Infografika: Emisije stakleničkih plinova po zemlji i sektoru

Pogledajte našu infografiku i saznajte kolike su emisije stakleničkih plinova po zemljama i sektorima u EU-u, kao i tko su najveći zagađivači na svjetskoj razini.

Emisije stakleničkih plinova doprinose ubrzanju klimatskih promjena. Tko su najveći zagađivači? Koji sektor proizvodi najviše emisija?

Godišnja emisija stakleničkih plinova u EU-u


Najveći udio stakleničkih plinova otpada na ugljik dioksid (CO2), glavni nusproizvod većine ljudskih aktivnosti i izgaranja fosilnih goriva. Ostali plinovi se emitiraju u manjim količinama, ali zagrijavaju zemlju mnogo učinkovitije od CO2. Metan je, na primjer, više od 80 puta jači u zagrijavanju od CO2 u razdoblju od 20 godina. 

Sadržaj objašnjen pod naslovom "Godišnja emisija stakleničkih plinova u EU-u"
Svjetske emisije po zagađivaču

Emisije po sektoru


Prema šestom izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (eng. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) emisije stakleničkih plinova zbog ljudskih aktivnosti poput izgaranja ugljena, nafte i plina, sječe šuma i poljoprivrede odgovorne su za približno 1,1°C zagrijavanja od početka 20. stoljeća.


Dijagram ispod pokazuje emisije stakleničkih plinova u Europskoj uniji u 2019. prema glavnim sektorima - izvorima. Energetika je odgovorna za 77,01 posto emisija u 2019., od čega je trećina zbog prometa. Poljoprivreda je odgovorna za 10,55 posto, industrija za 9,10 posto te sektor gospodarenja otpadom za 3,32 posto emisija.

Sadržaj objašnjen pod naslovom "Emisije po sektoru"
Emisije po sektoru

Emisije po zemlji


Slika ispod pokazuje koliko je koja zemlja Europske unije doprinijela emisijama stakleničkih plinova u 2019. te koji su najveći svjetski zagađivači. EU je treći najveći izvor emisija nakon Kine i SAD-a, a iza nas su Indija i Rusija.


Staklenički plinovi ostaju u atmosferi od nekoliko do tisuće godina te utječu na klimu u cijelom svijetu bez obzira na to koje zemlje su odgovorne za emisije.

Sadržaj objašnjen pod naslovom „Emisije po zemlji"
Emisije po zemlji

Što su staklenički plinovi?

  • Staklenički plinovi uzrokuju efekt staklenika u atmosferi Zemlje: upijaju sunčevu energiju i toplinu Zemlje te je zadržavaju u atmosferi
  • Uzrokuju sve veće temperature
  • Mnogi staklenički plinovi prirodnog su podrijetla, ali ljudske aktivnosti uvelike doprinose količini plinova čime se stvara globalno zatopljenje
Najveći zagađivači  
stakleničkim plinovima na svijetu u 2015. godini
Najveći zagađivači