Što su aktovi o digitalnim tržištima i digitalnim uslugama

Parlament je usvojio dva glavna zakonodavna akta EU-a koja će promijeniti digitalno okruženje. Saznajte o čemu je riječ u Aktu o digitalnim tržištima i Aktu o digitalnim uslugama.

Ova značajna digitalna pravila, usvojena 5. srpnja, stvorit će sigurnije, pravednije i transparentnije internetsko okruženje.


Moć digitalnih platformi


Tijekom posljednja dva desetljeća digitalne platforme postale su sastavni dio naših života – teško je zamisliti online aktivnosti bez Amazona, Googlea ili Facebooka.


Koristi koje su donijeli odmah su vidljive, no dominantni položaj nekih od njih daje im golemu prednost nad konkurencijom, ali i neprimjeren utjecaj na demokraciju, temeljna prava, društvo i gospodarstvo. Često određuju buduće inovacije ili izbor potrošača te su takozvani „nadzornici” između poduzeća i korisnika interneta.


Kako bi riješio problem te neravnoteže, EU će unaprijediti postojeća pravila kojima se uređuju digitalne usluge uvođenjem Akta o digitalnim tržištima (DMA) i Akta o digitalnim uslugama (DSA), čime će se stvoriti jedinstveni skup pravila primjenjivih diljem EU-a.

> 10 000

internetskih platformi u EU-u, od kojih su više od 90 posto mala i srednja poduzeća

Reguliranje praksi velikih tehnoloških kompanija: Akt o digitalnim tržištima


Svrha ove uredbe je osigurati jednake uvjete za sva digitalna poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu. Aktom o digitalnim uslugama utvrdit će se jasna pravila za velike platforme, što smiju, a što ne smiju, a cilj je spriječiti njihovo nametanje nepoštenih uvjeta poduzećima i potrošačima. Takve prakse uključuju više rangiranje proizvoda i usluga koje nude od sličnih usluga ili proizvoda trećih strana ili nemogućnost deinstalacije bilo kojeg softvera ili aplikacije.

Interoperabilnost između platformi za razmjenu poruka će se poboljšati - korisnici malih ili velikih platformi moći će razmjenjivati poruke, slati datoteke ili upućivati videopozive između aplikacija za razmjenu poruka.

Pravila trebaju potaknuti inovacije, rast i konkurentnost te pomoći manjim i novoosnovanim poduzećima da budu konkurentna s velikim igračima.

Svrha jedinstvenog digitalnog tržišta jest da Europa dobije najbolje tvrtke, a ne samo najveće. Zbog toga se moramo usredotočiti na provedbu zakona. Potreban nam je odgovarajući nadzor kako bismo bili sigurni da regulatorni dijalog funkcionira.
Andreas Schwab (EPP, Njemačka)
vodeći zastupnik za Akt o digitalnim tržištima
Izvor "Svrha jedinstvenog digitalnog tržišta jest da Europa dobije najbolje tvrtke, a ne samo najveće. Zbog toga se moramo usredotočiti na provedbu zakona. Potreban nam je odgovarajući nadzor kako bismo bili sigurni da regulatorni dijalog funkcionira." Idi na izvornu stranicu

Aktom o digitalnim tržištima utvrdit će se i kriteriji za identificiranje velikih internetskih platformi koje su nadzornici pristupa te će se Europskoj komisiji dati ovlasti za provođenje istraga, ažuriranje pravila za nadzornike i sankcioniranje lošeg ponašanja.

Sigurniji digitalni prostor: Akt o digitalnim uslugama

Akt o digitalnim uslugama usmjeren je na stvaranje sigurnijeg digitalnog prostora za digitalne korisnike i poduzeća zaštitom temeljnih prava na internetu. Među glavnim pitanjima koja se rješavaju tim zakonom jesu trgovina i razmjena nezakonite robe, usluga i sadržaja na internetu i algoritamski sustavi kojima se pojačava širenje dezinformacija.

Predugo su tehnološki divovi imali koristi od nepostojanja pravila. Digitalni svijet razvio se u Divlji zapad, gdje najveći i najjači postavljaju pravila. Ali u gradu je novi šerif - DSA. Sada će se ojačati pravila i prava.
Christel Schaldemose (S&D, Danska)
vodeća zastupnica za Akt o digitalnim uslugama
Izvor "Predugo su tehnološki divovi imali koristi od nepostojanja pravila. Digitalni svijet razvio se u Divlji zapad, gdje najveći i najjači postavljaju pravila. Ali u gradu je novi šerif - DSA. Sada će se ojačati pravila i prava." Idi na izvornu stranicu

Akt o digitalnim uslugama dat će ljudima veću kontrolu nad onim što vide na internetu: korisnici će imati bolje informacije o tome zašto im se određeni sadržaj preporučuje i moći će odabrati opciju koja ne uključuje profiliranje. Ciljano oglašavanje bit će zabranjeno za maloljetnike, a upotreba osjetljivih podataka, kao što su seksualna orijentacija, vjera ili etnička pripadnost, neće biti dopuštena.


Nova pravila pridonijet će i zaštiti od štetnog i nezakonitog sadržaja.. Znatno će se poboljšati uklanjanje nezakonitog sadržaja, što je prije moguće. Pridonijet će i suzbijanju štetnog sadržaja (koji ne mora biti nezakonit, kao što su političke dezinformacije ili dezinformacije o zdravlju) i uvođenju boljih pravila za zaštitu slobode govora.


Akt o digitalnim uslugama sadržavat će i pravila kojima se osigurava da su proizvodi koji se prodaju na internetu sigurni i u skladu s najvišim standardima EU-a. Korisnici će imati bolje informacije o stvarnim prodavačima proizvoda koje kupuju online.

Sljedeći koraci


Akt o digitalnim uslugama stupio je na snagu 16. studenog 2022. i izravno će se primjenjivati u cijelom EU-u do 17. veljače 2024. Vrlo velike internetske platforme i tražilice morat će u roku od četiri mjeseca ispuniti sve obveze koje proizlaze iz Akta.

Komisija je 25. travnja 2023. odredila prvu skupinu vrlo velikih internetskih platformi i tražilica.

Akt o digitalnim tržištima stupio je na snagu 1. studenog 2022., počeo se primjenjivati 2. svibnja 2023. Komisija će odlučiti o internetskim platformama koje djeluju kao "nadzornici pristupa" najkasnije do 6. rujna 2023. Te će platforme morati u roku od šest mjesec ispuniti obveze određene Aktom.