EL nõuab rohepesu keelustamist ja roheväidete reguleerimist

ELi eesmärk on lõpetada rohepesu ning pakkuda tarbijatele usaldusväärset teavet toodete vastupidavuse kohta.

Tarbija õiguste, keskkonnasõbralike otsuste ja ringmajanduse edendamiseks tahab parlament ajakohastada olemasolevaid reegleid kaubandustavade ja tarbijakaitse kohta.


Rohepesu keelustamine


Tõenäoliselt on kõik näinud toodetel silte nagu mahe, ökoloogiline või keskkonnasõbralik. Sageli pole need väited aga tõesed. EL nõuab, et kogu infot toote keskkonnamõju, vastupidavuse, parandatavuse, koostise, tootmise ja kasutamise kohta oleks võimalik kontrollida usaldusväärsetest allikatest.

Mis on rohepesu?

  • Rohepesu on tarbijate eksitamine toote kasulikkuse või keskkonnasõbralikkuse kohta.

Selle saavutamiseks soovib EL keelata:

  • üldsõnaliste roheväidete kasutamise, kui väidet ei saa tõendada;
  • keskkonnaväited, mis põhinevad üksnes heitkoguste kompenseerimise süsteemidel;
  • kestlikkusmärgiseid, mis ei põhine ametlikel sertifitseerimissüsteemidel või ei ole avaliku sektori asutuste poolt välja töötatud.Kestlikumad ja vastupidavamad tooted


Parlament tahab võtta kasutusele garantiimärgise, mis näitaks tarbijatele seadusega nõutud garantii pikkust, parandamisvõimalusi ja parandamise maksumust. Garantii pikkus peaks olema vähemalt 2 aastat. Samuti näitaks märgis tootjate pakutava võimaliku lisagarantii pikkust.

EL soovib keelata ka:

  • selliste disainilahenduste kasutamise, mis piiravad toote kasutusiga;
  • eksitavad väited toote vastupidavuse kohta;
  • eksitavad väited parandatavuse kohta.

 

86%

ELi tarbijates tahaks saada paremat infot toodete vastupidavuse kohta.

Taust ja järgmised sammud


2022. aasta märtsis tegi komisjon ettepaneku ELi tarbijakaitse reeglite ajakohastamise asjus. 2023. aasta septembris jõudsid parlament ja nõukogu esialgsele kokkuleppele uute reeglite kohta.

2024. aasta jaanuari täiskogul kiitis parlament direktiivi heaks. 2024. aasta veebruaris andis ka nõukogu oma lõpliku heakskiidu. Liikmesriikidel kaks aastat aega, et uued reeglid oma õigusesse üle võtta.

Loe rohkem ELi meetmetest jätkusuutliku tarbimise edendamiseks:

  • Roheväited - direktiivi kohaselt peaksid ettevõtted esitama rohereklaami kohta enne selle kasutuselevõttu tõendeid. Parlament kinnitas oma läbirääkimispositsiooni 2024. aasta märtsi täiskogul ning töö selle kalla jätkub peale Euroopa Parlamendi valimisi.
  • Ökodisain - EL tahab muuta kõik ELi turul olevad tooted jätkusuutlikuks, vastupidavaks ja keskkonnasõbralikuks.
  • Õigus parandamisele - uued reeglid muudaksid lihtsamaks katkiläinud toodete parandamise, vähendaksid prügi ja toetaksid parandustöökodasid.Loe rohkem ELi ringmajandusest:

Lisateave