Στο στόχαστο του ΕΚ οι ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την αγορά της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε κανόνες για τον περιορισμό των ξένων επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η ΕΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο καλύπτοντας το 16% του παγκόσμιου εμπορίου (ship_AdobeStock_Idanupong)
Η ΕΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο καλύπτοντας το 16% του παγκόσμιου εμπορίου (ship_AdobeStock_Idanupong).

Η κρατική χρηματοδότηση επιχειρήσεων βρίσκεται σε άνοδο παγκοσμίως, ιδίως λόγω του αυξανόμενου ρόλου της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία.


Οι ξένες επιδοτήσεις μπορεί να βλάψουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και το Κοινοβούλιο θέλει η Επιτροπή να έχει την εξουσία διερεύνησης και αντιμετώπισης των στρεβλωτικών επιδοτήσεων που παρέχονται σε εταιρείες οι οποίες εξαγοράζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή συμμετέχουν σε δημόσιους ανταγωνισμούς της ΕΕ.


Οι ξένες επιδοτήσεις μπορούν να οριστούν ευρέως ως εκείνες που χορηγούνται από μια κυβέρνηση σε μια επιχείρηση εκτός της επικράτειάς της (ή της δικαιοδοσίας της). Η ΕΕ αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τις στρεβλώσεις της ενιαίας αγοράς και τους άνισους όρους ανταγωνισμού που προκαλούν αυτές τις επιδοτήσεις.


Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ, καθιερώνοντας ίσες ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα για τα εργαλεία άμυνας της ΕΕ.

Δικαιότερη ξένη χρηματοδότηση

"Αν ξένες εταιρείες θέλουν να πάρουν τον έλεγχο ευρωπαϊκών εταιρειών ή να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκούς δημόσιους ανταγωνισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι ενεργούν υπό παρόμοιες συνθήκες με τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες οφείλουν να τηρούν αυστηρό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων", δήλωσε ο εισηγητής της νομοθεσίας, Κρίστοφερ Χάνσεν (ΕΛΚ, Λουξεμβούργο).

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να διερευνήσει και να μετριάσει τις επιπτώσεις των ξένων επιδοτήσεων, οι οποίες μπορούν να λάβουν τη μορφή εισφορών κεφαλαίων, δανείων, φορολογικών κινήτρων, φορολογικών απαλλαγών και άφεσης χρέους. Θα της δώσουν επίσης τη δυνατότητα να διερευνήσει ξένες επιδοτήσεις στην περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πάνω από ορισμένα κατώτατα όρια.

"Θα καλύψουμε επιτέλους αυτό το μακροχρόνιο ρυθμιστικό κενό και θα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια ανοιχτή αλλά δίκαιη αγορά", δήλωσε ο Χάνσεν.

Η ΕΕ είναι μια ιδιαίτερα ανοιχτή οικονομία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο καλύπτοντας το 16% του παγκόσμιου εμπορίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παγκόσμιες ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) αυξήθηκαν πέρυσι σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, με τις μεγαλύτερες πηγές ροών ΑΞΕ να προέρχονται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Κίνα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμια εμπορική δύναμη (γραφήματα).

Τον Μάιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση κανονισμού για να αντιμετωπίσει τις ξένες επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του τον περασμένο Μάιο και κατέληξε, στη συνέχεια, σε συμφωνία με το Συμβούλιο.

Το Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε τη συμφωνία κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 9ης-10ης Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.