Budućnost Europe

Kako poboljšati EU i pripremiti ga za buduće izazove? Saznajte što Parlament radi po tom pitanju i koje su ideje.