Klimato kaita: miškai – į pagalbą šalinant anglies dvideginį iš atmosferos

Miškai atlieka labai svarbų vaidmenį kovoje su klimato kaita. Europarlamentarai siekia, kad dėl jų naikinimo atsiradusios CO2 išlakos būtų kompensuojamos.

Anglies dioksido absorbentai: miškų ir žemės ūkio paskirties žemės panaudojimas

2023 m. kovą EP nariai patvirtino žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (angl. LULUCF) įtraukimo į išmetamųjų dujų kiekio mažinimą taisykles. Jas dar turės oficialiai patvirtinti ES šalys.

ES miškai užima apie 159 mln. hektarų plotą arba 43,5 proc. Sąjungos teritorijos. Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos ir Švedijos miškai sudaro daugiau nei 70 proc. visų ES miškų ploto.

Kodėl svarbūs miškai?


Miškai atlieka svarbias ekosistemų funkcijas – padeda stabdyti dirvos eroziją, yra vandens ciklo dalis, reguliuoja vietos klimatą ir saugo biologinę įvairovę. Miškai taip pat absorbuoja anglies dvideginį, todėl yra labai svarbūs kovoje su pasauline klimato kaita.

Naujos taisyklės


Naujos taisyklės padidins ES natūralių anglies absorbentų kiekį, pavyzdžiui, atkuriant pelkes, apželdinant miškus ir stabdant miškų naikinimą. Tai turėtų lemti dar didesnį ES išmetamų teršalų sumažinimą nei numatyti 57 proc. iki 2030 m., taip pašalinant bent 310 mln. tonų CO2 atitikmens.

Nuo 2026 m. ES šalys turės nacionaliniu mastu įpareigojančius 2030 m. LULUCF sektoriaus išmetamų teršalų šalinimo ir išmetimo tikslus, pagrįstus naujausiu pašalinimo lygiu ir tolesnio pašalinimo potencialu. Iki tol ES šalys turės užtikrinti, kad LULUCF sektoriuje išmetamų teršalų kiekis neviršytų pašalinto kiekio.

Taisyklėmis taip pat užtikrinama geresnė stebėsena ir daugiau lankstumo valstybėms narėms, įskaitant kompensacijas, jei jos nukentėjo nuo natūralių trikdžių, pvz., miškų gaisrų, kenkėjų ar audrų, ir galimybę panaudoti LULUCF kreditus siekiant kompensuoti išmetamų teršalų kiekį iš sektorių pagal ES pastangų pasidalijimo reglamentą.

ES pastangos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą


Žemės naudojimo ir miškininkystės taisyklių peržiūra yra pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinys, kuriuo siekiama iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 55 proc.

Kiti teisės aktai apima pasiūlymus dėl prekybos taršos leidimais, pastangų pasidalijimo tarp ES šalių, automobilių išmetamųjų teršalų, atsinaujinančios energijos ir energijos tausojimo.

Šis straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas 2017 m. rugsėjo 13 d. ir paskutinį kartą atnaujintas 2023 m. kovo mėn.