A Parlament küzdelme a nemek közötti egyenlőségért az EU-ban

Ismerje meg, hogy az EU és az Európai Parlament hogyan küzd a nők jogaiért, valamint a nemek közötti egyenlőség javításáért a munkahelyeken, a politikában és más területeken.

Smiling workers in a coffe. Photo by Brooke Cagle on Unsplash
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Mit tesz az EU a nemek közti egyenlőtlenségek leküzdéséért?


Az Európai Unió a kezdetektől fogva támogatta a nemek közötti egyenlőséget és a szociális Európa előmozdítását.

Az EU jogszabályokat fogadott el, eszmecseréket folytat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat dolgoz ki, továbbá finanszírozást biztosít a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós politika fogalmi kereteit az Európai Bíróság ítéletei alakították ki. Az Európai Parlament rendszeresen saját kezdeményezésű jelentéseket fogad el a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekről, és további erőfeszítésekre szólít fel a nemek közötti egyenlőség javítása érdekében.

Az Európai Parlament mindig is nagyon aktív volt a férfiak és nők közötti egyenlőség megvalósítása terén, és egy állandó bizottsága foglalkozik a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel. A Parlament minden évben megemlékezik a nemzetközi nőnapról (március 8.), és rendezvények szervezésével hívja fel a figyelmet a problémára.

2022 januárjában a képviselők ismét szorgalmazták egy olyan, új tanácskozási forma létrehozását, ahol a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek és államtitkárok találkozhatnak. A képviselők remélik, hogy a Tanács ilyen típusú, új felépítése segíti a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fontos kezdeményezéseket, például a nők elleni erőszakkal kapcsolatos isztambuli egyezmény ratifikálását.

Az EU női jogokért folytatott küzdelméről itt írtunk bővebben.

A Parlament 2021 februárjában állásfoglalást fogadott el a női jogok terén az elmúlt 25 évben elért eredményekkel és az aktuális kihívásokkal kapcsolatban. Arra szólította az Európai Bizottságot, biztosítsa, minden javaslatában figyelembe veszi a nők jogait, és dolgozzon ki konkrét terveket a nők szegénységi arányának javítása és a nemek közötti bérszakadék megszüntetése érdekében.

Nemek közti egyenlőség hete a Parlamentben


A nemek közti egyenlőség fontosságát hangsúlyozva az Európai Parlament 2020. óta évente megrendezi a nemek közti egyenlőség európai hetét. Ez lehetőséget biztosít a parlamenti bizottságoknak, hogy a nemek közti egyenlőség szempontjából is megvizsgálják az általuk kezelt kérdéseket.

A nők szexuális és reproduktív jogai


2021 júniusában a Parlament elfogadta azt a jelentést, amelyben sürgeti az EU országait, hogy védjék és javítsák a nők szexuális és reproduktív egészségét. A képviselők egyetemes hozzáférést akarnak a biztonságos és legális abortuszhoz, a minőségi fogamzásgátláshoz és a szexuális felvilágosításhoz az általános és középiskolákban. Emellett a női higiéniai termékek áfa-mentességére szólítottak.

2022 márciusában a Parlament elfogadta az EU nemek közti egyenlőségről szóló III. cselekvési tervét, amelynek célja többek között a szexuális és reproduktív egészség és jogok támogatása az EU-n kívül is.

Nemek közti egyenlőség a munkahelyeken


Szülési, apasági és szülői szabadság


2019-ben az EU új szabályokat fogadott el a családi és ápolási szabadságra, valamint az alkalmazkodóképesebb munkafeltételekre vonatkozóan, hogy jobban ösztönözze az apákat a családi jellegű szabadságok igénybe vételére és a nők foglalkoztatási arányának növelésére.

Uniós jogszabályok a nemek közötti egyenlőségről a munkahelyeken:

  • foglalkoztatásra vonatkozó szabályok (egyenlő díjazás, szociális biztonság, munkakörülmények, zaklatás stb.)
  • önfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok
  • anyasági, apasági és szülői szabadsághoz való jogok

Nemek közti bérszakadék


A Parlament konkrét intézkedéseket is szorgalmazott a nemek közötti bérszakadék felszámolásáért, amely az EU-ban 2020-ban átlagosan 13% volt, valamint a nyugdíjkülönbség csökkentéséért, ami 2019-ben 29% volt. Emellett intézkedéseket szorgalmazott a nőket sújtó szegénység leküzdéséért.

2023 márciusában a Parlament elfogadta ezeket az új szabályokat a fizetések átláthatóságára vonatkozó kötelező intézkedésekről. Ha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a férfiak átlagos bérszintje között legalább ötszázalékos a különbség, a munkáltatóknak – munkavállalóik képviselőivel közösen – meg kell vizsgálniuk a béreket. A tagállamoknak szankciókat, például pénzbírságot kell kiszabniuk a szabályokat megszegő munkáltatókra.

A Tanácsnak még hivatalosan is jóvá kell hagynia a megállapodást ahhoz, hogy a szabályok hatályba lépjenek.

A férfiak és nők fizetése közötti szakadék: okok és megoldási javaslatok

Több nő az IKT-ban és a tudományokban


Európában a digitális ágazaton belül nagyok a nemek közötti különbségek, mivel a nők körében kisebb a valószínűsége, hogy ilyen irányú tanulmányokat folytatnak, és alulreprezentáltak a munkaerőpiacon. Egy 2018-ban elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította az uniós tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a nők globális infokommunikációs (IKT) ágazatokba történő teljes körű integrációjának biztosítása érdekében, mozdítsák elő az IKT, valamint a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén az oktatást és a képzést.

Nők a vállalatok igazgatótanácsában 

2022 novemberében a Parlament mérföldkőnek számító szabályokat hagyott jóvá a nemek közötti egyenlőség előmozdítására a vállalati igazgatótanácsokban. Az irányelv célja átlátható felvételi eljárások bevezetése a vállalatoknál, hogy 2026 júniusának végére a nem ügyvezető igazgatói posztok legalább 40%-át vagy az összes igazgatói poszt 33%-át az alulreprezentált nem töltse be.

Az EP és az EU-tagországok tárgyalói ebben az évben korábban már ideiglenes megállapodásra jutottak a nemek közötti egyenlőségről a tőzsdén jegyzett uniós társaságok igazgatótanácsában. Az uniós országoknak két éven belül végre kell hajtaniuk az új szabályokat. A 250 főnél kevesebbet foglalkoztató kis- és középvállalkozások nem tartoznak a szabályok hatálya alá.

„Minden tagállamnak biztosítani kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.”
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikke
Forrás "„Minden tagállamnak biztosítani kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.”" új ablakban nyílik meg

A nőkkel szembeni erőszak megakadályozása


Az EU különböző módokon küzd a nőkkel szembeni erőszak ellen.

A Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy fel kell lépni az erőszak konkrét formái ellen, ideértve a szexuális zaklatást, az emberkereskedelmet, a kényszerprostitúciót, a női nemi szervek megcsonkítását, az internetes zaklatást és az online erőszakot is.

2021 februárjában a képviselők sürgették a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy olyan uniós irányelvre, amely célja, hogy megakadályozza és leküzdje a nemi alapú erőszak minden formáját. A Bizottság 2022 márciusában javaslatot terjesztett a Parlament elé. A Parlament 2023 júliusában hagyta jóvá álláspontját, és készen áll a Tanáccsal való tárgyalásokra.

Mit tesz az EU a nemi alapú erőszak megfékezéséért?

Nők a politikában


Az Európai Parlament több alkalommal is kérte, hogy figyeljenek oda a nemek közötti egyenlőségre a politikában, valamennyi szinten előmozdítva a nők egyenlő részvételét a döntéshozatali folyamatokban.


Egy 2019 januárjában elfogadott jelentésben a Parlament felszólította az európai politikai pártokat, hogy a kilencedik parlamenti ciklusban biztosítsák mind a nők, mind a férfiak részvételét az Európai Parlamentet irányító szervek munkájában. A 2019-ben mandátumot kezdett Európai Parlamentben minden eddiginél több nő van, akik az európai parlamenti képviselők 39,3%-át teszik ki, szemben az előző parlamenti ciklus végi 36,5%-kal.


A nők aránya az Európai Parlamentben, infografika.

A nemek közti egyenlőség és a Covid19 járvány


A Parlament aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Covid19 válság fokozza a nemek közti egyenlőtlenségeket. A válság következtében világszerte 47 millió nőt és lányt taszíthatott a szegénységi küszöb alá, miközben a nők állnak a Covid19 elleni harc élén. Az EU 49 millió egészségügyi dolgozójának például 76%-a nő. A járvány olyan szektort is érintette, ahol hagyományosan több nőt foglalkoztatnak, mint férfit. Ilyen például vendéglátást, a bölcsődei gondozás és a háztartási munka.

Bántalmazás, bizonytalan munkahelyek és egyenlőtlenség - a Covid19 hatása a nőkre (infografika)

A járvány idején megnőtt a nem fizetett gondozási munka és a távmunka előfordulása, ami komoly hatást gyakorolt a nők munka-magánélet egyensúlyára és mentális egészségére is. Az adatok alapján ők ugyanis nagyobb mértékben érintettek, mint a férfiak.

Infografikánból többet is megtudhat a távmunkáról, a fizetés nélküli ellátásról, valamint a férfiak és nők mentális egészségéről Covid-19 idején.

A migrációs politikától az uniós kereskedelemig


A Parlament többször is felhívta a Bizottságot, hogy erősítse többek között a kereskedelmi, fejlesztési, mezőgazdasági, foglalkoztatási és migrációs szakpolitikái, valamint a nemek közötti egyenlőség közötti összhangot.


Egy 2016-ban elfogadott állásfoglalásban az EP a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az egész Unióra kiterjedő iránymutatások kidolgozására szólított fel a migrációs és menekültügyi politika szélesebb körű reformjának részeként.


Egy 2018-ban elfogadot jelentésben az európai parlamenti képviselők a nemek közötti egyenlőséget fokozottabban figyelembe vevő megközelítést szorgalmaztak az éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitika terén, és intézkedéseket sürgettek a nők szerepének erősítése és a legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében.


Egy 2018-ben elfogadott állásfoglalás szerint valamennyi uniós kereskedelmi megállapodásnak kötelező és végrehajtható rendelkezéseket kell tartalmaznia az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, ideértve a nemek közötti egyenlőséget is.