Loppu viherpesulle: miten EU sääntelee ympäristöväitteitä

EU haluaa lopettaa viherpesun ja tarjota kuluttajille luotettavampaa tietoa tuotteiden kestävyydestä ja ympäristöystävällisyydestä.

Uudet EU-säännöt viherpesun ehkäisemiseen selitettynä

Euroopan parlamentti työstää parhaillaan päivitystä kaupallisia käytäntöjä ja kuluttajien oikeuksia koskeviin sääntöihin parantaakseen kuluttajansuojaa, suojellakseen ympäristöä ja edistääkseen kiertotaloutta.

Viherpesun kielto

Luonnonmukainen, ekologinen, ympäristöystävällinen... Monet valmistajat käyttävät näitä lupauksia pakkausmerkinnöissä, mutta monesti väitteiden tukena ei ole todisteita. EU haluaa varmistaa, että kaikki tieto tuotteen ympäristövaikutuksista, kestävyydestä, korjattavuudesta, koostumuksesta, tuotannosta ja käytöstä voidaan jatkossa tarkastaa luotettavista lähteistä.

Mitä on viherpesu?

  • Viherpesu tarkoittaa sitä, että kuluttajalle annetaan harhaanjohtavasti vaikutus tuotteen ympäristöystävällisyydestä.

Saavuttaakseen tavoitteensa EU kieltää:

  • yleisluontoiset ympäristöväitteet, joita ei voida todistaa
  • väitteet, että tuotteella on neutraali, pienentynyt tai positiivinen vaikutus ympäristöön, koska valmistaja kompensoi päästöjään
  • kestävyysmerkinnät, jotka eivät perustu hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin tai joita viranomaiset eivät ole hyväksyneet

Tuotteen kestävyyden mainostaminen

Euroopan parlamentti haluaa varmistaa, että kuluttajat tietävät ostamiensa tuotteiden takuuajan, jolloin he voivat vaatia viallisen tuotteen korjauttamista myyjän kustannuksella. EU-lain mukaan tuotteilla on vähintään kahden vuoden takuuaika.

Kuluttajien oikeuksia koskevan lainsäädännön päivitys tuo mukanaan uuden tuotemerkinnän niihin tuotteisiin, joiden takuuaika on vaadittua pidempi.

EU kieltää myös:

  • sellaisten tuotteiden mainostamisen, joiden ominaisuudet voivat lyhentää niiden elinikää
  • lupausten antamisen tuotteen kestävyydestä ilman todisteita
  • tuotteiden esittämisen korjattavina, jos ne eivät sitä ole

86 %

kuluttajista EU:ssa haluaa parempaa tietoa kestävyydestä

Taustaa

Maaliskuussa 2022 Euroopan komissio esitti EU:n kuluttajien oikeuksia koskevien sääntöjen päivittämistä vihreän siirtymän tukemiseksi. Syyskuussa 2023 parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun sääntöuudistuksesta.

Mepit hyväksyivät sopimuksen tammikuun 2024 täysistunnossa, ja neuvosto puolestaan helmikuussa 2024. Nyt jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa siirtää uudistuksen sisältö kansalliseen lakiin.

Mitä muuta EU tekee kestävän kulutuksen edistämiseksi?

EU:ssa työstetään myös muita uudistuksia, joiden tavoite on suojella kuluttajia ja edistää kestävää kulutusta:

  • Viherväitteitä koskeva direktiivi: täydentää EU:n viherpesukieltoa ja tuo mukanaan tarkistusjärjestelmän yrityksille, jotka haluavat käyttää ympäristöväitteitä. Ennen väitteiden käyttämistä yritysten tulisi osoittaa todistusaineistoa niiden tueksi ja saada hyväksyntä EU-maiden määräämiltä tarkastajilta. Mepit hyväksyivät kantansa sääntöihin maaliskuussa 2024. Lainsäädäntötyö jatkuu uudessa parlamentissa EU-vaalien jälkeen.
  • Ekosuunnitteluasetus: EU haluaa, että tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon tietyt minimivaatimukset, jotta EU-markkinoilla myytävät tuotteet olisivat kestäviä ja ympäristöystävällisiä
  • Korjausoikeus: EU haluaa taata kuluttajille oikeuden korjauttaa vialliset tuotteet ja edistää korjauttamista uuden tuotteen ostamisen sijaan.

Artikkeleita samasta aiheesta