A Parlament új bevételi forrást szeretne az EU-nak

A Parlament a válságok közepette támogatta az EU új bevételi forrásait, hogy a költségvetést alkalmassá tegye a jövő kihívásaira.

Az EU költségvetése előtt álló számos kihívás, köztük a Covid19 világjárvány utóhatásai, az ukrajnai háború és az energiaválság közepette a Parlament az EU prioritásaival összhangban támogatta az új bevételi forrásokra vonatkozó javaslatokat.

A javaslat értelmében az EU három új bevételi forráshoz jutna: a kibocsátáskereskedelemből származó bevételhez, a javasolt szén-dioxid-kiigazítási mechanizmus(CBAM) által generált forrásokhoz, valamint a multinacionális vállalatok társasági adózásához kapcsolódó bevételekhez az OECD/G20 által a nyáron elfogadott javaslat alapján.

Az Európai Bizottság becslése szerint az új bevételi források akár évi 17 milliárd eurót is generálhatnak a 2026–2030-as uniós költségvetésben. Segíteniük kell visszafizetni a NextGenerationEU finanszírozására felvett forrásokat, a szociális klímaalap finanszírozását, és részt kell venniük az új kibocsátáskereskedelmi rendszerben, amely hozzájárul a szén-dioxid-mentesített gazdaságra való átálláshoz.

„Az EU-nak új saját forrásokra van szüksége ahhoz, hogy legalább a NextGenerationEU hitelét visszafizesse. Új saját források nélkül 2027 után évente több mint 15 milliárd eurót kell lefaragnunk az uniós programokból – mondta José Manuel Fernandes (EPP, portugál).

Valérie Hayer (Renew Europe, francia) szerint az új saját források hiányában csak két alternatíva lenne: vagy a nemzeti hozzájárulások, tehát az adók növelése, vagy a rendszeres európai programok finanszírozásának csökkentése. „Elutasítjuk, hogy ez megtörténjen. Ezért alakítjuk ki ezeket a saját forrásokat!” – mondta.

A bevétel növelése


Az EU költségvetése hagyományosan a vámokból, a tagállamok által beszedett áfából és a tagállamok éves bruttó nemzeti jövedelmének egy részéből származik. Más forrásokat is tartalmaz, például az uniós versenyjogot megsértő vállalatoktól kiszabott bírságokat és az uniós alkalmazottak fizetésére kivetett adókat.

2020-ban azonban az EU egy rekordméretű, több mint 2 billió eurós ösztönző csomagról állapodott meg, válaszul a világjárvány gazdasági kihívásaira, fellendítve a hosszú távú költségvetést és bevezetve az ideiglenes helyreállítási eszközt; a NextGenerationEU-t.

Ez azt jelentette, hogy az EU adósságot vállalhatott, hogy támogassa a tagállamokat a válság leküzdésében. A kölcsön visszafizetésének segítése érdekében az uniós intézmények megállapodtak, hogy új saját forrásokat vezetnek be, mivel ez diverzifikáltabb és rugalmasabb bevételtípusokat tesz lehetővé.

2021 óta érvényben van a nem újrahasznosított műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás.

A Parlament 2022. november 23-án fogadta el a saját forrásokra vonatkozó javaslatot. A Tanács a Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag fogadja el határozatát. Hatálybalépés előtt minden tagállamnak ratifikálnia kell azt.

Erőmű _AdobeStock_Ana-Gram_
Az Európai Bizottság becslése szerint az új bevételi források akár évi 17 milliárd eurót is generálhatnak