Kancerogenai darbe: EP nariai siekia geresnės darbuotojų apsaugos

Vėžys yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių ES priežastis. Europos Parlamentas (EP) pritarė taisyklėms, kuriomis siekiama apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe.

Pesticidų purškėjas
©AP Images/European Union-EP

ES priėmė taisykles, kuriomis siekiama sumažinti darbuotojų sunkių susirgimų riziką. Nustatytos taisyklės, kuriomis ribojamas įvairių kenksmingų medžiagų poveikis, o jų sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Taip pat priimtos konkrečios taisyklės, skirtos geresnei darbuotojų apsaugai nuo asbesto.

Pavojingų medžiagų reguliavimas darbo vietoje


2022 m. vasario 17 d. EP nariai nustatė griežtesnes taisykles dėl vėžį ir mutacijas sukeliančių cheminių medžiagų leistino kiekio darbo vietose. Taisyklėmis išplėstos direktyvos dėl kancerogenų ar mutagenų darbe taikymo sritis, įtraukiant reprodukcinei sveikatai kenksmingas medžiagas.

Taisyklės numato griežtesnes leistinas cheminių medžiagų akrilnitrilo, nikelio junginių, benzeno ribas. Europos Parlamentas sutarė su Taryba įtraukti reikalavimą, kad sveikatos priežiūros darbuotojai, dirbantys su pavojingais produktais, būtų geriau apmokyti, ir paprašė Europos Komisijos iki 2022 m. pabaigos parengti produktų sąrašą ir jų tvarkymo gaires.

Skaitykite daugiau apie ES priemones kovoje su vėžiu

2017 m. EP nariai nustatė 11-os papildomų kancerogenų poveikio ribines vertes pirmą kartą peržiūrėdami 2004 m. direktyvą dėl kenksmingų medžiagų darbo vietoje ribojimo.


2018 m. jie priėmė dar griežtesnes taisykles, įskaitant dar aštuonių vėžį sukeliančių medžiagų poveikio ribines vertes, taikomas įkvepiant ar tvarkant. Tarp šių medžiagų buvo dyzelino garai ir panaudota variklių alyva. Taip pat įtrauktos šių medžiagų žymos ant odos, kurios naudojamo siekiant įspėti apie galimą poveikį sveikatai, susijusį su prasiskverbimu per odą.


2019 m. taisyklės dar kartą atnaujintos, įtraukiant poveikio limitus penkioms cheminėms medžiagoms, kurios naudojamos tokiuose sektoriuose kaip nikelio-kadmio baterijų gamyba, cinko ir vario lydymas, laboratorijų, elektronikos, laidojimo, statybos, sveikatos priežiūros, plastiko ir atliekų perdirbimo sektoriuose.

Kancerogenai ir mutagenai

  • Tai vėžį bei genetines mutacijas galinčios sukelti cheminės medžiagos.

Geresnė apsauga nuo asbestoKasmet dėl asbesto poveikio ES miršta daugiau nei 70 tūkst. žmonių.

2023 m. spalį EP priėmė taisykles, kuriomis sumažinamas didžiausias leistinas asbesto poveikio lygis. Teisės aktu siekiama apsaugoti ES darbuotojus ir jis grindžiamas preliminariu susitarimu, kurį europarlamentarai su ES Taryba pasiekė 2023 m. birželio mėnesį.


Ribinė galimo poveikio darbe riba bus dešimt kartų mažesnė, nes ji bus sumažinta nuo 0,1 iki 0,01 asbesto skaidulų kubiniame centimetre (cm³). Pereinamasis laikotarpis nenumatytas.

Po šešerių metų valstybės narės turės pereiti prie vadinamosios elektroninės mikroskopijos – modernesnės ir jautresnės technologijos, kuria galima aptikti plonesnius pluoštus. 2021 m. spalį priimtoje rezoliucijoje EP paragino parengti Europos strategiją dėl viso asbesto pašalinimo ir patobulinti galiojančias taisykles.

Vėžio rizika darbeEuropos Sąjungoje vėžys yra pirmoji su darbu susijusių mirties atvejų priežastis. Kasmet 53 proc. mirčių gali būti susiję su vėžiu, 28 proc. – su kraujotakos sistemos ligomis, 6 proc. – su kvėpavimo ligomis.

Tarp dažniausiai darbo aplinkos sąlygotų vėžio susirgimų yra plaučių vėžys, mezotelioma (būtent susijusi su asbesto poveikiu), šlapimo pūslės vėžys.

Tarp labiausiai paveiktų sektorių – statybų, chemijos, automobilių, baldų, maisto, tekstilės, medienos apdirbimo pramonė, sveikatos priežiūros sektoriai.

Su darbu siejami susirgimai vėžiu: atnaujinamos taisyklės


Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES užtikrina darbuotojų teises ir darbo sąlygas bei padeda gerinti visuomenės sveikatą.

Sužinokite daugiau, kaip Europarlamentas kovoja su vėžiu: