Grafaic faisnéise: astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin

Chun astaíochtaí díobhálacha ó charranna agus ó veaineanna a laghdú, thug feisirí Eorpacha a gceadú an 27 Márta 2019 le teorainneacha níos déine maidir le hastaíochtaí CO2.

Is as gluaisteáin agus veaineanna a thagann thart ar 15% d’astaíochtaí CO2 an Aontais Eorpaigh, agus de réir na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, sa bhliain 2015 bhí na hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó iompar de bhóthar 19% os cionn leibhéil na bliana 1990.


San iomlán, tá an earnáil iompair freagrach as beagnach 30% d’astaíochtaí CO2 an Aontais Eorpaigh, agus is ón iompar de bhóthar a thagann 72% d’astaíochtaí na hearnála iompair.

infographic on CO2 emissions in the European Union
Astaíochtaí CO2 san Aontas Eorpach

D’fhonn athrú aeráide a chomhrac, tá an tAontas Eorpach tiomanta d’astaíochtaí ón earnáil iompair a laghdú 60% faoi 2050 le hais leibhéil 1990. Faoi na rialacha a cuireadh chun vóta sa Pharlaimint an 27 Márta, beidh caighdeáin níos déine ann maidir le hastaíochtaí CO2 do charranna nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua. I vóta eile an 18 Aibreán, thug feisirí Eorpacha a gceadú le moladh i dtaca le hastaíochtaí CO2 ó leoraithe nua a laghdú 30% faoi 2030 le hais leibhéil 2019.


Laghdófar astaíochtaí ó ghluaisteáin nua 37.5% faoi 2030, le hais leibhéil 2021. Ó 2030 i leith, beidh ar veaineanna nua 31% níos lú astaíochtaí a bheith uathu i gcomparáid le 2021.

CO2emissions2019
Astaíochtaí CO2 san earnáil iompair

I láthair na huaire, is gluaisteáin pheitril iad 52% de ghluaisteáin na hEorpa. De réir fhigiúirí na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, tá borradh ag teacht faoi líon na ngluaisteán leictreach ar na bóithre, ach ní hionann iad ach níos lú ná 1.5% de chlárúcháin nua san Aontas. Sa bhliain 2017, tháinig méadú 51% ar dhíolacháin feithiclí ceallra-leictreacha san Aontas Eorpach.


Spriocanna aeráide an Aontais Eorpaigh


Is cuid iad na spriocanna seo de chuspóirí aeráide an Aontais mar gheall ar Chomhaontú Pháras. Tá an tAontas Eorpach sa tríú háit ar domhan a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí CO2 (tar éis na Síne agus na Stát Aontaithe) agus tá sé mar aidhm ag an Aontas astaíochtaí a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 (i gcomparáid le leibhéil 1990).

infographic on CO2 emissions in the European Union
Caith súil ar an ngrafaic faisnéise le tuilleadh a fhoghlaim

Chomh maith leis na teorainneacha níos déine i gcomhair astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin agus ó veaineanna, tá na bearta seo a leanas glactha ag feisirí Eorpacha chun spriocanna aeráide an Aontais a bhaint amach:


Cliceáil anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoi spriocanna aeráide an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh faisnéise