Napredak EU-a u ostvarenju klimatskih ciljeva za 2020.

Europska unija premašila je svoje ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine. Više u našoj infografici.

Borba protiv klimatskih promjena jedan je od temeljnih prioriteta za EU. U tom području je dogovoren niz ciljeva, a poduzete su i mjere kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova. Kakav je napredak postignut?

 

Ciljevi za 2020.

Grafički prikaz emisija stakleničkih plinova u EU-u u razdoblju od 1990. do 2020. i ciljeva do 2050.
Trendovi i ciljevi za EU

Paketom mjera o klimi i energiji usvojenim 2008. postavljeni su ciljevi za 2020. Jedan od glavnih bio je smanjenje emisija za 20 posto u usporedbi s razinama iz 1990.

Procjenjuje se da su emisije EU-a 2020. bile 31 posto niže nego 1990., što znači da je EU premašio svoj cilj za 11 postotnih bodova. Potvrđeni podaci pokazuju da su se emisije smanjile za 24 posto do 2019. u odnosu na 1990. U razdoblju od 2019. do 2020. došlo je do velikog pada emisija stakleničkih plinova u EU-u, što je snažno povezano s pandemijom koronavirusa.

Međutim, prema najnovijim projekcijama država članica, smanjenje neto emisije do 2030. iznosi oko 41 posto. Cilj EU-a za 2030., postavljen u propisu EU-a o klimi, jest smanjenje od najmanje 55 posto u odnosu na razine iz 1990. Predstojećim paketom novog i revidiranog zakonodavstva pod nazivom „Fit for 55” nastoje se ostvariti ciljevi Europskog zelenog plana i učiniti Europu klimatski neutralnim kontinentom do 2050.

Napredak u energetskom i industrijskom sektoru


Kako bi ostvario ciljeve za 2020. EU je poduzeo mjere u nekoliko područja.


Sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (ETS od eng. Emissions trading system) Europske unije temeljni je alat za smanjenje industrijskih emisija, uključujući energetiku i zračni promet (na što otpada oko 40 posto emisija u EU-u).


Između 2005. i 2020. emisije iz elektrana i tvornica u sustavu ETS-a pale su za 40 posto. To je veće smanjenje od originalnog cilja od 23 posto za 2020.

Nacionalni ciljevi


Kako bi se smanjile emisije iz ostalih sektora (poljoprivrede, građevine, upravljanja otpadom i prijevoza, ali ne i zrakoplovstva) države članice dogovorile su se o nacionalnim ciljevima u sklopu Uredbe o raspodijeli tereta. Emisije iz ovih sektora smanjene su za 15 posto u 2020. u odnosu na 2005., čime je premašen cilj od 10 posto za 2020.

Do smanjenja je uglavnom došlo zbog poboljšanja energetske učinkovitosti i prelaska na goriva s manjim emisijama ugljika. S druge strane, emisije iz prometa povećavale su se svake godine do početka pandemije koronavirusa.

Infografika prikazuje emisije stakleničkih plinova država članica EU-a 2005. i 2019. i uspoređuje napredak prema cilju smanjenja emisija do 2020.
Odluka o raspodjeli tereta

Nacionalni ciljevi emisija za 2020. kretali su se od smanjenja od 20 posto do 2020. (u odnosu na razine iz 2005.) za najbogatije zemlje do povećanja od 20 posto za najmanje bogate zemlje.

Članci o istoj temi