Mesilaste ja Euroopa meeturu kaitse

Mesilased on väga olulised nii keskkonnale kui ka majandusele. Euroopa Parlament soovib kasutusele võtta meetmed mesilaste ja Euroopa meeturu kaitseks.

Mesilased tolmeldavad põllukultuure ja taimi. Seega säilitavad mesilased bioloogilist mitmekesisust ja tagavad mingil määral ka meie toidu ohutuse – 84 protsenti taimeliikidest ja 76 protsenti Euroopa toidutööstusest sõltub mesilaste tolmeldamistööst. Kui mõõta rahas mesilaste panust Euroopa Liidu majandusse, võrduks see umbes 14 miljardi euroga.

 

Küll aga on viimaste aastate jooksul mesinikud märganud muret tekitavalt massilist mesilaskolooniate vähenemist. Selle võimalikeks põhjusteks võib olla nii intensiivne põllumajandustegevus, taimemürkide kasutamine, viirused ja röövputukad kui ka muutused keskkonnas ning mesilaste looduslike elupaikade hävitamine.

 

Mida soovib parlament muuta?

Teisipäeval, 23. jaanuaril võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon vastu Norbert Erdőse (EPP, HU) raporti, mis teeb ettepanku kaitsta paremini Euroopa mesindussektorit.

 

Saadikute soovitused on järgmised:

  • rohkem rahastust riiklikele mesindusprogrammidele;
  • parendada mesilaste tervist (kahjulike taimemürkide keelamine ja rohkem teadusuuringuid);
  • meetmed kohalike ja piirkondlike mesilasliikide kaitsmiseks.

 

Loe lähemalt ELi loomade heaolu seaduste kohta.

 

Euroopa Liidu meeturg

Euroopa Liidus on ligi 600 000 mesinikku ja 17 miljonit mesitaru. Kokku toodetakse igal aastal umbes 250 000 tonni mett, mis teeb EList Hiina järel teise suurima meetootja maailmas. Liikmesriikidest tootsid 2015. aastal kõige rohkem mett Rumeenia, Hispaania ja Ungari.

 

Võltsmee import

Mesi on kolmas kõige lahjendatum ja võltsitum toode maailmas.

 

Parlamendisaadikud tahavad võidelda võltsmee leviku vastu ELi turul. Mesi, mis on korjatud liiga vara või millesse on lisatud suhkrusiirupit, avaldab survet Euroopa mesinikele alandades mee turuhinda.

 

ELi teostatud katse kohaselt ei vastanud 20 protsenti ELi välispiiridel võetud meeproovidest Euroopa Liidu standarditele.

 

Saadikute ettepanekud võltsmee impordi tõkestamiseks:

  • kehtestada meetmed mee kvaliteedi hõlpsamaks testimiseks;
  • karmim impordi inspektsioon võltsmee juhtumite tuvastamiseks ning kõrgemad trahvid võltsijatele;
  • täiustada mee märgistamisnõudeid tagamaks tarbijatele teave mee päritolu kohta.