Kuinka monta meppiä kukin jäsenmaa saa 2014 vaalien jälkeen?

Euroopan parlamentin jäsenten määrää vähennetään nykyisestä 766:sta 751:een vuoden 2014 europarlamenttivaalien yhteydessä. Miten paikat sitten jakautuvat maiden kesken? Parlamentti pyrki keskiviikkona äänestetyssä jakotavassaan oikeudenmukaisimpaan mahdolliseen ratkaisuun.

nfografiikka siitä, miten eri maiden paikkamäärät Euroopan parlamentissa muuttuvat.
Infografiikka siitä, miten eri maiden paikkamäärät Euroopan parlamentissa muuttuvat.

13 maalta vähennetään joko yksi tai useampi paikka, päätettiin 13.3.2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa. Suomi säilyttää nykyisen meppimääränsä. Lisäksi marraskuussa 2012 hyväksytyssä päätöslauselmassa haluttiin, että europarlamenttivaalit järjestettäisiin jo toukokuussa 2014 kesäkuun sijaan.


Miksi uudet paikkamäärät?


Määriä muutetaan, sillä jäsenvaltioiden väestömäärät ovat muuttuneet. Lisäksi Lissabonin sopimus, jossa määritellään meppien kokonaismäärä ja maakohtaiset maksimi- ja minimimäärät, tuli voimaan viime vaalien jälkeen.


Miten asian suhteen toimitaan?


Parlamentilla on oikeus lähettää ehdotus paikkajaosta Eurooppa-neuvostolle. Se puolestaan päättää asiasta yksimielisesti. Sen jälkeen tarvitaan vielä parlamentin suostumus, jotta päätös tulee voimaan. Parlamentti voi hyväksyä tai hylätä Eurooppa-neuvoston päätöksen, mutta ei muuttaa sitä.

FI_0213_EP-SEAT-data-info-02
Vertailu Saksan ja Maltan meppimääristä.


Numerot nyt 


Tällä hetkellä meppejä on 754, mutta Kroatian liittyessä se saa 12 meppiä, mikä nostaa yhteismäärän 766:een.


Valitaanko komission puheenjohtajakin seuraavissa europarlamenttivaaleissa?


Komissio hyväksyi 12. maaliskuuta Euroopan parlamentin ehdotuksen pohjalta suosituksen, jonka mukaan eurooppalaisten kattopuolueiden pitäisi seuraavissa europarlamenttivaaleissa asettaa ehdokkaansa Euroopan komission puheenjohtajan tehtävään.