Itseohjautuvat autot pian todellisuutta EU:ssa

Robottiautot tulevat EU-markkinoille 2020-luvulla. Mitkä niiden hyödyt ovat? Entä miten EU vastaa autonomisen ajon haasteisiin?

Robotiikan, tekoälyn ja suurteholaskennan kehityksen myötä ennen scifi-elokuvista tutut itseohjautuvat autot ovat pian täyttä totta myös Euroopassa.

Miten robottiautot hyödyttävät kansalaisia?

Inhimillinen virhe on osallisena noin 95 prosentissa EU:ssa tapahtuvista auto-onnettomuuksista, jotka johtavat vuosittain tuhansiin kuolonuhreihin. Itseohjautuvat autot ja rekat voivat vähentää merkittävästi tieliikenteen uhrien määrää ja näin parantaa tieturvallisuutta.

Teknologian avulla voidaan myös vähentää ruuhkien ja ilmansaasteiden määrää sekä parantaa liikkuvuutta esimerkiksi vanhuksille ja liikuntaesteisille.

Lisäksi itseohjautuvien autojen markkinoiden odotetaan kasvavan eksponentiaalisesti, mikä luo lisää työpaikkoja ja arvioiden mukaan 620 miljardin euron tuotot EU:n autoteollisuudelle vuoteen 2025 mennessä ja 180 miljardin tuotot elektroniikkateollisuudelle.

Infografiikka autonomisen ajon eduista EU:ssa
Autonomisen ajon edut

Mitä haasteita autonomiseen ajoon liittyy EU:ssa?

 • Tieturvallisuus: Koska robottiautot jakavat tien ihmisen ohjaamien ajoneuvojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kanssa, turvallisuus- ja liikennesäännöt tulee harmonisoida EU-tasolla.
 • Vastuu vahingoista: Kun vastuu ajoneuvon kuljettamisesta siirtyy ihmiseltä teknologialle, on EU:n nykyisiä vahingonkorvaussäännöksiä päivitettävä sekä selvennettävä, kuka on vastuussa onnettomuuden tapahtuessa – kuljettaja vai valmistaja?
 • Tiedonkäsittely: EU:n tietosuojasäännöt koskevat myös robottiautoja, mutta vielä ei ole ryhdytty erityisiin toimiin tietoturvallisuuden takaamiseksi tai robottiautojen suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä.
 • Eettiset kysymykset: Robottiautojen on kunnioitettava ihmisarvoa ja valinnanvapautta. EU:ssa hahmotellaan parhaillaan sääntöjä tekoälylle, mutta erilliset normit itseohjautuville kulkuneuvoille voivat olla tarpeen.
 • Infrastruktuuri: Teknologian ja autonomiseen ajoon vaadittavan infrastruktuurin kehittämiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin.

Mitä EU tekee?

Teknologian kehittyessä nopeasti EU:ssa tehdään töitä yhteisten sääntöjen takaamiseksi.

Jatkona komission antamalle EU:n strategialle tulevaisuuden liikkuvuudesta hollantilainen EPP-meppi Wim van de Camp on laatinut oma-aloitemietinnön autonomisesta ajamisesta. Mietintö hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa 15. tammikuuta. Siinä painotetaan seuraavia asioita:

 • Automatisoitua liikennettä koskevien EU-sääntöjen tulisi kattaa kaikki liikennemuodot, mukaan lukien lyhyen matkan merikuljetukset, sisävesialukset, tavaroita kuljettavat lennokit sekä kevyet raidejärjestelmät.
 • Kansainvälisen tason standardisointia tulee sovittaa yhteen, jotta ajoneuvojen turvallisuus ja käytettävyys rajojen yli voidaan taata.
 • Tiedontallentimien (ns. autojen musta laatikko) tulisi olla pakollisia robottiautoissa onnettomuustutkimusten helpottamiseksi ja vastuukysymysten selvittämiseksi.
 • Automatisoidun liikenteen alalle tulisi kehittää pikaisesti tietosuojaa ja etiikkaa koskevat säännöt, jotta kansalaisten luottamus robottiautoihin voidaan taata.
 • Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikuntaesteisille ja vammaisille ihmisille tarkoitettujen itseohjautuvien ajoneuvojen kehittämiseksi.

Autonomisen ajon tasot ja aikataulu

Robottiautojen varusteluun kuuluu antureita, sisäänrakennettuja kameroita, tiedonkäsittely- ja navigointijärjestelmiä, satelliittivastaanottimia ja tutkia. Ne voivat joko avustaa ajossa tai ajaa täysin itsenäisesti.

Infografiikka autonomisen ajon tasoista. Tasolla yksi ajoneuvo vain avustaa, kun tasolla 5 auto ajaa täysin itsenäisesti.
Autonomisen ajon tasot

Ajoavustimella varustettuja ajoneuvoja (tasot 1 ja 2) on jo markkinoilla Euroopassa. Itseohjautuvia autoja (tasot 3 ja 4) testataan parhaillaan, ja niitä odotetaan markkinoille 2020-luvulla, kun taas täysin automaattisia robottiautoja (taso 5) saa odottaa vuoteen 2030 asti. Kaikkien uusien autojen odotetaan olevan verkkoon yhdistettyjä vuoteen 2022 mennessä.

Autonomiset ja verkkoon yhdistetyt autot

 • Autonomiset autot avustavat kuljettajaa digiteknologian avulla, jolloin osa tai kaikki ajotoiminnoista voidaan siirtää tietokoneen hoidettavaksi.
 • Itseohjautuvat tai robottiautot ovat tasojen 3, 4 tai 5 automatisoituja autoja.
 • Verkkoon yhdistetyt autot kommunikoivat muiden ajoneuvojen tai infrastruktuurin kanssa internetin välityksellä.
 • Autonomisten ja verkkoon yhdistettyjen autojen teknologia täydentää toisiaan. Kaikki autonomiset autot liitetään todennäköisesti verkkoon lähitulevaisuudessa.