A férfiak és nők fizetése közötti szakadék: okok és megoldási javaslatok

Európában a nők óránként átlagban 12,7%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Hogyan számítják a nemek közötti bérszakadékot, és mi okozza azt?

illustration on Gender Gap
A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség a fizetésekben is megmutatkozik ©Shutterstock.com/Delpixel

Bár az egyenlő munkáért járó egyenlő bér elvét a Római Szerződés 1957-ben vezette be, az úgynevezett bérszakadék továbbra is makacsul fennáll, az elmúlt években csupán minimális javulást sikerült elérni ezen a téren Európában.

Az Európai Parlament további fellépésre szólít fel a bérszakadék csökkentése érdekében. Január 30-án elfogadott állásfoglalásukban a képviselők kötelező szabályokat kértek a Bizottságtól a nők és férfiak bére közötti különbség megszűntetésére és a bérek átláthatóságának biztosítására.

Mi a nemek közti bérszakadék?


A nemek közötti bérszakadék a nők és férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség. A jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok levonása előtti, a munkavállalót megillető bruttó fizetés alapján számítják ki. A számítások során csak a tíz vagy több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat veszik figyelembe. Az EU-ban a nemek közti bérszakadék átlagosan 12,7% volt 2021-ben.

A nemek közti bérszakadék egyes okai a foglalkoztatás, az iskolai végzettség és a munkatapasztalat különbségeivel függnek össze. A többit a nemek közti kiigazított bérszakadéknak nevezik.

Eltérő az eredmény az egyes tagállamokban


Az EU-ban a bérszakadék jelentős eltéréseket mutat,  2021-ben a következő országokban volt a legmagasabb: Észtország (20,5%), Ausztria (18,8%), Németország (17,6%) és Magyarország (17,3%).

Luxemburg megszüntette a nemek közötti bérszakadékot, míg más országok visszább szorították azt. A legalacsonyabb mutatók 2021-ben Romániában (3,6%), Szlovéniában (3,8%), Lengyelországban (4,5%), Olaszországban (5%) és Belgiumban (5%)  voltak.

További részletek az Európai Parlament nemek közötti egyenlőségért folytatott harcáról.

Az egyenlő díjazás kérdését uniós irányelv szabályozza, de az EP már többször is kérte annak felülvizsgálatát, és további, szigorúbb intézkedéseket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég bejelentette, hogy dolgozni fog a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai stratégián és a fizetések átláthatóságára irányuló szabályokon.

A számok értelmezése nem olyan egyszerű, mivel a nemek közti kisebb bérszakadék egy adott országban nem feltétlenül jelenti a nemek közötti nagyobb egyenlőséget. Egyes tagállamokban az alacsonyabb bérkülönbség abból adódik, hogy a nők kevesebb fizetett álláshelyet töltenek be. A nagy különbségek általában a részmunkaidőben dolgozó vagy csak bizonyos szakmákban dolgozó nők magas arányából adódnak. Mindazonáltal a nemek közötti bérszakadék néhány oka azonosítható.

További adatok a nemek közötti bérszakadékról.

A nemek közti bérszakadék okai


Részmunkaidős állás 


A nők átlagosan több órányi fizetés nélküli munkát végeznek mint a férfiak (gyermekgondozás vagy házimunka).

Ez kevesebb időt hagy fizetett munkára: a 2022-es adatok szerint a nők csaknem egyharmada (30%) dolgozik részmunkaidőben, míg a férfiaknak csupán 8% -a. Ha pedig a fizetetlen és a fizetett munkát is figyelembe vesszük, a nők több órát dolgoznak hetente, mint a férfiak.

A családi kötelezettségek hatása a karrierre


Sokkal nagyobb a valószínűsége annak is, hogy a nők félbehagyják karrierjüket gondozói, vagy családi kötelezettségeik miatt. 2018-ban az EU-ban a foglalkoztatott nők egyharmada szakította meg a munkáját gyermekgondozási okok miatt, szemben a férfiak 1,3%-ával. A női munkavállalóknál már magát a pályaválasztását is befolyásolják a gondozási és családi kötelezettségek.

Több nő az alacsony fizetésű ágazatokban


A nemek közötti teljes bérszakadék mintegy 24%-a azzal magyarázható, hogy a nők túlreprezentáltak az olyan viszonylag alacsony fizetésű ágazatokban, mint a gondozás, az egészségügy vagy az oktatás. Nőtt a női foglalkoztatottak száma a tudományos, a technológiai és a mérnöki szektorban. 2021-ben a munkaerő 41%-át ők alkották.

Kevesebb és alacsonyabb fizetésű női vezetők


A nők kevesebb vezetői pozíciót is betöltenek: 2020-ban a vezetők egyharmada (34%) volt nő az egész EU-ban. Ha a különböző foglalkozások közötti különbségeket nézzük, akkor a női vezetők vannak a legnagyobb hátrányban: 23%-kal kevesebbet keresnek óránként, mint a férfi vezetők.

Különböző tényezők összessége


Hátrányos megkülönböztetés érheti őket a munkahelyen is, például kevesebb fizetést kapnak, mint az azonos foglalkozási kategóriákban dolgozó, ugyanolyan végzettséggel rendelkező férfi kollégáik, vagy a szülési szabadságról visszatérve lefokozzák őket.

Tehát nemcsak óránként keresnek kevesebbet, hanem több fizetetlen munkát végeznek és nagyobb eséllyel lesznek munkanélküliek, mint a férfiak. Emiatt 2018-ban csaknem 37%-ra becsülték a férfiak és a nők keresete közötti különbséget.

A szakadék megszüntetésének előnyei


A nemek közötti bérszakadék az életkorral – a karrier során és a növekvő családi igényekkel együtt – nő, míg a nők munkaerő-piaci belépésekor még meglehetősen alacsony. Mivel kevesebb pénzt tudnak megtakarítani és befektetni, ezek a különbségek felhalmozódnak, és a nők idősebb korban jobban ki vannak téve a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának. A nemek közötti nyugdíjszakadék körülbelül 28% volt az EU-ban 2020-ban.

A nemek közötti bérszakadék csökkentése nagyobb egyenlőséget teremt a nemek között, miközben csökkenti a szegénységet és élénkíti a gazdaságot. Ha a nők többet költenének, az növelné az adóztatható jövedelmet is, és enyhítené a támogatási rendszerekre nehezedő terhek egy részét. Az becslések szerint, hogy a nemek közötti bérszakadék 1%-os csökkentése a bruttó hazai termék 0,1%-os növekedését eredményezné.

Mit tesz a Parlament a nemek közti bérszakadék ellen?


A Parlament konkrét intézkedéseket is szorgalmazott a nemek közötti bérszakadék felszámolásáért, amely az EU-ban 2020-ban átlagosan 13% volt, valamint a nyugdíjkülönbség csökkentéséért, ami 2019-ben 29% volt. Emellett intézkedéseket szorgalmazott a nőket sújtó szegénység leküzdéséért.

2023 márciusában a Parlament elfogadta ezeket az új szabályokat a fizetések átláthatóságára vonatkozó kötelező intézkedésekről. Ha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a férfiak átlagos bérszintje között legalább ötszázalékos a különbség, a munkáltatóknak – munkavállalóik képviselőivel közösen – meg kell vizsgálniuk a béreket. A tagállamoknak szankciókat, például pénzbírságot kell kiszabniuk a szabályokat megszegő munkáltatókra.

A Tanácsnak még hivatalosan is jóvá kell hagynia a megállapodást ahhoz, hogy a szabályok hatályba lépjenek.

Az új szabályokra vonatkozó javaslat az EU nemek közötti egyenlőség stratégiájáról szóló, 2021. január 21-i EP-határozatot követi, amiben a képviselők arra szólították a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ambiciózus, új, a nemek közti bérszakadékra vonatkozó cselekvési tervet, amely egyértelmű célokat tűz ki a nemek közötti bérszakadék csökkentésére a következő öt évre vonatkozóan. 

Ezenkívül a Parlament szeretné megkönnyíteni a nők és a lányok számára a vezető pozíciók elérését, és szeretné segíteni a nemek közötti egyenlőséget a vállalatok igazgatótanácsában. 2022 novemberében a képviselők elfogadták azokat a szabályokat, amelyek célja az átlátható felvételi eljárások bevezetése, hogy 2026 júniusának végéig a nem ügyvezető igazgatói posztok legalább 40%-át, illetve az összes igazgatói poszt 33%-át nők töltsék be.

Arról, mit tesz a Parlament a nemek közötti bérszakadék kezelése érdekében itt írtunk bővebben.