορά θα εφαρμοζόταν σε εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες με λιγότερο φιλόδοξους κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, διασφαλίζοντας ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα προϊόντα της ΕΕ.
  • Δεδομένου του κινδύνου μετεγκατάστασης ρυπογόνων βιομηχανιών σε χώρες με λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η τιμολόγηση του άνθρακα θεωρείται απαραίτητη εντός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Η υφιστάμενη τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών στην ΕΕ: σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)

Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS), το οποίο παρέχει οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και οι βιομηχανίες πρέπει να διαθέτουν άδεια για κάθε τόνο CO2 που παράγουν. Η τιμή αυτών των αδειών καθορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά. Λόγω της τελευταίας οικονομικής κρίσης, η ζήτηση για άδειες έχει μειωθεί και το ίδιο και η τιμή τους, αποθαρρύνοντας τις εταιρείες να επενδύσουν σε πράσινες τεχνολογίες. Για να λύσει αυτό το ζήτημα, η ΕΕ μεταρρυθμίζει το ETS - όπως προβλέπεται στο πακέτο Fit for 55.

Κανόνες του Μηχανισμού Προσαρμογής Συνόρων Άνθρακα;

Μετά από μια προσωρινή συμφωνία με χώρες της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τους κανόνες για τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων Ανθρακών τον Απρίλιο του 2023. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία τον Απρίλιο του 2023 η οποία και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2023.

Καλύπτει προϊόντα από βιομηχανίες έντασης ενέργειας όπως σίδηρο, χάλυβα, τσιμέντο, αλουμίνιο, λιπάσματα και υδρογόνο.


Το CBAM (Μηχανισμός Προσαρμογής των Συνόρων 'Ανθρακα) αρχικά εφαρμόζεται στις άμεσες εκπομπές - αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τη στιγμή της παραγωγής των αγαθών έως την εισαγωγή αυτών των αγαθών στην ΕΕ. Όμως, στο μέλλον, θα ισχύει και για τις έμμεσες εκπομπές - που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών που καλύπτονται από τη νομοθεσία.Ποιος θα πληρώσει την εισφορά;


Οι εισαγωγείς θα πληρώσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της τιμής του άνθρακα που καταβάλλεται στη χώρα παραγωγής και της τιμής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για δικαιώματα άνθρακα. Θα πρέπει να αναφέρουν σε τριμηνιαία βάση τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές από αγαθά που εισήχθησαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και οποιαδήποτε τιμή άνθρακα που καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

Πότε θα εφαρμοστεί η νέα εισφορά άνθρακα;

Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και η πλήρης φάση εισαγωγής του CBAM θα συνδεθούν με τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ETS, επομένως θα εισαχθούν σταδιακά μεταξύ 2026 και 2034.

Σε τι θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που συγκεντρώνονται μέσω της εισφοράς άνθρακα της ΕΕ;

Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή την εισφορά θα χρησιμεύσουν ως ένας από τους νέους πόρους της Ένωσης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να διοχετευθούν χρήματα σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να βοηθήσουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές των μεταποιητικών τους βιομηχανιών.

Περισσότερα για τη δράση της ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής:

Τη δημιουργία κανονισμού της ΕΕ για τα εισαγόμενα προϊόντα χωρίς αποψίλωση των δασών
Πώς η ΕΕ μειώνει τα αέρια θερμοκηπίου πέρα από το CO2
Πώς η ΕΕ ενισχύει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Εξηγείται η απαγόρευση της ΕΕ για την πώληση νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ από το 2035