Rasprava o stanju EU-a

Tijekom godišnje rasprave o stanju Europske unije, Europski parlament nadzire rad i planove Komisije.

Više o Raspravi o stanju EU-a

  • Što je SOTEU? (video)

    U rujnu, predsjednik Europske komisije obraća se Europskom parlamentu i govori o stanju Europske unije.

Videozapisi