Õigus toodete parandamisele: EL soovib rangemaid reegleid

Euroopa Parlament nõuab, et õigus parandamisele lisataks tarbija põhiõiguste hulka.

Parandamiskõlbulike asjade äraviskamise tõttu koguneb Euroopas igal aastal 35 miljonit tonni jäätmeid. Õigus parandamisele on oluline samm ELi ringmajanduse saavutamiseks 2050. aastaks. Samuti on see osa Euroopa rohelisest kokkuleppest.

2023. aasta novembris võttis parlament vastu läbirääkimispositsiooni direktiivi kohta, millega tahetakse soodustada säästvamat tarbimist. Uued reeglid muudaksid lihtsamaks katkiläinud toodete parandamise, vähendaksid prügi ja toetaksid parandustöökodasid.

2023. aasta märtsis esitas komisjon ettepaneku toodete parandamise ühtsete reeglite kohta. Parlament soovib seda ettepanekut muuta.

Uus direktiiv: miks on see oluline?  • Teine takistus jätkusuutlikuma tarbimise juures on kulumine: osad tooted on disainitud selliselt, et need lõpetavad pärast kindlat kasutusaega töötamise. Mõndadel juhtudel parandatakse seadmete osasid selliselt, et neid ei saa eemaldada ja asendada.

  • Elektroonika on kõige kiiremini kasvav reostusallikas ELis.

  • Elektroonikaseadmete parandamine oleks keskkonnale kasulik, tuues kaasa ressursikasutuse, kasvuhoonegaaside heitkoguste ja energiatarbimise vähenemise.Infograafik elektroonikaromude faktide ja arvude kohta.

Uue direktiivi sisu


Parlament on tarbijate õigust parandamisele toetanud üle kümne aasta ning on teinud komisjonile mitmeid ettepanekuid, et muuta parandamised süstemaatiliseks, tõhusaks ja ligitõmbavaks.

Parlament leiab, et toodete parandamine peaks olema lihtne ja mõttekas:

  • garantiiaja jooksul peaksid müüjad eelistama parandamist alati, kui see on toote asendamisest odavam või maksab sama palju ning toote garantiid tuleks pikendada pärast parandamist aasta võrra;
  • tarbijatel peaks olema õigus nõuda näiteks majapidamismasinate (pesumasin, tolmuimeja), nutitelefonide või rataste parandamist ka pärast garantiiperioodi lõppu;
  • toote paranduses viibimise ajaks peaks tarbijal olema võimalik laenutada asendusseade;
  • igas liikmesriigis tuleks luua veebiplatvormid infoga kohalike parandustöökodade kohta;
  • seadmete varuosad, parandamisteave ja vajalikud tööriistad peaksid olema mõistliku hinnaga laialt kättesaadavad.Järgmised sammud


Parlament on valmis alustama nõukoguga direktiivi lõpliku sisu ja vormi üle läbirääkimisi kohe, kui ka nõukogu on oma läbirääkimispositsioonis kokku leppinud.


Rohkem sellest, mida Euroopa ringmajanduse saavutamiseks teeb: