Paremmat työolot kuorma-auton kuljettajille EU:ssa

Uusilla tieliikennettä koskevilla EU-säännöillä pyritään korjaamaan kuljetusalan vääristynyt kilpailutilanne sekä parantamaan kuljettajien työoloja Euroopassa.

Mepit hyväksyivät 8. heinäkuuta täysistunnossa tieliikennealan uudistuksen, eli niin kutsutun liikkuvuuspaketin, jonka parlamentin liikennevaliokunta hyväksyi kesäkuussa. Uusista säännöistä on sovittu alustavasti EU:n neuvoston kanssa, joka hyväksyi ne 7. huhtikuuta.

Pakettiin kuuluu kolme keskeistä uudistusta: kabotaasisääntöjen tehokkaampi toimeenpano, lähetettyjä kuljettajia koskevat määräykset sekä kuljettajien lepoajat.

EU:ssa säädellään jo kaikkia näitä asioita, mutta erilaisten porsaanreikien sekä toimeenpanon vaikeuksien vuoksi EU-maat ovat tulkinneet sääntöjä eri lailla keskenään. Uusilla säännöillä on tarkoitus luoda yhtenäinen ja selkeä viitekehys tieliikennesektorille.

Alla esittelemme tarkemmin paketin keskeiset kolme osaa.

Lue lisää EU:n toimista työntekijöiden oikeuksien ja työolojen parantamiseksi.

Enemmän lepoa ja aikaa kotona

Uuden asetuksen myötä kuljettajille tulee taata paremmat olot lepotaukojen aikana sekä enemmän aikaa kotona. Esimerkiksi yli 45 tunnin viikoittaista lepoa ei voi viettää ajoneuvossa, vaan sopivassa majoituksessa, jossa on tarvittavat palvelut ja jonka työnantaja maksaa. Työvuorot tulee järjestää niin, että kuljettajilla on enemmän aikaa olla kotonaan.

Sääntörikkomusten valvonnassa voidaan käyttää hyväksi älykkäitä ajopiirtureita, jotka kirjaavat ylös rajan ylitykset ja muut tapahtumat.

Ajopiirturi

 • Laite, joka kirjaa ajoneuvon tapahtumat, kuten esimerkiksi välimatkan, nopeuden, ajoajat ja kuljettajan lepoajat.
 • Digitaalisen ajopiirturin asentaminen on jo pakollista kaikkiin yli 3,5 tonnin painoisiin uusiin ajoneuvoihin.

Selkeät säännöt lähetetyille kuljettajille

Tieliikennealalle tarvitaan selkeämpiä alakohtaisia sääntöjä, joiden avulla voidaan toisaalta taata yrittäjien oikeus tarjota rajat ylittäviä palveluita ja toisaalta suojata kuljettajien työoloja ja oikeuksia.

Kuljettajia ei yleensä lähetetä toiseen jäsenmaahan pitkiksi ajoiksi työsuhteeseen perustuen, kuten monilla muilla aloilla on tapana. Lisäksi olemassa olevia sääntöjä noudatetaan eri tavoin eri EU-maissa.

Lähetetyt työntekijät

 • Työntekijä, jonka työnantaja on lähettänyt toiseen jäsenmaahan väliaikaisesti tiettyä tehtävää varten ja työsopimuksen alaisena, työpaikan sisäisenä siirtona tai välitysfirman kautta.
 • Lähetetyn työntekijän status on eri kuin liikkuvan työntekijän. Lähetetyt työntekijät oleilevat isäntämaassa vain väliaikaisesti, eivätkä integroidu paikallisille työmarkkinoille.
 • Tieliikennesektorin työntekijät ovat tyypillisesti erittäin liikkuvia työntekijöitä.

Uudistuksella on määrä estää erilaisia kansallisia tulkintoja sekä taata kuljettajille oikeudenmukainen korvaus työstään.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt kattavat kabotaasin (eli palveluiden tarjoaminen muun kuin oman jäsenmaan rajojen sisällä), kansainväliset kuljetukset (pois lukien kauttakulkumatkat) sekä bilateraaliset kuljetukset (eli kuljetukset kuljettajan omasta jäsenmaasta johonkin toiseen tai päinvastoin).

Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen tieliikennesektori

Kabotaasisääntöjen päivitys tuo mukanaan kahden tai useamman kansallisen viranomaisen tekemät tarkastukset. Lisäksi se helpottaa yhteistyötä ja tietojen vaihtoa jäsenmaiden välillä.

Rekkajono maantiellä
©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin

Kabotaasi

 • Kabotaasi tarkoittaa tilannetta, jossa ulkomainen kuljetusyritys tarjoaa palveluitaan toisen EU-maan rajojen sisällä kuljetettuaan ensin kuorman toisesta maasta.
 • Käytännön ansiosta kuorma-autot eivät aja tyhjillään, ja se säästää polttoainetta.
 • Kabotaasi otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön vuonna 1990, jolloin käytössä oli kiintiöt.
 • EU-sääntö, joka sallii kolme kabotaasikuljetusta 7 päivän sisällä kansainvälisestä kuljetuksesta jää yhä voimaan.
 • Jotta voidaan välttää ”järjestelmällistä kabotaasia”, uusissa säännöissä otetaan käyttöön neljän päivän karenssiaika ennen kuin seuraavan kabotaasikuljetuksen voi tehdä samassa maassa samalla ajoneuvolla.
 • Vuonna 2017 lähes puolet kabotaasikuljetuksista tehtiin Saksassa ja lähes 40 % kuljetuksista oli puolalaisten kuljetusliikkeiden tekemiä.

Kilpailua vääristäviä postilaatikkoyrityksiä torjutaan uusissa säännöissä vaatimalla, että kuljetusliikkeillä on todellista liiketoimintaa myös siinä maassa, mihin ne ovat rekisteröityneet. Samalla pyritään parantamaan kuljettajien työoloja.

Sääntöjen myötä kuljettajien tulee jatkossa palata kuljetusliikkeen toimipisteeseen kerran kahdeksassa viikossa.

Säännöt kattavat jatkossa myös yli 2,5 tonnin painoiset kevyet hyötyajoneuvot, mikä tarkoittaa, että kuljetusliikkeiden on asennettava myös käyttämiinsä pakettiautoihin ajopiirturi.

Seuraavaksi

Uudet säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, mikä tapahtuu tulevina viikkoina. Lepoaikoja koskevat säännöt ovat voimassa 20 päivää ja lähetettyjä työntekijöitä sekä markkinoille pääsyä koskevat säännöt 18 kuukautta julkaisemisen jälkeen.

Lue lisää EU:n työoloja koskevista säännöistä

Artikkeleita samasta aiheesta