Uudet EU-säännöt: digitalisointi parantaa oikeussuojan saatavuutta

Rajatylittävät videoneuvottelut, asiakirjojen turvallinen vaihto ja vaivattomampi tiedoksianto: oikeusalan digitalisoinnin uudet EU-säännöt hyödyttävät kansalaisia ja yrityksiä.

Digital justice
©AdobeStock/Freshidea

Parlamentti hyväksyi 23. marraskuuta kaksi ehdotusta, joilla modernisoidaan EU:n oikeusjärjestelmiä. Ne vähentävät viivästyksiä, lisäävät oikeusvarmuutta ja tekevät oikeussuojan saamisesta edullisempaa ja käyttäjäystävällisempää.

Uudet asetukset tuovat digitaalisia ratkaisuja todisteiden vastaanottamiseen ja asiakirjojen tiedoksiantoon yli valtioiden rajojen. Näin tehostetaan eri EU-maiden kansallisten tuomioistuinten yhteistyötä.

Etäviestintätekniikan käyttö nopeuttaa todisteiden vastaanottoa ja alentaa kustannuksia. Rajatylittävissä menettelyissä esimerkiksi todistajien kuulemiseen voidaan käyttää videoneuvottelua sen sijaan, että edellytettäisiin fyysistä läsnäoloa.

Asiakirjojen sähköistä vaihtoa varten perustetaan kansalliset järjestelmät yhdistävä hajautettu tietojärjestelmä, joka tekee siitä nopeampaa ja turvallisempaa. Uusissa säännöissä on tiukennettu tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa asiakirjoja toimitettaessa ja todisteita vastaanotettaessa.

Asetuksilla yksinkertaistetaan menettelyjä ja tarjotaan kansalaisille ja yrityksille oikeusvarmuutta, mikä kannustaa niitä rajatylittävään kaupankäyntiin. Demokratian lisäksi vahvistetaan siis myös sisämarkkinoita.

3,4 miljoonalla

siviili- ja kauppaoikeudellisella menettelyllä vuodessa on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia

EU digitalisoi oikeusmenettelyjä


Uusilla ehdotuksilla ajantasaistetaan asiakirjojen tiedoksiantoa ja todisteiden vastaanottamista koskevat EU-asetukset, jotta voidaan mahdollisimman pitkälle hyödyntää moderneja digitaalisia ratkaisuja.

Ehdotukset ovat osa EU:n toimia oikeusjärjestelmien digitalisoimiseksi. Vaikka digitaaliset ratkaisut ovat jo osoittaneet hyötynsä joissakin maissa, rajat ylittäviä oikeusmenettelyjä käydään edelleen enimmäkseen paperilla. EU haluaa parantaa rajatylittävää yhteistyötä EU:n tasolla, sillä näin autetaan kansalaisia ja yrityksiä ja turvataan lainvalvontaviranomaisten valmiudet suojella kansalaisia tehokkaasti.

Koronaviruskriisi on vaikeuttanut oikeusjärjestelmän toimintaa monin tavoin: oikeudenkäyntiä varten tehtävät kuulemiset ja oikeudenkäyntiasiakirjojen rajatylittävä tiedoksianto ovat viivästyneet, oikeusapua ei ole aina voinut saada henkilökohtaisesti ja viivästysten vuoksi määräajoista on myöhästytty. Samaan aikaan pandemia on lisännyt maksukyvyttömyystapausten ja irtisanomisten määrää, mikä tekee tuomioistuinten työstä entistäkin tärkeämpää.

Ehdotetut asetukset tulevat voimaan 20 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.