Kestävän kulutuksen edistäminen

Mepit hyväksyivät uudet säännöt, joilla pyritään edistämään tavaroiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä sekä tukemaan käytetyn tavaran myyjiä ja korjaajia.

Lähikuva kännykän korjaamisesta. Mepit haluavat, että kuluttajat voisivat korjauttaa tuotteita helpommin.
Kuluttajien pitäisi voida helpommin korjauttaa tavaroitaan. ©AdobeStock/Olexandr

Keskiviikkona 25. marraskuura mepit hyväksyivät päätöslauselman, jossa ehdotetaan lukuisia konkreettisia toimia, joilla voidaan edistää kestävää kulutusta EU:n sisämarkkinoilla. Yksi ehdotetuista toimista on oikeus korjauttaa tavaroita.

Meidän on lopetettava tuotteiden suunniteltu vanheneminen lisäämällä se epäoikeudenmukaisten kauppatapojen listalle ja vaatimalla, että laillisten takuuaikojen pituus on suhteessa tuotteiden odotettuun elinkaareen. Lisäksi pitää antaa kuluttajille oikeus korjauttaa tuotteita sekä taata heille selkeää ja luotettavaa tietoa tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta pakollisten tuotemerkintöjen avulla. Lopuksi meidän on hyödynnettävä uusia teknologioita kiertotalouteen siirtymisessä.
David Cormand (Vihreät/EVA, Ranska)
Lähde "Meidän on lopetettava tuotteiden suunniteltu vanheneminen lisäämällä se epäoikeudenmukaisten kauppatapojen listalle ja vaatimalla, että laillisten takuuaikojen pituus on suhteessa tuotteiden odotettuun elinkaareen. Lisäksi pitää antaa kuluttajille oikeus korjauttaa tuotteita sekä taata heille selkeää ja luotettavaa tietoa tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta pakollisten tuotemerkintöjen avulla. Lopuksi meidän on hyödynnettävä uusia teknologioita kiertotalouteen siirtymisessä." avautuu uudessa ikkunassa

Miksi kestävään kulutukseen siirtyminen on tärkeää?

Ranskalaismeppi David Cormandin laatima päätöslauselma kestävämmistä sisämarkkinoista toteaa, että vuonna 2019 EU:n ylikulutuspäivä, eli päivämäärä, jolloin alueen ekologinen jalanjälki ylitti planeettamme ekosysteemien kantokyvyn, oli 10. toukokuuta. Tämä tarkoittaa, että jos kaikki kuluttaisivat eurooppalaisten tapaan, tarvittaisiin 2,8 Maapalloa.

Lisäksi päätöslauselmassa huomautetaan, että nykyinen järjestelmä, jossa tuotteet suunnitellaan vanhenemaan ennen aikojaan, varaosia ei ole helposti saatavilla ja tietoa takuista ja korjauttamisesta ei anneta selkeästi, kannustaa kuluttajia ostamaan uusia tuotteita korjauttamisen sijaan. Jopa 59 % kuluttajista ei tiedä, että lain vaatima vähimmäistakuuaika EU:ssa on kaksi vuotta.

Lue lisää kiertotalouden merkityksestä ja hyödyistä.

Eurooppalaisten asenteet uudelleenkäyttöä ja korjauttamista kohtaan

Kestävämpää kulutusta kohtaan on myös selkeää kysyntää. Eurobarometrin mukaan 77 % eurooppalaisista pyrkii korjaamaan tavaroita ennen uuden ostamista. Lisäksi komission vuonna 2018 teettämän kyselyn mukaan kuluttajat ostavat kolme kertaa todennäköisemmin tuotteen, jos se on kestävä ja korjattavissa. Noin 79 % EU-kansalaisista sanoo, että digilaitteiden valmistajien pitäisi tehdä tuotteistaan helpommin korjattavia.

Lue lisää faktatietoja jätehuollosta EU:ssa.

Miten mepit haluavat tehdä kulutuksesta kestävämpää?

Keskeisessä osassa kulutuksen muuttamisessa kestävämpään suuntaan on päätöslauselman mukaan oikeus korjauksiin. Tavaroiden korjauttamisen pitäisi olla yksinkertaista ja kohtuuhintaista. Mepit haluavat saataville enemmän tietoa korjaus- ja huoltopalveluista, tukea korjaajille sekä takuun kattamaan korjaukset. He haluavat lisäksi ratkaista tekijänoikeuskysymyksen, jonka mukaan korjautukset tulee tehdä ainoastaan tavaran valmistajalla tai jakelijalla.

Mepit vaativat myös lakia tuoteselosteesta, jossa kerrottaisiin tuotteen kestävyydestä ja korjattavuudesta.

Lisäksi tulisi kannustaa tavaroiden uudelleenkäyttöön. Jotta kuluttajat voisivat luottaa käytettynä myytyihin tuotteisiin, he tarvitsevat avoimempaa tietoa sekä takuun tuotteen laadusta ja kunnosta. Mepit kiittävät vuokraamiseen perustuvia yritysmalleja, mutta toteavat myös, että niitä on tutkittava tarkemmin pitkän aikavälin toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Meppien mukaan digitaalisesta teknologiasta voisi olla hyötyä kestävämpien sisämarkkinoiden luomisessa. Tuotteille voitaisiin perustaa yhteinen tietokanta ja tuotepassi, jonka avulla niitä voitaisiin paremmin seurata koko elinkaaren ajan, valmistajat ja kuluttajat voisivat olla helpommin yhteydessä toisiinsa ja markkinoita voitaisiin valvoa helpommin. Lisäksi tulee määritellä ympäristöystävällinen teknologia analysoimalla sen koko elinkaari raaka-aineiden talteenotosta valmistamiseen, kuljetukseen ja käyttöön sekä loppukäsittelyyn.

Päätöslauselmassa vaaditaan julkisia tahoja, jotka vastaavat 16 prosentista EU:n bruttokansantuotetta, olemaan esimerkkinä ja suosimaan pieniä, paikallisia ja kestävästi tuotteensa valmistavia yrityksiä julkisissa hankinnoissa.

Mepit vaativat lisäksi enemmän vastuuta mainostajille, mukaan lukien sääntöjä henkilötietojen käytöstä mainosten yksilöimisessä sekä viherpesusta, eli tuotteen markkinoimisesta ympäristöystävällisempänä kuin se onkaan.

Lue lisää siitä, miten parlamentti haluaa ehkäistä viherpesua ja säännellä ympäristöväitteitä.

Lisätietoa