ES rinkimai: kiek narių Europos Parlamente turės kiekviena ES šalis 2024 m.?

2024 m. išrinktų Europos Parlamento (EP) narių skaičius padidės. Sužinokite, kiek bus EP narių kiekvienoje šalyje po Europos Parlamento rinkimų.

Iliustracija, vaizduojanti Europos Parlamento narius
Europos Parlamento narių iliustracija

2023 m. rugsėjį EP nariai patvirtino ES Tarybos sprendimą 2024-2029 m. kadencijos laikotarpiui padidinti Europos Parlamento mandatų skaičių 15 vietų iki 720.


ES Tarybos pasiūlymas rėmėsi Europarlamento ataskaita, kurioje buvo siūloma padidinti EP narių skaičių 11 narių.

Lietuvai ir toliau turėtų atstovauti vienuolika europarlamentarų, o kaimyninės Latvijos atstovų skaičius išaugs.

Vietos kiekvienai šaliai 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose

Vietų pasiskirstymas Europos Parlamente

Vietos šaliai 2024 m. rinkimuose

Šalys
Dabartinis Europos Parlamento narių skaičius
Europos Parlamento narių skaičius 2024 m.
Palyginimas
DE
96                                                                                                 
96                                                                                                 
Be pokyčių
FR
79                                                                                
81                                                                                  
+2
IT
76                                                                             
76                                                                             
Be pokyčių
ES
59                                                            
61                                                              
+2
PL
52                                                     
53                                                      
+1
RO
33                                  
33                                  
Be pokyčių
NL
29                              
31                                
+2
BE
21                      
22                       
+1
EL
21                      
21                      
Be pokyčių
CZ
21                      
21                      
Be pokyčių
SE
21                      
21                      
Be pokyčių
PT
21                      
21                      
Be pokyčių
HU
21                      
21                      
Be pokyčių
AT
19                    
20                     
+1
BG
17                  
17                  
Be pokyčių
DK
14               
15                
+1
FI
14               
15                
+1
SK
14               
15                
+1
IE
13              
14               
+1
HR
12             
12             
Be pokyčių
LT
11            
11            
Be pokyčių
SI
8         
9          
+1
LV
8         
9          
+1
EE
7        
7        
Be pokyčių
CY
6       
6       
Be pokyčių
LU
6       
6       
Be pokyčių
MT
6       
6       
Be pokyčių
Viso
705
720

6

mažiausias vietų skaičius vienai šaliai.

Kaip nustatomas kiekvienos šalies europarlamentarų skaičius?


Pagal ES teisės aktus gali būti ne daugiau kaip 750 EP narių ir dar EP pirmininkas. Vietų skaičius kiekvienai šaliai nustatomas prieš kiekvienus Europos Parlamento rinkimus.

Paskirstant vietas atsižvelgiama į valstybių narių gyventojų skaičių, taip pat į būtinybę užtikrinti minimalų atstovavimą Europos piliečiams iš mažesnių šalių. Šis „mažėjančio proporcingumo“ principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje, reiškia, kad nors mažesnėms šalims tenka mažiau europarlamentarų nei didesnėms, EP nariai iš didesnių šalių atstovauja daugiau žmonių nei jų kolegos iš mažesnių šalių.

Mažiausias vietų skaičius vienai šaliai yra šešios, o didžiausias – 96.


Sužinokite daugiau apie Europos Parlamento rinkimus.