EP siekia sumažinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą

Atotrūkis tarp vyrų ir moterų pensijų ES siekia 40 proc. Šią savaitę EP nariai balsuos dėl siūlymų sumažinti šį skirtumą.

Faktai ir skaičiai apie vyrų ir moterų pensijų skirtumą
Faktai ir skaičiai

Europos Sąjungoje moterys vidutiniškai uždirba 16 proc. mažiau negu vyrai bei gauna 40 proc. mažesnes pensijas. Šią savaitę europarlamentarai balsuos dėl pasiūlymo Europos Komisijai parengti ES strategiją, siekiant sumažinti šią lyčių nelygybę. Europarlamentarai siekia darbo rinkoje nustatyti vienodo atlygio už tą patį darbą principą, skatinti moteris ilgiau išlikti darbo rinkoje bei taikyti „priežiūros kreditus“, kurie kompensuotų karjeros pertraukas dėl šeimos narių priežiūros.

Plačiau apie tai kalbėjomės su pranešimą šia tema parengusia, EP nare Constance Le Grip (Europos liaudies partija, Prancūzija).

Moterys uždirba mažiau negu vyrai, dirba trumpesnį laiką, tad prie pensijų sistemos prisideda mažiau. Kokie yra kiti joms nepalankūs veiksniai?

Daugelis moterų dirba menkai apmokamus darbus ir yra nepakankamai atstovaujamos gerai apmokamuose darbuose, ypač technologijų ir IT sektoriuose. Kai kuriose šalyse moterys padeda savo vyrams ūkio, prekybos ir amatų sferose, tačiau jų indėlis nėra oficialiai pripažintas ir tai lemia, kad jos neturi atitinkamo atlyginimo socialinei apsaugai. Jos susiduria su didele nelygybe gyvenime ir tai lemia mažesnes jų pensijas.

Moterų ir vyrų pensijų skirtumas svyruoja nuo 3,7 proc. iki 38,8 proc. skirtingose ES šalyse. Kodėl egzistuoja šie skirtumai ir kuriose šalyse situacija geresnė?

Yra daugybė istorinių ir socialinių priežasčių. Pensijų sistemos yra valstybių narių kompetencija ir neturime harmoningos sistemos ES lygiu. Vienodas darbo užmokestis egzistavo kai kuriose šalyse dar prieš joms prisijungiant prie ES. Tai, žinoma, atsispindėjo pensijose. Kitose valstybėse moterys buvo mažiau ekonomiškai aktyvios ir daugiausia užėmė padėjėjų pozicijas, dirbo ne visą darbo dieną bei nesaugius darbus.

Kodėl pensijų atotrūkis didėja pusėje valstybių narių?

Šį klausimą dar reikia paanalizuoti, bet manau, kad ekonominė ir socialinė krizė padarė įtaką nelygybei. Tai paveikė pažeidžiamas pozicijas, kurias dažniausiai užima moterys.

 

EP narė Constance Le Grip
EP narė Constance Le Grip

Kokių priemonių reikėtų imtis norint sumažinti pensijų atotrūkį?

Tai turėtų išlikti valstybių narių atsakomybė, mes nenorime siūlyti suderinimo mechanizmo ES lygiu. Visgi, pirmiausia turime informuoti visuomenę šiuo klausimu. Geriausius rezultatus parodė šalys, kurios atsižvelgė į lyčių lygybę. Skaičiuojant pensijas turime atsižvelgti į moteris, kurios laikinai sustabdė savo karjerą pagimdžiusios vaikus.

Parlamentas ir Komisija galėtų dirbti drauge kuriant bendrą strategiją, kuri paskatintų valstybes nares išanalizuoti nelygybės atvejus bei nustatyti atitinkamas priemones jų išvengimui.

Savo pranešime teigiate, kad turėtume skatinti žmones pasidomėti savo finansais, ypač moteris. Kaip, jūsų manymu, tai galėtų būti pasiekta?

Kalbame apie moterų skatinimą žinoti tai, kas svarbu. Karjeros pradžioje jos turėtų būti atsargios ir patikrinti, ar jų atlyginimas yra atitinkamas ir ar jos yra gerai informuotos apie pensijų sistemą savo šalyje. Pavyzdžiui, darbas ne visą darbo dieną gali pasirodyti patrauklus variantas, bet ilgainiui tai gali atsisukti prieš jas pačias, nes jų pensijos bus mažesnės.

Kai kuriose valstybėse apie trečdalis moterų negauna pensijos. Kaip tai įmanoma?

Jos yra ūkininkų, prekybininkų, amatininkų žmonos, kurios dirbo daugelį metų, tačiau gavo labai mažą užmokestį, kuris neatspindėjo jų pastangų. Taip yra ne todėl, kad jos nedeklaravo savo pajamų, taip yra dėl to, kad į jų indėlį nėra pakankamai atsižvelgiama.