Mis on tehisintellekt ja kuidas seda kasutatakse?

Tehisintellekt on paljutõotav tulevikutehnoloogia. Mis see täpsemalt on ja kuidas see meie elu mõjutab?

Mis on tehisintellekt?


Tehisintellekti all mõeldakse masina inimlaadseid võimeid, nagu mõtlemine, õppimine, planeerimine ja loovus.

Tehisintellekt võimaldab tehnilistel süsteemidel oma keskkonda tajuda, tajuandmeid töödelda ja ülesandeid lahendada, et saavutada teatav eesmärk. Arvuti kogub sensorite, näiteks kaamera abil andmeid, töötleb neid ja reageerib neile.

Oma varasemate toimingute mõju analüüsides ja autonoomselt töötades suudavad arukad süsteemid teataval määral oma käitumist kohandada.

Miks on tehisintellekt tähtis?


Esimesed tehisintellektiprogrammid loodi juba rohkem kui 50 aasta eest, kuid arvutusvõimsuse kasv, tohutute andmekogumite kättesaadavus ja uued algoritmid on viimastel aastatel toonud mitmeidi uuendusi.

Tehisintellekt on ühiskonna digipöörde keskmes ja sellest on saanud ELi prioriteet.

Tulevased nutirakendused toovad kindlasti tohutuid muutusi, kuid juba praegu on tehisintellektil meie elus suur roll.

Tehisintellekti liigid (Euroopa Komisjoni määratlus)

  • Tarkvara: virtuaalassistendid, pildianalüüs, otsingumootorid, kõne- ja näotuvastussüsteemid
  • „Füüsiline“ tehisintellekt: robotid, isejuhtivad autod, droonid, asjade internet

Tehisintellekt igapäevaelus


Mõnigi rakendus, mille olemusele me tavaliselt ei mõtle, põhineb tehisintellektil.

Veebiostlemine ja -reklaam


Tehisintellekti kasutatakse laialdaselt personaliseeritud pakkumiste koostamiseks, lähtudes veebikasutaja eelmistest otsingutest ja ostudest ning muust veebitegevusest. Tehisintellektil on äritegevuses suur roll – seda kasutatakse toodete optimeerimisel, kavandamisel, haldamisel ja logistikas.

Veebiotsingud


Kasutajatelt saadud tohutute andmehulkade põhjal õpivad otsimootorid otsingutulemusi paremini kohandama.

Isiklikud digiabilised


Nutitelefonides kasutatakse tehisintellektirakendusi, et pakkuda võimalikult asjakohast ja personaalset toodet. Virtuaalabilised, kes vastavad küsimustele, annavad soovitusi ja aitavad igapäevaelu korraldada, on muutunud tavaliseks.

Masintõlge


Tehisintellektil põhinev tõlketarkvara võimaldab tõlkida nii teksti kui ka kõnet. Üks selle kasutusvõimalusi on automaatsed subtiitrid.

Nutikad kodud, linnad ja taristud


Nutitermostaat suudab inimeste käitumisest õppides energiat säästa, nutilinnade projekteerijad aga loodavad tehisintellekti abil liiklust reguleerida, et parandada ühenduvust ja vähendada ummikuid.

Autod


Isejuhtivaid autosid veel kuigivõrd ei kasutata, kuid autodes leidub juba arvukalt tehisintellektipõhiseid ohutusrakendusi. Näiteks on EL aidanud rahastada juhiabisüsteemi VI-DAS (Vision Inspired Driver Assistance), mille automaatsed sensorid aitavad võimalikke ohuolukordi kindlaks teha.

Ka navigeerimine põhineb suuresti tehisintellektil.

Küberturvalisus


Arukad süsteemid aitavad märgata ja tõrjuda küberrünnakuid ja muid küberohte, tuginedes pidevale andmesisestusele, mis aitab kindlaks teha rünnakute struktuuri ja päritolu.

Tehisintellekti kasutamine COVID-19 puhangu tõrjumiseks


COVID-19 puhangu ajal on nutirakendusi kasutatud näiteks lennujaamade soojusskannerites ja mujal. Meditsiinis aitab kompuutertomograafia kopsunakkust kindlaks teha. Tehisintellekti on kasutatud andmekogumisel, et jälgida haiguse levikut.

Võitlus desinformatsiooni vastu


Mõned nutirakendused võimaldavad paljastada võltsuudiseid ja desinformatsiooni, kaevandades sotsiaalmeediast teavet, otsides sensatsioonilisi ja häirivaid sõnu ja tehes kindlaks, milliseid veebiallikaid peetakse autoriteetseks.

Uuri lähemalt, kuidas parlament soovib kujundada andmeseadusi innovatsiooni edendamiseks ja ohutuse tagamiseks.

Muud tehisintellekti kasutusviisid


Tulevikus muudab tehismõistus tõenäoliselt kõiki elu ja majanduse aspekte. Toome mõned näited.

Tervishoid


Teadlased uurivad, kuidas kasutada tehisintellekti suure hulga terviseandmete analüüsimiseks, et leida seaduspärasid, mis võivad viia uute meditsiiniliste avastusteni ja parandada individuaalset diagnostikat.

Näiteks on välja töötatud hädaabikõnedele vastamise programm, mis suudab tuvastada südame seiskumist kiiremini ja sagedamini kui inimdispetšer. Samuti rahastab EL projekti KConnect, mis töötab välja mitmekeelseid teksti- ja otsinguteenuseid, et aidata inimestel leida kõige asjakohasemat kättesaadavat meditsiinilist teavet.

Transport


Tehisintellekti abil võiks parandada raudteeliikluse ohutust, kiirust ja tõhusust, minimeerides rataste hõõrdumist, maksimeerides kiirust ja võimaldades autonoomset juhtimist.

Tootmine


Tehismõistus võib suurendada Euroopa tööstuse tootlikkust ja aidata tehaseid Euroopasse tagasi tuua, kuna see võimaldab kasutada tootmises roboteid, optimeerida müügiteid, õigeaegselt kavandada nutikate tehaste hooldust ja prognoosida rikkeid.

ELi kaasrahastatud teadusprojektis SatisFactory kasutatakse koostööpõhiseid ja liitreaalsussüsteeme nutitehaste töötajate rahulolu suurendamiseks.

Toit ja põllumajandus


Tehisintellekti saab kasutada ELis kestliku toidusüsteemi rajamiseks – see võib aidata vähendada väetiste ja pestitsiidide kasutamist ning vähendada liigset kastmist ja seega muuta toidu tervislikumaks, suurendada tootlikkust ja vähendada põllumajanduse keskkonnamõju. Näiteks võiks roboteid kasutada rohimiseks, mis vähendaks keemilise umbrohutõrje vajadust.

Paljud ELi põllumajandusettevõtted kasutavad tehisintellekti, et jälgida oma loomade liikumist, nende kehatemperatuuri ja söödatarbimist.

Avalik haldus ja avalikud teenused


Kasutades mitmesuguseid andmeid ja kujutuvastust, võib tehisintellekt varakult hoiatada looduskatastroofide eest. See võimaldab õnnetusteks tõhusalt valmistuda ja tagajärgi leevendada.

88%

61% eurooplastest suhtub tehisintellekti ja robotitesse pooldavalt, kuid 88% leiab, et see tehnoloogia vajab hoolikat juhtimist. (Eurobaromeeter 2017, EU28)