A menekültválság kezelése: mit várnak az európaiak és mit tesz az EP?

Az elmúlt időszakban Európába érkező példa nélküli menekültáradat kihívás elé állítja a kontinenst. Az Eurobarometer felmérése szerint az európaiak háromnegyede komolyabb fellépést vár az Uniótól migrációs kérdésekben, és 66%-uk elégtelennek tartja az uniós szerepvállalást ezen a téren. Ez egybecseng a magyarok véleményével, akiknek 71%-a szerint az EU-nak többet kellene tennie a migrációs válság megoldásáért.

Eurobarometre: migration ©AP Images/ European Union-EP
Eurobarometer felmérés a migrációs kérdésekről és az EU szerepéről ©AP Images/ European Union-EP

Komolyabb uniós szerepvállalást várnak a magyarok


Migrációs kérdésekben a megkérdezett európaiak 66%-a elégtelennek tartja az uniós szerepvállalást, és háromnegyedük jelentősebb fellépést vár az EU-tól az Eurobarometer felmérése szerint.


A magyar válaszadók 71%-a nagyobb szerepet szánna az EU-nak migrációs kérdésekben. A magyarok többsége szerint a migrációs válság megoldása kell hogy legyen az egyik legfontosabb prioritás az EU számára a terrorizmus elleni harc, a munkanélküliség csökkentése és az adócsalás megakadályozása mellett.


Mit tesz az EP?


Közös európai határőrizet, egységes parti őrség


A tagállamok kormányai tavaly novemberben arra kérték a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy javaslatot egy közös európai határ- és parti őrség felállítására, amely szerint a Bizottság összehangolja az EU külső határainak ellenőrzését végző Frontex ügynökség és a nemzeti határőrségek munkáját. Az EP júliusban zöld utat adott a javaslatnak.


Egységes EU-s okmány a migránsoknak

Az EP állampolgári jogi szakbizottsága májusban fogadta el a Bizottság javaslatát, amely az illegális bevándorlók visszatelepítését mozdítja elő. A javaslat szerint egy, a harmadik országokban is elismert, egységes európai okmánnyal látják el azokat, akiknek a menedékkérelmét elutasították, vagy illegálisan tartózkodnak az EU-ban, ennek köszönhetően könnyebben visszatérhetnek a hazájukba.


Biztonságosnak nyilvánított országok

 

Az EU napirendjén szerepel egy közös uniós lista elfogadása a biztonságosnak nyilvánított származási országokról, amely felgyorsítaná a menedékkérelmek elbírálását. A javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak még jóvá kell hagynia.


A téma parlamenti felelőse, Sylvie Guillaume (szocialista, francia) elmondta: „Komolyan javítanunk kell azon az eljáráson, amelynek keretében kijelöljük, vagy felülvizsgáljuk a biztonságosnak minősített származási országokat. Konzultációt indítottunk, így olyan partnereket is bevonhatunk a Bizottság feladataiba ezen a téren, mint az EASO, az UNHCR és az érintett civil szervezetek”.