Recimo NE nasilju nad ženama

Europski parlament ponovno se pridružio UN-ovoj kampanji „Orange the World” u borbi protiv nasilja nad ženama.

Zgrada Parlamenta posvijetljena narančastim svjetlom
Europski parlament u narančastim bojama podržava UN-ovu kampanju "Orange the world"

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga, Europski parlament osvjetljava svoje zgrade narančastom bojom kako bi podigao svijest o rodno uvjetovanom nasilju. Zabrinjavajuće brojke o nasilju nad ženama, posebno zlostavljanju u obitelji, ove su godine dodatno porasle zbog mjera ograničavanja kretanja uvedenih zbog pandemije COVID-19.

Nasilje nad ženama u EU-u

  • Trećina žena u EU-u doživjela je fizičko i/ili seksualno nasilje od 15. godine života
  • 35 posto žena u EU-u doživjelo je kontrolirajuće ponašanje sadašnjih ili bivših partnera
  • Oko 50 žena zbog nasilja u obitelji svaki tjedan izgubi život
  • Otprilike 74 posto Europljana smatra da je nasilje nad ženama česta pojava u njihovoj zemlji
  • Izvori: Istraživanje Agencije Europske unije za temeljna prava (2014.), posebno istraživanje Eurobarometra (2016.)

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama predsjednik Parlamenta David Sassoli rekao je da je koronakriza pogoršala rodno uvjetovano nasilje: „Ove je godine koronakriza pojačala nasilje, posebno nasilje u obitelji. Ono se često događalo iza zatvorenih vrata, bez mogućnosti bijega”.


Parlament je u raspravi u srijedu ujutro ponovno utvrdio da nasilje nad ženama mora prestati. Zastupnici su pozvali na ratificiranje Istanbulske konvencije države članice koje to još nisu učinile. Zagovaraju snažnije djelovanje EU-a u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Parlament dosljedno zauzima čvrsto stajalište o ovom pitanju i opetovano poziva na pristupanje EU-a Konvenciji.

Moramo govoriti o ovoj temi kako bismo pomogli žrtvama prekinuti šutnju, izrazili predanost nenasilju i jednakosti te, prije svega, zaustavili nasilje.
David Sassoli
Predsjednik Europskog parlamenta

Što je Istanbulska konvencija?

  • Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama
  • Prvi pravno obvezujući međunarodni instrument koji uspostavlja sveobuhvatan okvir mjera za sprječavanje nasilja, podršku žrtvama i kažnjavanje počinitelja
  • EU je potpisao Konvenciju 13. lipnja 2017.
  • Šest država članica potpisalo je, ali još nije ratificiralo Konvenciju: Bugarska, Češka, Mađarska, Latvija, Litva i Slovačka