Μετανάστευση εργατικού δυναμικού: βελτίωση των νόμιμων οδών εργασίας στην ΕΕ

Μάθετε για τις διαφορετικές άδειες εργασίας για εργαζομένους εκτός ΕΕ και πώς η ΕΕ τις αναθεωρεί για να ενισχύσει τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.

Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Passport_AdobeStock_737403383_New Africa_web.jpg

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφικές αλλαγές με ραγδαία γήρανση του πληθυσμού και χαμηλά ποσοστά γεννήσεων. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ έως το 2050. Αυτό θα έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες, χαμηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερες δημόσιες δαπάνες.

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, να καλύψει τα κενά δεξιοτήτων και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.


Ρίξτε μια ματιά σε μερικές από τις νομικές οδούς στην αγορά εργασίας της ΕΕ και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσει ορισμένες από αυτές.Μάθετε περισσότερα για τη δράση της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο

Μπλε κάρτα: προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ


Η μπλε κάρτα της ΕΕ είναι μια άδεια εργασίας και διαμονής που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να εργάζονται και να ζουν σε χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πτυχίο ή ισοδύναμο προσόν και προσφορά εργασίας που πληροί ένα κατώτατο όριο μισθού.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από τα τέλη του 2023, ορίζοντας την περίοδο της προσφοράς εργασίας σε τουλάχιστον έξι μήνες και μειώνοντας το όριο μισθού τουλάχιστον στο 100% του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στη χώρα απασχόλησης.

Η Μπλε Κάρτα ισχύει για έως και τέσσερα χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί. Οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να φέρουν μέλη της οικογένειάς τους να ζήσουν μαζί τους στην ΕΕ.

Αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία.

Διαβάστε περισσότερα για τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ και τη μεταρρύθμισή της

Η Ενιαία Άδεια: μια προσωρινή και ειδική άδεια εργασίας για κάθε χώρα


Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ, η Ενιαία Άδεια είναι μια επιλογή. Πρόκειται για μια συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής, η οποία εκδίδεται για έως και δύο χρόνια από τη χώρα της ΕΕ όπου θα εργάζεται και θα διαμένει ο πολίτης εκτός ΕΕ.

Τον Ιανουάριο του 2024, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για βελτιώσεις στην Οδηγία του 2011 για την ταχύτερη έκδοση της άδειας. Για να γίνει η ΕΕ πιο ελκυστική προοπτική, οι αναθεωρημένοι κανόνες μείωσαν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε 90 ημέρες από τέσσερις μήνες.

Η άδεια δεν θα συνδέεται πλέον με έναν συγκεκριμένο εργοδότη, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αλλάζουν δουλειά, διευκολύνοντας την αντιστοίχιση εργασίας και μειώνοντας την ευπάθεια του εργαζομένου στην εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι που έχουν την ενιαία άδεια εργασίας για λιγότερο από δύο χρόνια, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να την διατηρήσουν ενώ είναι άνεργοι για έως και τρεις μήνες, ενώ όσοι έχουν την άδεια για πάνω από δύο χρόνια μπορούν να τη διατηρήσουν εάν μείνουν άνεργοι έως και έξι μήνες.

Οι εθνικές αρχές θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν μια ελάχιστη περίοδο για την οποία απαιτείται να εργαστεί ο κάτοχος της ενιαίας άδειας για τον πρώτο εργοδότη προτού του επιτραπεί να αλλάξει.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την τελική έκδοση των ενημερωμένων κανόνων για τις ενιαίες άδειες τον Μάρτιο του 2024 και το Συμβούλιο ακολούθησε τον Απρίλιο του 2024. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων για να την εισαγάγουν στην εθνική τους νομοθεσία. Ο εν λόγω νόμος δεν εφαρμόζεται στη Δανία και την Ιρλανδία.

Σε ποιους απευθύνεται η Ενιαία Άδεια;


Ισχύει σχεδόν για όλους τους εργαζόμενους τρίτων χωρών και τις οικογένειές τους. Ωστόσο, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, οι πλοιοκτήτες και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την Ενιαία Άδεια.

Διαβάστε περισσότερα για την αναθεωρημένη Ενιαία Άδεια.

Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ

Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ επιτρέπει στους πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται νόμιμα στην ΕΕ για πέντε συνεχή έτη να παραμείνουν και να εργαστούν στην ΕΕ για αόριστο χρονικό διάστημα. Εισήχθη το 2003 ως μέσο για την καλύτερη ενσωμάτωση πολιτών εκτός ΕΕ και μόλις χορηγηθεί, το άτομο μπορεί να μετακινηθεί και να εργαστεί εντός της ΕΕ.

Για να είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ, οι πολίτες εκτός ΕΕ πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να συντηρήσουν οικονομικά τους εαυτούς τους και την οικογένειά τους. Μόλις υποβληθεί μια αίτηση, οι εθνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να εκδώσουν την απόφασή τους. Μια αίτηση μπορεί να απορριφθεί για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, αλλά όχι για οικονομικούς λόγους.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, ο πολίτης εκτός ΕΕ θα λάβει άδεια διαμονής 5 ετών, η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα. Οι αναγνωρισμένοι επί μακρόν διαμένοντες έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους της χώρας σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση.

Οι νόμοι για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ δεν ισχύουν στη Δανία και την Ιρλανδία.

Αναγνώριση των προσόντων των μεταναστών

Το 2019, περίπου το 48% των μεταναστών υψηλής ειδίκευσης εργάζονταν σε θέσεις εργασίας χαμηλής ή μέσης ειδίκευσης, σε σύγκριση με μόλις 20% των πολιτών της ΕΕ. Η πιο κοινή μορφή απασχόλησης είναι η καθαρίστρια ή η οικιακή βοηθός, ενώ το 62% των εταιρειών προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 43% των κατασκευαστικών εταιρειών αναφέρουν έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Σε ψήφισμα του 2021, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν κανόνες της ΕΕ που να αναγνωρίζουν τα προσόντα των μεταναστών εργαζομένων με ταχύτερο, δικαιότερο και πιο εξορθολογισμένο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Επιτροπή εξέδωσε μια σύσταση βοήθειας σύμφωνα με την οποία οι χώρες πρέπει να εργαστούν για να μειώσουν τα εμπόδια στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων που δυσκολεύουν τη νόμιμη μετανάστευση των ανθρώπων στο εσωτερικό της.

Περισσότερα για τη μετανάστευση