Parlament jača integritet, neovisnost i odgovornost

Tijekom posljednjih mjeseci usvojen je skup opsežnih reformi s ciljem jačanja integriteta, neovisnosti i odgovornosti, uz zaštitu slobodnog djelovanja zastupnika.

Zastupnici sjede u vijećnici Europskog parlamenta
Vijećnica Europskog parlamenta

Cilj je ovih mjera jačanje integriteta i uklanjanje rupa u zakonu kako bi se institucija i njezini zastupnici zaštitili od pokušaja uplitanja u rad Parlamenta.

Predsjednica Parlamenta Roberta Metsola poručila je: “Reforme koje smo proveli posljednjih mjeseci jačaju integritet parlamentarnih sustava, čine donošenje odluka transparentnijim i jačaju Parlament u cjelini. Želimo učvrstiti povjerenje europskih građana i ponovno afirmirati Parlament kao otvorenu instituciju. Iduće godine vraćamo se s modernijim i učinkovitijim Parlamentom.”

Zatvaranje rupa u zakonu

Mjere se nadovezuju na rezolucije s plenarnih sjednica u prosincu 2022. i veljači 2023. u kojima se poziva na veću transparentnost i odgovornost, kao i veću sigurnost oko pokušaja vanjskog uplitanja.

Predsjedništvo Parlamenta, koje donosi odluke o administrativnim i organizacijskim pitanjima, te pitanjima vezanim uz zaposlenike, odobrilo je revidirana pravila o bivšim zastupnicima (nova politika rotirajućih vrata), nova pravila o pristupu Parlamentu i obveze transparentnosti kod sudjelovanja na događajima koji se održavaju u prostorijama Parlamenta. Osim toga, Predsjedništvo je odobrilo nova interna pravila o zviždačima kojima se osigurava usklađenost s europskom uredbom o zaštiti zviždača.

Parlament je ojačao svoju suradnju s nacionalnim pravosudnim tijelima i tijelima za provedbu zakona brzim postupanjem po zahtjevima nacionalnih tijela, među ostalima za ukidanje zastupničkog imuniteta.

Predsjednici klubova zastupnika pojasnili su pravila oko hitnih rasprava o ljudskim pravima na plenarnim sjednicama kako bi zaštitili postupak od nepotrebnog uplitanja. Konferencija predsjednika također je odobrila smjernice za zastupnike i osoblje Parlamenta kod odnosa s predstavnicima trećih zemalja (diplomatima i predstavnicima država). Prijedlogom Komisije za međuinstitucionalni sporazum odgovara se na poziv Parlamenta za osnivanje ambicioznog i neovisnog etičkog tijela EU-a.

U isto vrijeme, Parlament je u rujnu 2023. donio izmjene svog Poslovnika. Među njima su pojačana zabrana svih aktivnosti zastupnika koje predstavljaju lobiranje, veća transparentnost oko doprinosa vanjskih aktera, strože kazne za kršenje kodeksa ponašanja, širi opseg obveznih izjava zastupnika o sastancima s trećim stranama, jasnija pravila za izbjegavanje sukoba interesa, više detalja o privatnim interesima u izjavama zastupnika i obavezne izjave o imovini na početku i na kraju svakog mandata.

Osim toga, postrožena su pravila o prihvaćanju darova i prijavljivanju putnih troškova za treće strane, a zabranjena je i suradnja s bivšim zastupnicima u razdoblju od šest mjeseci nakon što napuste Parlament. Ojačana je i uloga Savjetodavnog odbora za kodeks ponašanja i proširen mu je sastav.

Predsjedništvo je u studenom 2023. donijelo ažurirana interna pravila o zviždačima. Pravila pojašnjavaju mogućnosti svakog zaposlenika Parlamenta za prijavu ozbiljne nepravilnosti (uključujući i anonimno). Objašnjeno je što potencijalni zviždači trebaju učiniti, što mogu očekivati nakon prijave te koje informacije trebaju primiti. Osim toga, trening o zviždačima obvezan je za zaposlenike na rukovodećom pozicijama službi Europskog parlamenta, a predložit će se i obvezan trening o zviždačima za akreditirane asistente zastupnika.

Lako dostupne informacije

Internetska stranica Parlamenta sada nudi centralizirane i lako dostupne informacije o integritetu parlamentarnog rada pod novom karticom "Transparentnost i etika".

Napredak u politici protiv uznemiravanja

Predsjednica Metsola ovlastila je kvestore da rade na prijedlozima za jačanje parlamentarnih politika protiv uznemiravanja. Predsjedništvo je 10. srpnja 2023. odlučilo uspostaviti posredničku službu i dati političku potporu uvođenju obvezne obuke za zastupnike. Predsjedništvo se također složilo poboljšati postojeći postupak Savjetodavnog odbora koji se bavi pritužbama za uznemiravanje. Predsjedništvo je 20. studenog 2023. osiguralo usluge medijatora i složilo se da se izvještaji o provedbi trebalo predstaviti dva puta tijekom mandata.

Podizanje svijesti i obuka

Kako bi pratio sve promjene i osigurao njihovu pravilnu provedbu, Parlament redovito provodi kampanje podizanja svijesti o obvezama zastupnika i osoblja, pri čemu nudi obuku za osoblje i zastupnike kako bi svi jasno razumjeli pravila etike i transparentnosti koja su uspostavljena da bi se zaštitio integritet rada Parlamenta.

Modernizacija rada Parlamenta

Osim toga, Konferencija predsjednika u siječnju 2023. pokrenula je širu reformu načina rada Parlamenta koja obuhvaća zakonodavnu, proračunsku, nadzornu, plenarnu i vanjsku dimenziju.