EU:n luomuelintarvikkeiden markkinat: faktoja ja sääntöjä (infografiikka)

Lue alta faktatietoa luomuruoasta ja -viljelystä Euroopassa sekä uusista säännöistä, joilla pyritään parantamaan luomun laatua.

Uudet luomutuotantoa koskevat EU-säännöt takaavat luomuruoan laadukkuuden, ympäristön suojelun ja eläinten hyvinvoinnin koko tuotantoketjun ajan.

 Yhä useampi kuluttaja EU:ssa ostaa luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa ja muita tuotteita. Luomuruoka ei ole enää täysin marginaalissa elintarvikemarkkinoilla, vaikka sen osuus onkin vielä varsin pieni EU:n koko maataloustuotannosta. Mutta mitä ”luonnonmukainen” ihan tarkalleen ottaen tarkoittaa?

EU:n määritelmä luomuviljelylle

 • Luonnonmukainen tuotanto merkitsee kestävää maanviljelyä, joka ei ole haitallista ympäristölle tai eläimille. Siihen lasketaan mukaan kaikki tuotantoketjun vaiheet (raaka-aineen tuotanto, käsittely, varastointi, kuljetus, jakelu sekä myynti).
Infografiikka: luomuviljelyn määritelmä EU:ssa
Mitä luomu on?

EU-säännöt luomutuotannolle

EU-asetus luomutuotannosta ja luomutuotteiden pakkausmerkinnöistä varmistaa, että samoja korkeita laatuvaatimuksia noudatetaan kaikkialla Euroopassa. Sillä säädellään maanviljelyn ja vesiviljelyn käytäntöjä, ruoantuotantoa ja pakkausmerkintöjä, viljelijöiden valvontaa sekä EU:n ulkopuolisten tuotteiden tuontia.

EU:ssa luomuviljelijöiden tulee käyttää energiaa ja luonnonvaroja kestävällä tavalla, huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Luonnonmukaisen viljelyn periaatteisiin kuuluu:

 • Vuoroviljely maaperän ravinnetasapainon säilyttämiseksi
 • Kemiallisten tuholaismyrkkyjen ja keinolannoitteiden käytön kieltäminen
 • Tiukat rajoitukset karjan hoitamiseen antibiootein
 • Geenimuunneltujen lajikkeiden käytön kieltäminen
 • Omalla tilalla syntyvän lannoitteen ja rehun hyötykäyttö
 • Karjalle tilaa liikkua, mahdollisuus ulkoilla ja luomurehua
 • Luonnonmukaiset eläinten jalostusmenetelmät
Infografiikka luomuruoan markkinoista: eniten luomuruokaa kuluttavat maat, EU:n luomuruokamarkkinoiden kehitys sekä eurooppalaisten asenteista luomua kohtaan
Luomuruoan markkinat maailmalla ja EU:ssa

EU:n luomutunnus

EU:n luomutunnus takaa, että EU-sääntöjä luonnonmukaisesta tuotannosta on noudatettu. Se on pakollinen pakatuille elintarvikkeille ja tarkoittaa, että vähintään 95 % tuotteen maatalousperäisistä raaka-aineista on luomua. Elintarvikkeita voi myydä luomuna vain, jos luomutunnuksen käyttöön vaadittavat ehdot täyttyvät.

Luomumarkkinat ja -viljelymaa EU:ssa

Luomutuotteiden myynti on lisääntynyt jatkuvasti EU:ssa, ja sen arvo on nyt noin 37,4 miljardia euroa vuodessa. Viljelysmaan pinta-ala on myös lisääntynyt, mutta sen osuus on silti vain noin 7,5 % koko viljelyalasta (Suomessa noin 13,1 %). Kysynnän ja tarjonnan välinen erotus katetaan jatkuvasti lisääntyvällä maahantuonnilla.

Infografiikka luomuviljelyn maa-alasta EU:ssa: Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa on 55,5 % koko EU:n luomuviljellystä maa-alasta
Luomuviljely EU:ssa

Uudet säännöt lyhyesti

Luomutuotannossa on nykyisten sääntöjen laatimisen jälkeen tapahtunut paljon muutoksia, minkä vuoksi luomuasetuksen päivitys on tarpeen. Alle on lyhyesti listattu, mikä tulee muuttumaan.

 • Tiukempaa valvontaa: kaikki ruoan tuotantoketjuun eri vaiheissa osallistuvat tahot (maanviljelijät, karjankasvattajat, elintarvikkeiden valmistajat, myyjät, maahantuojat) tarkastetaan kerran vuodessa, tai kolmen puhtain paperein läpäistyn tarkastuksen jälkeen kerran kahdessa vuodessa.
 • Reilumpaa kilpailua: kolmansien maiden viljelijöiden, jotka haluavat myydä luomutuotteitaan EU:ssa, täytyy jatkossa noudattaa samoja sääntöjä kuin EU-viljelijöiden (ns. yhdenmukaisuusperiaate). Tähän asti EU:n ulkopuolisissa maissa viljelijät ovat voineet noudattaa oman maansa vastaavia sääntöjä (ns. vastaavuusperiaate).
 • Torjunta-aineiden tahattomat jäämät: viljelijöiden on pyrittävä estämään viljelyskasviensa tahaton saastuminen, esimerkiksi viereisellä pellolla viljeltyjen kasvien käsittelyssä käytetyistä torjunta-aineista. Vilpilliset tai välinpitämättömät käytännöt aiheuttavat tuotteen luomustatuksen menettämisen. Jäsenmaat, joissa on käytössä kynnysarvot kielletyille aineille luomutuotteissa, voivat jatkaa niiden soveltamista, mutta muissa EU-maissa tuotetut luomutuotteet on hyväksyttävä myös markkinoille.
 • Luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja eläimiä paremmin tarjolla: jokaiseen jäsenmaahan perustetaan tietokanta, josta voi tarkastaa tarjolla olevien luomusiementen ja luonnonmukaisesti tuotettujen eläinten saatavuuden.
 • Osittaista luomuviljelyä: maanviljelijät voivat tuottaa samaan aikaan sekä tavanomaisia että luomutuotteita, kunhan niiden tuotanto pidetään selkeästi erillään toisistaan.
 • Pienviljelijöiden sertifiointi helpottuu.
 • Uusia tuotteita luomuasetuksen piiriin: esimerkiksi suola, korkki ja eteeriset öljyt tulevat luomuasetuksen soveltamisen piiriin, ja uusia tuotteita voidaan lisätä myöhemmin.


Parlamentin jäsenet hyväksyivät uudet säännöt huhtikuussa 2018. Lokakuussa 2020 parlamentti hyväksyi sääntöjen voimaantulon lykkäämisen vuodella (1. päivään tammikuuta 2022), jotta covid-19-kriisin vaikutusten kanssa kamppailevilla maanviljelijöillä ja kansallisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa tehdä tarvittavat muutokset. Marraskuussa 2021 hyväksyttiin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uusi kehys, jolla lisätään tukea maanviljelijöille.

Lue lisää faktoja ja lukuja maataloudesta infografiikastamme.

Artikkeleita samasta aiheesta