Socijalni damping: Zastupnici traže socijalnu pravdu za radnike

Radnici nemaju jednaku razinu socijalnih prava unutar Europske unije. Tržišno natjecanje je oštro, tvrtke traže načine kako smanjiti troškove rada i to rade, primjerice, socijalnim dampingom - praksom iskorištavanja nižih troškova u nekim zemljama zbog nižih doprinosa za socijalno osiguranje i drugih doprinosa. Radnici se iskorištavaju kao „jeftina radna snaga“. Tijekom zadnje plenarne sjednice zastupnici su se založili za ukidanje ovakvih nepravednih praksi.

Zastupnici protiv socijalnog dampinga.

U nastojanjima da smanje troškove proizvodnje, tvrtke sele posao u zemlje s nižim troškovima rada - često u zemlje bez adekvatne socijalne zaštite gdje se radnici iskorištavaju nezakonitim tretmanom. 


U Europskoj uniji tvrtke mogu slati radnike u druge države članice, ali to se ne smije iskorištavati, primjerice, otvaranjem lažnih podružnica ili ponovnim slanjem radnika kako bi se stvorila značajna razlika u plaćama u usporedbi s lokalnim stanovništvom.  Drugi primjer je lažno samozapošljavanje kada tvrtke prisile radnike da se prijave kao samostalni radnici kako bi izbjegle plaćanje nacionalnog osiguranja (slučajevi u, primjerice, špediciji, dostavi, uslugama prijevoza).


Socijalni damping primarno se tiče sektora kao što su poljoprivreda, građevina, prijevoz, zdravstvo, briga te kućanskih poslova.


Zastupnici su usvojili izvješće Guillaume Balas (S&D, FR) u kojem se traži veći broj inspekcija rada, stvaranje crne liste tvrtki koje krše pravila te usvajanje europske iskaznice socijalnog osiguranja. Izvješće je važno u kontekstu planirane revizije direktive o slanju radnika.


Zastupnici su također razgovarali o minimalnoj plaći u Europskoj uniji. Predsjendik Odbora za zapošljavanje Thomas Händel (GUE/NGL, Njemačka) naglasio je u raspravi da „treba provoditi minimalni dohodak od najmanje 60 % prosječne plaće u državi članici, što omogućuje pokrivanje osnovnih životnih troškova te u isto vrijeme pomaže gospodarstvu“.


Za bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života


Zastupnici su usvojili izvješće Vilije Blinkevičiūtė (S&D, LT) i Tatjane Ždanoka (Zeleni/EFA, LV) u kojem se traži bolje zakonodavstvo po pitanju roditeljskog dopusta (za majke i očeve) te naglašava važnost fleksibilnog rada te kvalitetnog sustava brige za djecu.