Kibocsátásáthelyezés: a kibocsátási szabályok elkerülésének megakadályozása

Az EU bevezette az ambiciózus, importárukra vonatkozó kibocsátási-díjat, hogy a vállalatok ne tudják megkerülni a normákat azzal, hogy az EU-n kívülre helyezik át telephelyüket.

Miközben az európai ipar a Covid19 válsággal és az ukrajnai háború hatásaival küzd, az EU próbálja teljesíteni a klímamegállapodási kötelezettségvállalásait, és az EU-n belül tartani termelési láncot és a munkahelyeket.

A tüzelőanyag elégetése során keletkező globális CO2-kibocsátás körülbelül 27 %-a a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott árukból származik, és az EU-importból származó kibocsátás nőtt, aláásva a klímaváltozással kapcsolatos erőfeszítéseket.

Arról, hogy az EU helyreállítási csomagja miképpen tartja szem előtt a klímaváltozás elleni küzdelmet ide kattintva olvashat bővebben.

Mit jelent a „szén-dioxid-szivárgás"?


Az üvegházhatású gázokat kibocsátó iparág EU-n kívülre helyezését a szigorúbb normák elkerülése érdekében.

Hogyan tudja megakadályozni az EU a szén-dioxid-szivárgást?


A klímavédelmet kevésbé priorizáló országok alááshatják az EU azon erőfeszítéseit, hogy az Európai zöld megállapodás alapján csökkentse szén-dioxid-kibocsátását és 2050-ig fenntarthatóvá és karbonsemlegessé váljon. Ennek megakadályozására 2021 júliusában a Bizottság javasolta, hogy szén-dioxid-kibocsátási díjat vessenek ki bizonyos áruk EU-n kívüli behozatala esetében.

A kibocsátási-díj is része annak a törvénycsomagnak, amelyet az „Irány az 55%!” csomag keretében kiigazítanak, hogy üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest 2030-ig legalább 55%-kal csökkentsék.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése: bővebben az EU céljairól és intézkedéseiről.

Hogyan működik az európai szén-dioxid-kibocsátási díj?

Ha a termékek olyan országból érkeznek, amelynek az Uniónál lazább szabályai vannak, akkor szén-dioxid-kibocsátási díjat kell fizetni, ezzel biztosítva, hogy az import ne legyen olcsóbb, mint az egyenértékű EU-termék.

Figyelembe véve annak kockázatát, hogy a nagyobb kibocsátású ágazatok a termelést olyan országokba helyezik át, ahol az üvegházhatású gázok kibocsátásának lazábbak a szabályai, a szén-dioxid-árazás a meglévő uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) alapvető kiegészítője lehet.

A kémények füstje gomolyog Szentpétervár felett. ©AFP/INTERPRESS
A kémények füstje gomolyog Szentpétervár felett. ©AFP/INTERPRESS

Szén-dioxid-árképzés EU-ban


A jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) értelmében, amely pénzügyi ösztönzőket tartalmaz a kibocsátás csökkentésére, az erőműveknek és az iparágaknak minden egyes általuk kibocsátott CO2-tonnára vonatkozóan engedéllyel kell rendelkezniük. Ezen engedélyek árát a kereslet és a kínálat alakítja. A legutóbbi gazdasági válság következtében csökkent az engedélyek iránti igény, aminek következtében olyan alacsony lett az ára, hogy a vállalatok nem motiváltak a zöld technológiákba való befektetésben.

A helyzet kezelésére az EU - az „Irány az 55%!” csomagban foglaltak szerint megreformálja a kibocsátás-kereskedelmi rendszert.

A szén-dioxid-határ kiigazító intézkedés szabályai

A tagállamokkal 2023 decemberében kötött ideiglenes megállapodást követően a Parlament 2023 áprilisában elfogadta a szén-dioxid-határ kiigazító intézkedés szabályait. Az olyan energiaintenzív iparágak áruira fog vonatkozni, mint a vas, acél, cement, alumínium, műtrágyák és hidrogén. A Tanács 2023 áprilisában hagyta jóvá a jogszabályt, amely 2023 májusában lépett hatályba.

Az intézkedés kezdetben a közvetlen kibocsátásokra kell alkalmazni, ilyenek az áruk előállításától az áruk EU-ba történő behozataláig kibocsátott üvegházhatású gázok. Ám a jövőben az olyan közvetett kibocsátásokra is vonatkozik majd, mint a jogszabály hatálya alá tartozó áruk előállításához felhasznált villamosenergia-termelés.

Ki fizeti a díjat?


Az importőröknek kell fizetniük a termelő országban fizetett szén-dioxid-ár és az EU ETS szén-dioxid-kibocsátási egysége közötti különbséget. Negyedévente jelenteniük kell az előző negyedév során importált áruk közvetlen és közvetett kibocsátását, valamint a külföldön fizetett szén-dioxid-árakat.

Mikor lép életbe az új szén-dioxid-kibocsátási díj?

Az átmeneti időszak hossza és a díj teljes bevezetése az ETS szerinti ingyenes kibocsátási egységek fokozatos megszüntetéséhez kapcsolódik, így 2026 és 2034 között fokozatosan kerül bevezetésre.

Mire használják fel a befolyó összeget?


A generált bevételeket új saját uniós forrásként használja fel az EU költségvetésben.

Ezen túlmenően legalább a pénzügyi értéknek megfelelő összeget a legkevésbé fejlett országokba irányítanak, hogy segítsék feldolgozóiparuk szén-dioxid-mentesítését.

Bővebben a klímaváltozás mérséklésére irányuló uniós fellépésről: