ΕΚ: Νέοι κανόνες για πιο βιώσιμες και "ηθικές" μπαταρίες

Καθώς οι μπαταρίες γίνονται στρατηγική αγορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την αντιμετώπιση συναφών περιβαλλοντικών, ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Μια εικόνα με διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
Μια εικόνα με διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών εκπομπών θα διατεθούν στην αγορά της ΕΕ έως το 2030. Παρότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα: τις μπαταρίες του, οι οποίες προκαλούν σημαντική ζημιά στο περιβάλλον.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 14 Ιουνίου μια ενημέρωση της οδηγίας της ΕΕ για τις μπαταρίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακατασκευαστούν ή να ανακυκλωθούν στο τέλος της ζωής τους.


Πώς ταξινομούνται οι μπαταρίες;

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την εισαγωγή μιας νέα κατηγορίας μπαταριών για "ελαφρά μέσα μεταφοράς", όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ, λόγω της αυξανόμενης χρήσης τους και των τεχνικών εξελίξεων. Η νέα κατηγορία έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες φορητών, βιομηχανικών μπαταριών και των μπαταριών αυτοκινήτων.

Γράφημα που δείχνει τους διάφορους τύπους μπαταριών στην ΕΕ
Οι διάφοροι τύποι μπαταριών στην ΕΕ

Μπαταρίες: μια στρατηγική αγορά για την ΕΕ

Η παγκόσμια ζήτηση μπαταριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 14 φορές έως το 2030 και η ΕΕ ενδέχεται να αντιπροσωπεύσει το 17% αυτής της ζήτησης, η οποία οφείλεται στην άνοδο της ψηφιακής οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κινητικότητας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η αύξηση ηλεκτρικών οχημάτων που λειτουργούν με μπαταρίες αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική σημασία της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.


Περιορίζοντας το αποτύπωμα άνθρακα των μπαταριών


Οι μπαταρίες θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση που αντανακλά το ενεργειακό τους αποτύπωμα και καθιστά πιο διαφανές το περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EV), τις μπαταρίες ελαφρών οχημάτων (LMT) και τις επαναφορτιζόμενες βιομηχανικές μπαταρίες με ισχύ άνω των 2kWh. Επιπλέον, οι κανόνες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, διασφαλίζοντας ότι οι νέες μπαταρίες περιέχουν ελάχιστα επίπεδα ορισμένων πρώτων υλών.

Πρώτες ύλες μπαταριών

Η κατασκευή μπαταριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο, το λίθιο, το νικέλιο και το μαγγάνιο, οι οποίες έχουν σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλιστεί ότι οι μπαταρίες προέρχονται από πιο "ηθικές" πηγές, οι νέοι κανόνες εισάγουν υποχρέωση δέουσας επιμέλειας στους κατασκευαστές μπαταριών. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αφορούν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους σχετικά με την προμήθεια, την επεξεργασία και την εμπορία πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών.

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν μπαταρίες στην αγορά της ΕΕ, εκτός από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αυτήν την πολιτική δέουσας επιμέλειας.

Γράφημα που δείχνει την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών.
Η ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ενισχύοντας την ανακύκλωση μπαταριών


Το 2020, σχεδόν το ήμισυ (47%) των φορητών μπαταριών και συσσωρευτών που πωλήθηκαν στην ΕΕ συλλέχθηκαν για ανακύκλωση. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες ανακύκλωσης μπαταριών για κάθε τύπο μπαταρίας λόγω των διαφορετικών μετάλλων και ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.


Στους νέους κανόνες περιλαμβάνονται πιο αυστηροί στόχοι για τις φορητές μπαταρίες (45% έως το 2023, 63% έως το 2027 και 73% έως το 2030) και για τις μπαταρίες ελαφρών μέσων μεταφοράς (51% έως το 2028, 61% έως το 2031). Επίσης, όλα τα τα απορρίμματα που προέρχονται από τις μπαταρίες ελαφρών μέσων μεταφοράς, μηχανοκίνητων, βιομηχανικών και ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να συλλέγονται χωρίς επιπλέον χρέωση για τους τελικούς χρήστες, ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση, τη φύση, τη μάρκα, την κατάσταση και την προέλευσή τους.


Βάσει των νέων κανόνων, οι νέες μπαταρίες πρέπει να περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό ανακτημένου κοβαλτίου (16%), μολύβδου (85%), λιθίου (6%) και νικελίου (6%) από μεταποιητικά απόβλητα και απορρίμματα καταναλωθέντων προϊόντων.

Απλούστευση της αφαίρεσης και αντικατάστασης των μπαταριών 


Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν την ευκολότερη αφαίρεση και αντικατάσταση μπαταριών και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Οι φορητές μπαταρίες συσκευών πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να διευκολύνει την αφαίρεση και αντικατάστασή τους. Η απαίτηση αυτή θα γίνει υποχρεωτική τρεισήμισι χρόνια αφού τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες. 

Θα διατεθούν δε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ, απόδοση, ανθεκτικότητα, χημική σύσταση των μπαταριών, καθώς και το σύμβολο "χωριστή συλλογή".

Διαβάστε περισσότερα για την κυκλική οικονομία