ELi plastistrateegia: rohkem ringlussevõttu, vähem mikroplasti

Euroopa Liidu eesmärk on vähendada plastjäätmeid ja edendada ringlussevõttu.

Plast on odav ja vastupidav ning seda kasutatakse kõikjal. Kuid ühtaegu kasvab ka plastiprügi ja mereprahi mass, mis kahjustab keskkonda ja inimeste tervist.

2021. aastal tekitas iga ELi elanik keskmiselt 36,1 kg plastjäätmeid. Umbes 14,7 kg sellest võeti ringlusesse. 2010-2021. aasta andmete kohaselt on plastijäätmete maht kasvanud 29% (8,1 kg inimese kohta). Platsijäätmed, mida ringlusesse ei võta, ladestatakse prügilasse, põletatakse või jäetakse lihtsalt loodusesse vedelema. Plastprügi leidub nii metsas kui ka rannas, nii jõgedes kui ka meres.

2023. aastal pani parlament aluse mitmele algatusele, et tegeleda pakendijäätmete ja mikroplastide reostusega. Need jõupingutused täiendasid varasemaid meetmeid, näiteks ühekordselt kasutatavate plastesemete keelustamist 2019. aastal.

2018. aastal tegi komisjon plastireostuse vähendamiseks ettepaneku võtta vastu plastistrateegia, mille eesmärk on tagada, et 2030. aastaks saaks iga plastpakendit korduskasutada või ringlusse võtta. Samuti tahetakse vähendada ühekordsete plastesemete ja mikroplasti kasutamist.

Plastpakendijäätmed


2024. aasta aprilli täiskogul võttis parlament vastu määruse, mis muudab pakendid kestlikumaks ja vähendab pakendijäätmeid. Määruse eesmärk on pidurdada aina kasvavat prügihulka, ühtlustada siseturu reegleid ja anda hoogu ringmajandusele.

Uued reeglid:

  • Pakendamist tuleb vähendada 2030. aastaks 5%, 2035. aastaks 10% ja 2040. aastaks 15%;
  • Alates 1. jaanuarist 2030 keelatakse osa ühekordseid plastpakendeid. Nende hulka kuuluvad töötlemata värske puu- ja köögivilja pakendid ning toidu ja joogi pakendid, mis täidetakse kohvikus või restoranis.
  • Pea kõik pakendid peavad olema ringlussevõetavad ja vastama rangetele nõuetele.
  • 2029. aastaks tuleb kuni kolmeliitristest ühekordselt kasutatavatest joogipakenditest (plast- või metallnõud) eraldi koguda 90%.

Mikroplast


Mikroplastid on väga väikesed (<5 mm) plastmaterjali osakesed. Neid leidub ookeanites, aga ka toidus ja jookides.

2024. aasta aprilli täiskogul kiitis parlament heaks oma läbirääkimispositsiooni ettepaneku kohta, mis kehtestaks plastikgraanuleid käitlevatele ettevõtetele kohustuse vältida kadusid ja piirata lekkeid.

Ühekordselt kasutatav plast


2019. aastal kiitis parlament heaks uued eeskirjad, millega piiratakse kümmet liiki ühekordsete plasttoodete kasutamist, mis Euroopa rannikuid enim reostavad.