EU:n toimet muovijätteen vähentämiseksi

EU:ssa halutaan vähentää muovijätteen määrää sekä lisätä kierrätystä. Lue alta, mihin eri toimiin on ryhdytty tavoitteen saavuttamiseksi.

Muovipulloja puristettuna paaleiksi, valmiina kierrätykseen
Muovipulloja valmiina kierrätykseen

Muovi on edullisen hintansa ja kestävyytensä vuoksi laajassa käytössä eri talouden aloilla, mutta suosion myötä myös muovijätteen määrä on kasvanut vauhdilla.


Vuonna 2021 jokainen EU:n asukas tuotti keskimäärin 36,1 kg muovista pakkausjätettä. Tästä määrästä noin 14,7 kg henkilöä kohden kierrätettiin. Vuosien 2020 ja 2021 välillä henkilöä kohden syntyneen muovisen pakkausjätteen määrä kasvoi noin 29 % (eli 8,1 kg enemmän per henkilö).


Muu kuin kierrätykseen kerätty muovijäte poltetaan sekajätteen mukana, viedään kaatopaikoille tai pahimmassa tapauksessa jätetään luontoon. Erityisesti mereen päätyvällä muovijätteellä on haitallisia vaikutuksia niin ympäristöön kuin ihmisten terveyteenkin.


Vuonna 2023 EU:ssa tehtiin useita aloitteita pakkausjätteen ja mikromuovijätteen vähentämiseksi. Uudet aloitteet täydentävät aiemmin hyväksyttyjä toimia, kuten vuonna 2019 hyväksyttyä kertakäyttömuovituotteiden kieltoa.


Vastauksena muovijätteen aiheuttamalle saastumiselle Euroopan komissio esitteli tammikuussa 2018 muovistrategian, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Lisäksi kertakäyttömuovituotteiden ja mikromuovien kulutusta pyritään vähentämään.

Muovinen pakkausjäte

Huhtikuussa 2024 parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joilla pyritään vähentämään, uudelleenkäyttämään ja kierrättämään pakkausjätettä. Tavoitteena on vähentää jatkuvasti kasvavaa pakkausjätteen määrää.


Uusiin sääntöihin kuuluu:


Tavoitteita jätteen vähentämiselle: kaikkien EU-maiden tulee vähentää 5 prosentilla pakkausjätteen määrää vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2018), 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä ja 15 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.


Tiettyjen kertakäyttömuovituotteiden kielto: 1. tammikuuta 2030 alkaen tietyt kertakäyttöiset muovituotteet kielletään, mukaan lukien muovipussit tuoreille vihanneksille ja hedelmille tai kahviloissa ja ravintoloissa nautittavien juomien ja ruokien pakkaukset.


Kierrätettävät pakkaukset: lähes kaikkien pakkausten tulee olla kierrätettäviä uusien sääntöjen mukaan. Kaikkien muovipakkausten tulee sisältää vähimmäismäärä kierrätysmuovia. EU-maiden tulee ryhtyä toimiin saavuttaakseen pakkausjätteen kierrätysasteelle asetettuja tavoitteita.


Jätteen kerääminen kierrätykseen: vuoteen 2029 mennessä 90 % kertakäyttöisistä muovisista ja metallisista juoma-astioista tulee kerätä kierrätykseen erikseen prosessin tehokkuuden varmistamiseksi.


Mikromuovit


Mikromuovit ovat nimensä mukaisesti erittäin pieniä, halkaisijaltaan alle 5 millimetrin kokoisia muovikappaleita. Niitä on löydetty yhä suurempina määrinä meristä, mutta myös ruoasta ja juomasta.


Huhtikuussa 2024 mepit hyväksyivät kantansa lakiesitykseen, jolla asetettaisiin rajoituksia muovipellettejä (muovituotteiden raaka-aineina käytettyjä pieniä muovirakeita) käsitteleville yrityksille. Tarkoituksena on estää pellettien päätyminen luontoon. Lakiesityksen työstämistä jatketaan kesäkuussa järjestettävien EU-vaalien jälkeen.

Kertakäyttömuovit


Vuonna 2019 parlamentti hyväksyi uuden lain, joka kieltää tietyt kertakäyttömuovituotteet, kuten muoviset aterimet, lautaset tai ilmapallotikut. Lisäksi muovipakkauksia valmistavien yritysten tulee jatkossa osallistua muoviroskan siivoamisesta aiheutuviin kuluihin.

Ohuiden muovipussien käyttöä rajoittavat säännöt hyväksyttiin EU:ssa vuonna 2015.