Μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες παίρνουν τον λόγο

Οι ομάδες πολιτών θα συνέλθουν μέσα στoυς επόμενους μήνες για να συζητήσουν το μέλλον της ΕΕ και να υποβάλουν προτάσεις για αλλαγή. Μάθετε περισσότερα.

Οι ομάδες πολιτών αποτελούν ένα από τα θεμέλια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης
Οι ομάδες πολιτών αποτελούν ένα από τα θεμέλια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο της συζήτησης για το πώς πρέπει η ΕΕ να απευθύνει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι ομάδες πολιτών παίζουν κρίσιμο ρόλο: θα εξετάσουν τις ιδέες που συγκεντρώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και των εκδηλώσεων και θα υποβάλουν συστάσεις που θα συζητηθούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ποιοι θα λάβουν μέρος;


Θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 πολίτες και θα διασφαλίζεται ότι θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν άνδρα πολίτη ανά κράτος μέλος. Οι πολίτες θα επιλέγονται τυχαία ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί της πολυμορφίας της ΕΕ όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι νέοι μεταξύ 16 και 25 ετών θα αποτελούν το ένα τρίτο κάθε ομάδας.


Τι θα συζητηθεί;


Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα:

  • Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/ Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
  • Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία
  • Η ΕΕ στον κόσμο/ μετανάστευση

Τα μέλη των ομάδων θα μπορούν να θίξουν επιπλέον ζητήματα. Στις συνεδριάσεις θα συμμετάσχουν υποστηρικτικά και ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες.


Πότε θα συνέλθουν οι ομάδες πολιτών;


Κάθε ομάδα θα συνεδριάσει τρεις φορές. Οι πρώτες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν επί τέσσερα σαββατοκύριακα από τις 17 Σεπτεμβρίου και τις 17 Οκτωβρίου στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι δεύτερες συνεδρίες θα διεξαχθούν στο διαδίκτυο τον Νοέμβριο ενώ οι τρίτες συνεδρίες θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σε πόλεις της ΕΕ, αν το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση.


Το πρόγραμμα των τεσσάρων ομάδων πολιτών


Ομάδα

Θέμα

Πρώτη συνεδρία

Δεύτερη συνεδρία

Τρίτη συνεδρία

1

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός

17-19 Σεπτεμβρίου

5-7 Νοεμβρίου

25-27 Φεβρουαρίου (Δουβλίνο)*

2

Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

24-26 Σεπτεμβρίου

12-14 Νοεμβρίου

10-12 Δεκεμβρίου

(Φλωρεντία)

3

Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία

1-3 Οκτωβρίου

19-21 Νοεμβρίου

7-9 Ιανουαρίου

(Βαρσοβία)

4

Η ΕΕ στον κόσμο/ μετανάστευση

15-17 Οκτωβρίου

26-28 Νοεμβρίου

11-13 Φεβρουαρίου 

(Μάαστριχτ)*


*Η τρίτη συνεδρία της πρώτης και της τέταρτης ομάδας που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τις 3-5 Δεκεμβρίου στο Δουβλίνο και στις 14-16 Ιανουαρίου στο Μάαστριχ αντίστοιχα, αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;


Οι ομάδες θα υποβάλουν συστάσεις που θα συζητηθούν κατά την Ολομέλεια της Διάσκεψης στην οποία θα συμμετάσχουν πολίτες, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών και εθνικών κοινοβουλίων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 20 εκπρόσωποι κάθε ομάδας θα πάρουν μέρος στις Ολομέλειες της Διάσκεψης και θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα των ομάδων.


Οι συστάσεις των ομάδων θα τροφοδοτήσουν την τελική έκθεση της Διάσκεψης, την οποία θα συντάξει η εκτελεστική επιτροπή την άνοιξη του 2022. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (οι θεσμοί που θα εξετάσουν πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση), καθώς και παρατηρητές. Η έκθεση θα συνταχθεί σε πλήρη συνεργασία με την Ολομέλεια της Διάσκεψης και θα πρέπει να λάβει την έγκρισή της.

Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες των ομάδων;


Οι συνεδριάσεις των ομάδων θα μεταδοθούν στο διαδίκτυο. Επισκεφθείτε την ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.